Nykydokumentointi


Museot tallentavat menneisyyden lisäksi myös meidän aikamme ilmiöitä tuleville sukupolville. Nykydokumentoinnin kehittäminen ja koordinointi on verkostomme ydintyötä. Järjestämme kaikkien museoiden yhteisiä tallennuspäiviä, ja palkitsemme museoita nykydokumentoinnin edistämisestä.


Iltahuuto-yhteislaulu
Arabianrannan yhteisöllisen Senioritalo Loppukirin eristettyjen asukkaiden iltahuuto -yhteislaulutapahtuma Helsingissä 19.3.2020. Kuvaaja: Hannu Häkkinen, Museovirasto.


Nykydokumentoinnilla museot voivat kerätä uutta aineistoa, tai täydentää olemassa olevia kokoelmiaan. Sen myötä nykypäivän ja lähihistorian ilmiöt (kuten vaikkapa arkiset tavat ja esineet, elinympäristöt, kulkuvälineet, ammattiryhmät tai tapahtumat) tallentuvat myös tuleville sukupolville osaksi yhteistä kulttuuriperintöä.

Nykydokumentoinnin toteuttaminen vaatii paljon suunnittelua aina aiheen ja näkökulman valinnasta taustaselvityksiin, dokumentointisuunnitelman suhteuttamisesta resursseihin, lupa-asioiden hoitamisesta käytännön järjestelyihin sekä aineistojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja raportointiin liittyviin jälkitöihin.

Museot eivät vain kerää esineitä tai kuvia, vaan dokumentoinnin kohteena on jokin ilmiö, jota tallennetaan monella tavalla. Usein nykydokumentointi tarkoittaa museoammattilaisten toteuttamaa kenttätyötä, jossa kohdetta ja toimijoita haastatellaan, valokuvataan ja videoidaan. Nykydokumentointia voidaan tehdä toki muillakin tavoin, esimerkiksi verkossa kyselyjä tai somekanavia hyödyntäen.

TAKO järjestää joka toinen vuosi koko museokentän yhteisen nykydokumentointipäivän. Joka toinen vuosi puolestaan jaetaan nykydokumentoinnin tunnustuspalkinto. Lisäksi TAKO-verkoston poolit toteuttavat nykydokumentointihankkeita, joista löydät lisätietoa poolien sivuilta.

Keski-Suomen museon Nykyajan dokumentointi -verkkosivustolta löydät kattavan ohjeistuksen nykydokumentoinnin toteuttamiseen.
Yhteistallennukset