Nykydokumentointitempaus 2022: Vapaus


Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO kutsuu kaikki suomalaiset museot mukaan yhden päivän aikana toteutettavaan nykydokumentointitempaukseen, jonka teemana tänä vuonna on "vapaus".

Tempauspäivä on perjantai 16.9.2022. Kukin museo päättää tallennuskohteen sekä tallennuksen laajuuden itse museon omaan tallennusvastuuseen, toimintaan ja resursseihin sopivaksi. Yhteistä on teema sekä se, että tallennus toteutetaan yhden päivän aikana. Dokumentoinnin muoto ja koko ovat vapaat: yksikin kuva, esine tai haastattelu riittää!

Ilmoita museonne mukaan täällä. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 20.6.2022 mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Ilmoittautumisvaiheessa yksityiskohtien ei tarvitse vielä olla valmiina ja tietoja voi päivittää myöhemmin. Ota huomioon, että listaus on julkinen ja sitä voidaan myöhemmin jakaa esimerkiksi medialle.

Vapaus on ollut yhteiskunnallisten keskustelujen aiheena viime vuosina. On puitu sananvapautta, uskonnon ja omantunnon vapautta, polemisoitu vapaata liikkuvuutta, yksilönvapautta, nähty oikeuskäsittelyjä, osoitettu mieltä koronapandemian hillitsemiseksi määrättyjä sääntöjä vastaan ja Venäjän hyökättyä Ukrainaan pohdittu vapautta aivan uusista näkökulmista.

Vapaus voidaan käsittää paitsi kansalaisyhteiskunnan tunnusmerkkinä myös henkilökohtaisena vapautena tehdä valintoja elämässään ja etsiä tai kokea vapautta erilaisissa tilanteissa. TAKO haastaa museot pohtimaan teemaa tallennusvastuiden tai museon tehtävien näkökulmasta. Mitä on vapaus 2022? Mitä meidän tulisi siitä tallentaa ja miksi?

TAKO-verkoston järjestämällä tempauksella halutaan näkyvyyttä nykyajan tallennukselle ja laajemmin museoiden kokoelmatyölle. Vuonna 2020 vastaava nykydokumentointi toteutettiin 47 museon voimin teemalla "Kulutus". Tempauksella TAKO haluaa innostaa myös uusia museoita mukaan yhteiseen nykydokumentointiin!

Museoiden toivotaan käyttävän viestinnässään aihetunnisteita #vapaudentallentajat, #nykydokumentointitempaus ja #nykydokumentointi.

Katsothan alempaa sivulta Usein kysytyt tempauskysymykset -osion sekä tempauksen viestintäkalenterin museoille.

Lisätietoja:

Kirsi Ojala, TAKO-verkoston puheenjohtaja

040 636 8416

kirsi.ojala(at)espoo.fi

UKK - USEIN KYSYTYT TEMPAUSKYSYMYKSET

Mitä nykydokumentoinnilla tarkoitetaan?

Museot tallentavat kokoelmiinsa tietoa myös meidän ajastamme. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin (esim. valokuvat, esineet, haastattelut, videot). Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.

Miksi nykydokumentointitempaus toteutetaan?

Tavoitteena on edistää nykydokumentointia museoissa ja rohkaista uusia museoita nykydokumentoinnin pariin. Valtakunnallisella tempauksella tavoitellaan myös näkyvyyttä museoiden kokoelmatyölle.

Miksi teemana on vapaus?

Vapaus on toistunut yhteiskunnallisien keskustelujen aiheena viime vuosina. Koronapandemia rajoitti globaalisti ihmisten elämää. Rajoitukset ovat talven 2022 aikana poistuneet, mutta olemmeko nyt vapaita? Miten se ilmenee? Sananvapauskeskustelut ovat velloneet viimeistään poliittisen populismin nousun myötä vuosikymmenen ajan. Milloin vapautta saa tai pitää rajoittaa? Euroopassa syttyi sota talvella 2022, vaikuttaako se ajatuksiimme vapaudesta? Elämme valtavien murrosten, ilmastonmuutoksen, pandemian ja sodan aikaa. Nykydokumentoinnin tavoitteena on tallentaa ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä.

Mistä näkökulmasta vapautta tulisi lähestyä?

