NykydokumentointitempausTAKO edistää joka toinen vuosi järjestettävällä tempauksella nykydokumentointia museoissa ja rohkaisee uusia museoita nykydokumentoinnin pariin.


Onko toivoa? Ilmoittaudu Nykydokumentointitempaukseen ja tempaustuokioon!


Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO kutsuu kaikki suomalaiset museot mukaan yhden päivän aikana toteutettavaan nykydokumentointitempaukseen, jonka teemana tänä vuonna on "toivo".

Tempauspäivä on perjantai 13.9.2024. Kukin museo päättää tallennuskohteen ja tallennuksen laajuuden itse museon omaan tallennusvastuun, toiminnan ja resurssien mukaan. Yhteistä on teema sekä se, että tallennus toteutetaan yhden päivän aikana. Dokumentoinnin muoto ja koko ovat vapaat: yksikin kuva, esine tai haastattelu riittää!

Ilmoita museonne mukaan täällä. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 30.6.2024 mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Ilmoittautumisvaiheessa yksityiskohtien ei tarvitse vielä olla valmiina ja tietoja voi päivittää myöhemmin. Ota huomioon, että listaus on julkinen ja sitä voidaan myöhemmin jakaa esimerkiksi medialle.

Toivo antaa mahdollisuuksia monenlaiseen dokumentointiin ja aihevalintaan. Miten toivo näkyy ihmisten toiminnassa? Mitä toivo on vuonna 2024? Aiheesta voi keskustella tempaustuokiossa, joka järjestetään 17.5. klo 9–10. Ilmoittaudu tempaustuokioon: kirsi.ojala@sarka.fi viimeistään 16.5.2024. Kirsi lähettää kutsun kaikille yhteisesti vasta edellisenä päivänä, joten kannattaa varata aika kalenteriin jo nyt. Toinen tempaustuokio järjestetään 3.9. klo 13.

Tulevaisuusperintöorientoitunut dokumentointi luo jatkuvuutta, suuntaa katsetta eteenpäin sekä vahvistaa sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Tempauksessa voi tallentaa aineistoa mikä tuo lohtua ja antaa resilienssiä.

Dokumentointiaihe voi liittyä esim. hyväntekeväisyyteen, auttamistyöhön, kotivaraan ja säilömiseen, konfliktitilanteiden ratkaisuun tai pieneenkin yhteiseen hyvään, mitä ihmiset tai yhteisöt tekevät toisten hyväksi.

Lisätietoja antaa:

Kirsi Ojala
TAKO-verkoston pj.
Kirsi.ojala@sarka.fi (31.5. saakka)
Kirsi.ojala@espoo.fi (1.6. alkaen)