Nykydokumentointitempaus 2024: Toivo


Onko toivoa? Ilmoittaudu Nykydokumentointitempaukseen ja tempaustuokioon!


Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO kutsuu kaikki suomalaiset museot mukaan yhden päivän aikana toteutettavaan nykydokumentointitempaukseen, jonka teemana tänä vuonna on "toivo".

Tempauspäivä on perjantai 13.9.2024. Kukin museo päättää tallennuskohteen ja tallennuksen laajuuden itse museon omaan tallennusvastuun, toiminnan ja resurssien mukaan. Yhteistä on teema sekä se, että tallennus toteutetaan yhden päivän aikana. Dokumentoinnin muoto ja koko ovat vapaat: yksikin kuva, esine tai haastattelu riittää!

Ilmoita museonne mukaan täällä. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 30.6.2024 mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Ilmoittautumisvaiheessa yksityiskohtien ei tarvitse vielä olla valmiina ja tietoja voi päivittää myöhemmin. Ota huomioon, että listaus on julkinen ja sitä voidaan myöhemmin jakaa esimerkiksi medialle.

Toivo antaa mahdollisuuksia monenlaiseen dokumentointiin ja aihevalintaan. Miten toivo näkyy ihmisten toiminnassa? Mitä toivo on vuonna 2024? Aiheesta voi keskustella tempaustuokiossa, joka järjestetään 17.5. klo 9–10. Ilmoittaudu tempaustuokioon: kirsi.ojala@sarka.fi viimeistään 16.5.2024. Kirsi lähettää kutsun kaikille yhteisesti vasta edellisenä päivänä, joten kannattaa varata aika kalenteriin jo nyt. Toinen tempaustuokio järjestetään 3.9. klo 13.

Tulevaisuusperintöorientoitunut dokumentointi luo jatkuvuutta, suuntaa katsetta eteenpäin sekä vahvistaa sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Tempauksessa voi tallentaa aineistoa mikä tuo lohtua ja antaa resilienssiä.

Dokumentointiaihe voi liittyä esim. hyväntekeväisyyteen, auttamistyöhön, kotivaraan ja säilömiseen, konfliktitilanteiden ratkaisuun tai pieneenkin yhteiseen hyvään, mitä ihmiset tai yhteisöt tekevät toisten hyväksi.

Lisätietoja antaa:

Kirsi Ojala
TAKO-verkoston pj.
Kirsi.ojala@sarka.fi (31.5. saakka)
Kirsi.ojala@espoo.fi (1.6. alkaen)


UKK - USEIN KYSYTYT TEMPAUSKYSYMYKSET

Mitä nykydokumentoinnilla tarkoitetaan?

Museot tallentavat kokoelmiinsa tietoa myös meidän ajastamme. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin (esim. valokuvat, esineet, haastattelut, videot). Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.

Miksi nykydokumentointitempaus toteutetaan?

Tavoitteena on edistää nykydokumentointia museoissa ja rohkaista uusia museoita nykydokumentoinnin pariin. Valtakunnallisella tempauksella tavoitellaan myös näkyvyyttä museoiden kokoelmatyölle.

Miksi teemana on toivo?

Elämme valtavien murrosten, ilmastonmuutoksen, pandemian ja sodan aikaa. Nykydokumentoinnin tavoitteena on tallentaa ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä.

Mistä näkökulmasta toivoa tulisi lähestyä?

Tallennustempauksen teemana on toivo ja museo valitsee siihen liittyvän kohteen ja näkökulman. Kunkin museon omaan tallennusvastuuseen, tehtävään ja toimintaan sopiva aihe rikastaa museon kokoelmia ja tuo valtakunnallisesti monipuolisuutta aiheen nykydokumentointiin. Näkökulman voi valita yksilön tai rajatun yhteisön näkökulmasta tai koko yhteiskuntaa koskettavasta lähtökohdasta.

Kuinka iso tai laaja nykydokumentoinnin pitää olla? Mitä pitää tallentaa?

Museonne voi osallistua nykydokumentointitempaukseen omavalintaisella tavalla ja omien resurssienne mukaan. Voitte tallentaa vaikka vain yhden haastattelun, esineen tai valokuvan, tai toteuttaa suuremman hankkeen, joka jatkuu vielä tallennuspäivän jälkeenkin. Tärkeää on, että jokin osa tallennuksesta tapahtuu yhteisenä tempauspäivänä.

Voiko minun museoni osallistua?

Kaikki suomalaiset museot voivat osallistua. TAKO kannustaa taidemuseoita, kulttuurihistoriallisia museoita, luonnontieteellisiä museoita, paikallismuseoita, erikoismuseoita ja muita museoita mukaan. Museon ei tarvitse olla TAKO-pooleissa mukana. Tässä on helppo tapa kirjata oma museo TAKO-kartalle.

Miten ilmoittautua mukaan?

Ilmoita museonne mukaan täällä. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 30.6.2024 mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan.

Miten hoitaa dokumentoinnin luvat?

Tallennuksessa käytetään ensisijaisesti museon omia lupalomakkeita ja tallennuskäytäntöjä. Mikäli omia lomakkeita ei ole, voi mallia TAKOn verkkosivun lomakkeista tai TAKO-huoneesta.

Tallennukseen liittyvässä henkilötietojen keräämisessä ja säilyttämisessä on huomioitava EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) sekä kansallinen tietosuojalaki. Dokumentoinnin yhteydessä osallistujia tulee siis informoida siitä, miksi ja mihin henkilötietoja kerätään. Tämä suositellaan tehtäväksi dokumentoinnin yhteydessä jaettavan infokirjeen avulla. Tutustu tietosuojaan tarkemmin (https://tietosuoja.fi/lainsaadanto).

Dokumentointiin liittyvän aineiston tallennuksessa käytetään tallennustunnusta "TAKO2024/1".

Lisäohjeita ja vinkkejä nykydokumentointien toteuttamiseen löytyy esimerkiksi Keski-Suomen museon sivustolta.

Miten tempauksesta viestitään?

Tempaukseen osallistuvia museoita informoidaan sähköpostitse ja TAKOn Facebook-sivun sekä Instagram-tilin (takoverkosto) kautta.

Mukana olevien museoiden toivotaan viestivän aktiivisesti omissa viestintäkanavissaan, mikä auttaa saamaan yhteiselle ja tärkeälle asialle näkyvyyttä.

TAKO-verkosto tiedottaa tempauksesta, ja välittää tiedotusvälineille yksittäisten museoiden yhteystietoja.

Mitä aineistolla tehdään? Kuka sitä voi käyttää?

Tempauksessa tallennettavaa aineistoa voidaan käyttää museokäytössä, kuten näyttelyissä, opetuksessa, julkaisuissa tai tutkimuksissa. Lisätietoja yksittäisten museoiden nykydokumentointiaineistosta kannattaa tiedustella suoraan kyseisestä museosta. Mikäli nykydokumentointitempauksessa kerätty aineisto kiinnostaa sinua kokonaisuutena, ota yhteyttä TAKO-verkostoon tako (at) kansallismuseo.fi