Materiaalit


Tälle sivulle on koottu erilaisia tallennus- ja kokoelmatyössä hyödynnettäviä materiaaleja.


Aineistoja tallennus- ja kokoelmatyöhön


 • Aineiston tallennus- ja käyttölupa­ on muokattava lomakepohja, joka on tehty kaikkien museoiden vapaaseen käyttöön. Museot voivat muokata lomaketta omien tarpeiden mukaisesti. Täytettävät kentät näkyvät tummina alueina, joihin on kirjoitettu ohjetekstit tietojen lisäämiseksi.

  Aineiston tallennus- ja käyttölupa­ helposti muokattavana word-tiedostona

  Aineiston tallennus- ja käyttölupa­ täytettävänä pdf-tiedostona

  Huom! Lomakkeessa olevat käyttöoikeudet on jaettu kolmeen eri tasoon:
  - Ylin taso kattaa kaikki käyttöoikeudet. Eli jos museonne haluaa täydet käyttöoikeudet materiaaliin, kaksi alempaa kohtaa voidaan poistaa kokonaan lomakkeelta.
  - Kaksi alempaa tasoa on suppeampien käyttöoikeuksien määrittelyä varten, mikä saattaa olla joissain tilanteissa tarpeen.
Verkkonäyttelyt ja -aineistot


Museot mobiiliviestintää ja matkailua tallentamassa


TAKO pooli 5 museot toteuttivat yhteistyössä vuoden 2014 aikana nykydokumentointihankkeen, jonka tarkoitus oli kirkastaa tallennus- ja kokoelmapoliittisia tavoitteita erityisesti digitaaliseen viestintäkulttuurin tallennuksen kysymyksissä. Tavoitteeseen pääsemiseksi käytiin vuoropuhelua ja tehtiin yhteistyötä museoiden, teknologian kehittäjien ja kuluttajien, sekä tutkimusverkostojen kanssa. Yhteistyötahoja haettiin jokaisen poolimuseon suunnittelemien yksittäisten nykydokumentointihankkeiden avulla. Nykydokumentointia tehtiin eri puolilla Suomea 10 museon toimesta.

Se ei ole enää pelkkä puhelin - kohtaamisia mobiiliteknologian tuotannon ja käyttökulttuurin äärelläVarustautuneena luontoon

Miten tekniikan kehitys ja yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet suomalaisten luontosuhteeseen? Varustautuneena luontoon -verkkonäyttely kertoo tästä maataloudessa, metsätyössä, metsästyksessä, kalastuksessa, marjastuksessa ja sienestyksessä, kesäasumisessa sekä vapaa-ajan harrastuksissa tapahtuneiden muutosten kautta.Suomalainen talvipäivä

Yksitoista museota eri puolilta Suomea yhdistivät voimansa selvittääkseen miten ihmiset elävät arkeaan tässä ajassa. Valikoitui yksitoista perhettä ja yksi päivä: keskiviikko 2. helmikuuta 2011. Tuona sinänsä tuiki tavallisena päivänä tutkijat jalkautuivat perheiden elämään. Kuljettiin mukana aamuvarhaisesta iltamyöhään. Valokuvattiin, videoitiin ja havainnoitiin, kyseltiin ajatuksia arjesta. Yhdessä perheiden kanssa valittiin museoiden kokoelmiin myös arkisia esineitä kertomaan elämästä Suomessa talvella 2011.

Yksitoista tarinaa eräästä talvipäivästä vuonna 2011Liisuja, skedejä & gootti-chickejä - nuorisokulttuurin ilmiöitä

Vuonna 2011 pooli 7 (trendit, vaikuttajat ja käännekohdat) kohdisti nykydokumentointinsa nuorisokulttuurin ilmiöihin. Voit tutustua dokumentoinnin satoon verkkonäyttelyn kautta.