Collecting with Care


”Collecting with care” on kansainvälinen ICOM Solidarity Grant -rahoitettu yhteishanke, jossa TAKO-verkosto on ylpeänä mukana. Sen taustalla on ICOMin kokoelmatyöhön keskittyvä komitea COMCOL sekä eettisiin kysymyksiin pureutuva IC-Ethics.

⁣⁣Hankkeen tavoitteena on lisätä museoiden kansainvälistä vuoropuhelua meneillään olevaan koronapandemiaan ja muihin kriiseihin liittyen. Koronapandemian dokumentointi on ollut osalle museoista aivan uutta, mutta nykydokumentoinnin saralla kokeneemmatkin museot joutuivat uusien haasteiden eteen. Nykydokumentointia ja sen eettisiä kysymyksiä koskeva asiantuntijuus onkin tämän hankkeen keskiössä. ⁣⁣

Collecting with care logo


Vuoden 2021 aikana hanke tuottaa tietoa ja tarjoaa museoammattilaisille koulutusta webinaarien muodossa. Seuraava kansainvälinen webinaari järjestetään 13.10.2021 osana TAKOn syysseminaaria. Keskustelujen, museoammattilaisille suunnatun kyselyn, hyvien käytäntöjen ja muun tiedonkeruun tuloksena tullaan myöhemmin avaamaan nykydokumentoinnin ja sen eettisten kysymysten tietopankki usealla eri kielellä.

⁣⁣Hankkeessa on seitsemän partneria, joista TAKO edustaa eurooppalaista näkökulmaa. Muut kumppanit ovat Australiasta (Museum of Australia), Kolumbiasta (Museum Casa de la Memoria), Costa Ricasta (Museo MIO), Etelä-Afrikasta (District Six Museum), Taiwanista (Consortium of Institutions from Taiwan) ja USA:sta (Illinois State Museum).


Lisätiedot:

Kirsi Ojala
kirsi.ojala@espoo.fi⁣


Maria Ollila
maria.ollila@kansallismuseo.fi⁣Nordic Aspects of Collecting COVID-19


Järjestimme TAKOn syysseminaarin yhteydessä 13.10. kansainvälisen webinaarin "Collecting with care - Ethics in museum work" yhteistyössä COMCOLin ja IC-Ethicsin kanssa.

Katso webinaaritallenne ja tarkempi ohjelma täältä.

Collecting with care webinar