Saimaan luontonäyttely Nestori

Savonlinnan maakuntamuseon nykydokumentoinnin kohde oli Metsähallituksen Saimaan luontonäyttely Nestori. Dokumentointi toteutettiin 27.9.–30.11.2012.

Saimaan luontonäyttely Nestori on matkailukohde, opastettavien ryhmien käyntikohde ja luontoon suuntaavien kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja retkeilijöiden opastus- ja neuvontapalvelupiste. Näyttely sijaitsee Riihisaaressa Savonlinnan maakuntamuseossa Wanhan Savonlinnan matkailukohteiden keskiössä, Olavinlinnan kupeessa. Nestori-näyttelyn siirto Metsähallituksen tiloista osaksi Savonlinnan maakuntamuseon perusnäyttelyä sekä yhteinen asiakaspalvelupiste ja museokauppa ovat maakuntamuseon ja Metsähallituksen vuonna 2008 aloittaman yhteistyön ensimmäinen vaihe matkalla kohti kehitteillä olevaa Saimaan luonto- ja kulttuurikeskusta.

Osana Savonlinnan maakuntamuseon perusnäyttelyä luontonäyttely Nestorilla on tärkeä rooli Saimaan luontokokonaisuuden esittelijänä erityisesti museon koululaisopastus- ja luontokasvatustoiminnan muodossa sekä matkailullisesti luontokohteiden ja Saimaan monimuotoisuuden, lajiston ja erityisesti saimaannorpan esittelijänä. Savonlinnan maakuntamuseo on koko toimintansa ajan profiloitunut Saimaan kulttuurihistorian tallentamiseen ja esittelemiseen, josta on puuttunut vuoteen 2008 asti Saimaan luonto.

Saimaan luontonäyttely Nestori liittyy tiiviisti asiakaspalvelu- ja opastustoimintaan, kesätapahtumien järjestämiseen, näyttely-yhteistyöhön ja näkyvyyteen. Sen olemassaolo museolla näkyy myös museokaupassa retkeilijöille tarjottavina esitteinä, karttoina ja myyntituotteina.

Nykydokumentointiprojektin tavoitteena oli Nestori-näyttelyyn liittyvän opastustoiminnan tallentaminen kuvaamalla ja havainnoimalla ryhmäopastettuja näyttelykävijöitä. Kohteeksi valittiin koululaisille suunnattujen museon ja Metsähallituksen yhteisten opastusohjelmien dokumentointi. Kohde valikoitui ajankohdan (koululaisvierailujen sesonki) ja haastatteluaineiston perusteella. Lisäksi haastateltiin kahta näyttelyn suunnitteluun ja näyttelyopastukseen liittyvää henkilöä ja havainnoitiin yhden perheen vierailu luontonäyttelyssä. Aihetta tarkasteltiin opastusviestinnän näkökulmasta ja siksi kuva-aineistoon haluttiin myös opastusviestinnällisesti tärkeitä yksityiskohtia näyttelystä.

Työmenetelminä käytettiin havainnointia, valokuvausta sekä äänitallennettua puolistrukturoitua haastattelua. Projektissa kerättiin myös tietoa Nestorin historiasta sekä museon ja Metsähallituksen yhteistyöstä. Kenttätyöntekijä piti valokuviin perustuvaa päiväkirjaa kahden oppilasryhmän osallistumisesta luontonäyttelyn ja maakuntamuseon yhteiseen opastukseen. Hän myös haastatteli näyttelyn tuottamiseen ja siellä työskentelyyn liittyvät kaksi henkilöä sekä kirjoitti raportin. Aineistoa on osittain kerätty myös vanhemmasta kuvamateriaalista, kesien 2011–2012 valokuvat museolaivaristeilyltä. Tulokset perustuvat myös osin kenttätyöntekijän omiin kokemuksiin näyttelyn työntekijänä kesinä 2010–2012.

Museon kokoelmiin tallennettiin projektin tuloksena 187 valokuvaa Nestori-näyttelystä ja tapahtumaluontoisista opastuksista, kaksi haastattelua litteroituna sekä havainnointipäiväkirja yhdestä opastuksesta ja yhden perheen vierailusta Nestori-näyttelyssä.

Norpat rakentavat pesää lumiluolaan.
Norpat rakentavat pesää lumiluolaan. Kuva: Sini Yläsaari.
Oppilaita draamatyöpajassa oppimassa Norppa-asiaa.
Oppilaita draamatyöpajassa oppimassa Norppa-asiaa. Kuva: Sini Yläsaari.
Esikouluikäiset tekemässä Norppa-väritystehtäviä.
Esikouluikäiset tekemässä Norppa-väritystehtäviä. Kuva: Sini Yläsaari.