Tallennustempauksen teemana on vapaus ja museo valitsee siihen liittyvän kohteen ja näkökulman. Kunkin museon omaan tallennusvastuuseen, tehtävään ja toimintaan sopiva aihe rikastaa museon kokoelmia ja tuo valtakunnallisesti monipuolisuutta aiheen nykydokumentointiin.

Näkökulman voi valita yksilön tai rajatun yhteisön näkökulmasta tai koko yhteiskuntaa koskettavasta lähtökohdasta. Vapautta voi lähestyä laillisena oikeutena tai harrastusten, työelämän tai opiskelun näkökulmasta. Vapaus voidaan ymmärtää eri tavoilla, jotka voivat olla myös ristiriidassa keskenään. Miten eri ikäiset ihmiset käsittävät vapauden? Miten eri kulttuureissa ymmärretään vapaus? Milloin ihminen on vapaa?

Kuinka iso tai laaja nykydokumentoinnin pitää olla? Mitä pitää tallentaa?

Museonne voi osallistua nykydokumentointitempaukseen omavalintaisella tavalla ja omien resurssienne mukaan. Voitte tallentaa vaikka vain yhden haastattelun, esineen tai valokuvan, tai toteuttaa suuremman hankkeen, joka jatkuu vielä tallennuspäivän jälkeenkin. Tärkeää on, että jokin osa tallennuksesta tapahtuu yhteisenä tempauspäivänä.

Voiko minun museoni osallistua?

Kaikki suomalaiset museot voivat osallistua. TAKO kannustaa taidemuseoita, kulttuurihistoriallisia museoita, luonnontieteellisiä museoita, paikallismuseoita, erikoismuseoita ja muita museoita mukaan. Museon ei tarvitse olla TAKO-pooleissa mukana. Tässä on helppo tapa kirjata oma museo TAKO-kartalle.

Miten ilmoittautua mukaan?

Ilmoita museonne mukaan täällä. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 20.6.2022 mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Ilmoittautumisvaiheessa yksityiskohtien ei tarvitse vielä olla valmiina ja tietoja voi päivittää myöhemmin syyskuuhun saakka. Muistutamme tästä sähköpostitse.

Miten hoitaa dokumentoinnin luvat?

Tallennuksessa käytetään ensisijaisesti museon omia lupalomakkeita ja tallennuskäytäntöjä. Mikäli omia lomakkeita ei ole, voi mallia TAKOn verkkosivun lomakkeista tai TAKO-huoneesta.

Tallennukseen liittyvässä henkilötietojen keräämisessä ja säilyttämisessä on huomioitava EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) sekä kansallinen tietosuojalaki. Dokumentoinnin yhteydessä osallistujia tulee siis informoida siitä, miksi ja mihin henkilötietoja kerätään. Tämä suositellaan tehtäväksi dokumentoinnin yhteydessä jaettavan infokirjeen avulla. Tutustu tietosuojaan tarkemmin (https://tietosuoja.fi/lainsaadanto).

Dokumentointiin liittyvän aineiston tallennuksessa käytetään tallennustunnusta "TAKO2022/1".

Lisäohjeita ja vinkkejä nykydokumentointien toteuttamiseen löytyy esimerkiksi Keski-Suomen museon sivustolta.

Miten tempauksesta viestitään?

Tempaukseen osallistuvia museoita informoidaan sähköpostitse ja TAKOn Facebook-sivun sekä Instagram-tilin (takoverkosto) kautta.

Mukana olevien museoiden toivotaan viestivän aktiivisesti omissa viestintäkanavissaan, mikä auttaa saamaan yhteiselle ja tärkeälle asialle näkyvyyttä. Tämän sivun alaosasta löydät museoille tehdyn viestintäkalenterin tempaukseen liittyen.

TAKO-verkosto tiedottaa tempauksesta, ja välittää tiedotusvälineille yksittäisten museoiden yhteystietoja.

Mitä aineistolla tehdään? Kuka sitä voi käyttää?

