Satakunnan Museo jalkautui Porin kävelykadulle haastattelemaan vapaaehtoisia onnellisuudesta. Kuva: Timo Nordlund, Satakunnan Museo, 2019.

Nykydokumentointitempaus 2018: Onni museoon


Perjantaina 12.10.2018 järjestetyssä Onni museoon -nykydokumentointitempauksessa 37 museota tallensi yhdessä onnellisuutta museokokoelmiin yhden päivän aikana. Tempauksen tuloksena saatiin talteen muun muassa lukuisia eri-ikäisten suomalaisten haastatteluja, valokuvia onnellisista hetkistä sekä teemaan liittyviä esineitä.

Onni museoon -tempaus sai innoituksensa keväällä 2018 julkaistusta YK:n onnellisuusraportista, jonka mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Suomi sijoittui 156 maan joukon kärkeen The World Happiness Report -tutkimuksessa. Miten onnellisuus Suomessa näkyy, vai näkyykö se? Museoiden yhteisellä tallennustempauksella haluttiin tallentaa onnellisuuteen tai sen puuttumiseen liittyviä ilmiöitä sekä ihmisten kommentteja ja kokemuksia onnellisuudesta tämän päivän Suomessa.

Jokainen museo valitsi itse omaan toimialaansa ja tehtäväänsä sopivan dokumentointikohteen ja näkökulman. Esimerkiksi Lahden historiallinen museo tallensi palvelutalon elämää Orimattilassa. Työväenmuseo Werstaan dokumentointikohteena oli itsensä onnelliseksi kokeva työntekijä, ja Vantaan kaupunginmuseo tallensi museon tiloissa järjestettyjä hääparien vihkitilaisuuksia. Suomen Rautatiemuseon kokoelmiin liitettiin Hyvinkään VR:n konepajan työporukassa käytetty perjantaipullon arvontalaite.

Museokokoelmiin päätyi myös onnen varjopuolia: Esimerkiksi Lohjalla dokumentoitiin väistötiloissa toimivaa koulua. Kaikkiaan museoiden kokoelmiin tallennettiin arviolta satoja kuvia ja kymmeniä haastatteluja sekä esineitä, kyselyvastauksia ja videokuvaa. Museokokoelmiin tallennettuna aineisto kertoo tuleville sukupolville siitä, millaista suomalaisten onnellisuus oli vuonna 2018.

Museot käyttivät viestinnässään aihetunnistetta #onnentallentajat