Tampereen museot

Tamperelaisen pelialan yrityksen dokumentointi

Tampereen kaupungin museopalveluiden (mediamuseo Rupriikki ja Vapriikin kuva-arkisto) dokumentoivat ”Se ei ole pelkkä puhelin – kohtaamisia mobiiliteknologian tuotannon ja käyttökulttuurin äärellä”- hankkeessa pelialan yrityksen arkipäivää. Museon tavoitteena oli tuoda perinteisen teollisuushistoriallisen kokoelman piiriin myös nykypäivän työkulttuuria ja viestintäteknologiaa. Tallennuksen keskeinen näkökulma oli mobiiliteknologian käyttö yrityksessä.

Nykydokumentointihanke toteutettiin Tampereella sijaitsevassa pelialan yrityksessä nimeltä Fragment Production Oy, joka tekee niin PC-pelejä kuin mobiilipelejä. Noin kuukautta aiemmin sovittiin yrityksen toimitusjohtajan Ilkka Immosen kanssa, että hanke toteutetaan joulukuun alussa, heti kun yrityksen uusin mobiilipeli on julkistettu Slush 2014 -tapahtumassa marraskuun lopulla.

Varsinainen kenttätyö tehtiin 4.-5.12.2014, jolloin haastateltiin neljää yrityksen ehdottamaa työntekijää, joilla kaikilla oli erilainen rooli yrityksessä. Samalla video- ja valokuvattiin niin yrityksen työtiloja kuin työskentelyä pelinkehityksen parissa. Tämän lisäksi tehtiin lyhyet havainnointijaksot, joilla täydennettiin haastatteluiden antia sekä tuotiin lisää kontekstia valokuviin. Haastattelut ja havainnoinnin suunnitteli ja toteutti hankkeeseen palkattu apulaistutkija Klaus Törnkvist, joka on pelitutkimuksen maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa. Video- ja valokuvauksesta vastasi Tampereen museopalveluihin kuuluvan kuva-arkiston valokuvaaja Reetta Tervakangas.

Kenttätyön aikana tehdyt neljä haastattelua, jotka sisältävät pääasiassa keskustelua mobiilipelituotannosta ja puhelimen sekä muiden mobiililaitteiden hyödyntämisestä työpäivän aikana, litteroitiin ja tallennettiin Tampereen museoiden tietokantaan Siiriin. Samoin runsas Fragment Production Oy:llä hyväksytettävä valokuva-aineisto tullaan tallentamaan museon kokoelmiin tammikuun aikana. Lisäksi Reetta Tervakangas koosti kuvamateriaalista lyhyen videon, jossa on mukana yrityksen esittely sekä kuvaa työpaikan arjesta.

Tyypillinen työpiste, jossa on kaksi näyttöä, näppäimistö ja hiiri. Graafikoilla näkyi välillä piirtopöytiä.
Tyypillinen työpiste, jossa on kaksi näyttöä, näppäimistö ja hiiri. Graafikoilla näkyi välillä piirtopöytiä. Reetta Tervakangas, Vapriikin Kuva-arkisto.
Yrityksen työntekijät kokoontuvat työpisteiden ääreen keskustelemaan yhteisistä asioista.
Yrityksen työntekijät kokoontuvat työpisteiden ääreen keskustelemaan yhteisistä asioista. Reetta Tervakangas, Vapriikin Kuva-arkisto.
Kahvin tuoksu ja kahvikupin kilinä ovat olennainen osa pelinkehitystä.
Kahvin tuoksu ja kahvikupin kilinä ovat olennainen osa pelinkehitystä. Reetta Tervakangas, Vapriikin Kuva-arkisto.