Tempauksessa tallennettavaa aineistoa voidaan käyttää museokäytössä, kuten näyttelyissä, opetuksessa, julkaisuissa tai tutkimuksissa. Lisätietoja yksittäisten museoiden nykydokumentointiaineistosta kannattaa tiedustella suoraan kyseisestä museosta. Mikäli nykydokumentointitempauksessa kerätty aineisto kiinnostaa sinua kokonaisuutena, ota yhteyttä TAKO-verkostoon tako (at) kansallismuseo.fi

TEMPAUKSEN VIESTINTÄKALENTERI MUSEOILLE

KESÄ-HEINÄKUU 2022

1. Ilmoita museosi osallistumistiedot täällä. Google Drive -dokumentti on julkinen ja sitä voidaan jakaa esimerkiksi median edustajille myöhemmässä vaiheessa. Tiedostosta näet myös muiden museoiden suunnitelmia, mikä voi auttaa ideoinnissa. Toivomme alustavia tietoja 20.6.2022 mennessä, voit tarkentaa niitä vielä myöhemmin. Tervetuloa vapaudentallentajien joukkoon!

2. Muistathan viestiä tulevasta tempauksesta alustavasti myös museon omissa sisäisissä ja ulkoisissa viestintäkanavissa ja tapahtumakalentereissa.

3. Ota seurantaan TAKO:n Instagram-tili: takoverkosto . Seuraathan muuten jo TAKO-verkoston Facebook-sivua.

ELOKUU 2022

1. Lomien jälkeen tallennussuunnitelmat kenties tarkentuvat, joten tarkistathan 22.8.2022 mennessä yhteisestä tiedostosta, että omaa museotasi koskevat tiedot ovat ajankohtaiset. Muistuttelemme tästä vielä kesän jälkeen.

2. Keräämme tempauksesta palautetta. Orientoidu kirjaamaan vapaamuotoisia mietteitä tempauksen toteutustavoista, mahdollisista haasteista jne.

SYYSKUU 2020

Ennen tempausta

1. Julkaisemme TAKOn verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa tietoa mukana olevista museoista ja tallennusaiheista.

2. Lähetämme tiedotteen medialle nykydokumentoinnista viikkoa ennen tempausta. Toivomme museoiden aktiivista viestintää toimialueillaan ja -aloillaan, jotta yhteinen tempaus saisi myös paikallista näkyvyyttä.

3. Nyt viimeistään kannattaa aloittaa nykydokumentointitempauksesta viestiminen somessa. Voit houkutella ja rekrytoida osallistujia mukaan jo etukäteen, mikäli se tallennuksen aiheeseen tai tallennustapaan sopii (esim. verkkokysely). Seuraamme sometusta mielenkiinnolla!

4. Muistathan seurata myös muiden museoiden tempausviikon tapahtumia – saat varmasti ideoita omaan työhön ja viestintään! Seuraaminen onnistuu helpoiten seuraamalla aihetunnistetta #vapaudentallentajat. Jakamalla ja kommentoimalla myös muiden museoiden julkaisuja saamme nykydokumentoinnille ja museoiden arvokkaalle kokoelmatyölle enemmän näkyvyyttä.

Tempausviikolla

1. Välitä tietoa ja tunnelmia nykydokumentoinnin eri vaiheista – muista myös livet! Muistathan käyttää aihetunnisteita #vapaudentallentajat, #nykydokumentointitempaus ja #nykydokumentointi.

2. Seuraamme mukana olevien museoiden viestintää sekä median nostoja aiheesta. Linkitämme niitä myös TAKOn sosiaaliseen mediaan.

3 Anna palaa - koe nykydokumentoinnin riemua ja välitä museotyön ilosanomaa!

Tempauspäivän jälkeen

1. Varaathan vielä hieman aikaa dokumentoinnin sisällön kuvaukseen. Lähetämme kaikille mukana olleille museoille kyselyn, jolla keräämme tietoja tallennuksesta, museoammattilaisten omia kokemuksia dokumentoinnin sujumisesta sekä palautetta itse tempauksesta. Palaute auttaa TAKO-verkostoa kehittämään jatkossa sekä tempausta että yleisesti nykydokumentoinnin käytäntöjä. Tietoja pyydetään 26.9.2022 mennessä, ja mukaan toivotaan myös yhtä tempaukseen liittyvä valokuvaa kuvatietoineen. Lähetämme tästäkin muistutuksen erikseen, mutta päivä on hyvä merkata jo kalenteriin.

2. Teemme dokumentoinnin aikana tallennetusta aineistosta yhteenvedon, jota esitellään TAKO-verkoston syysseminaarissa 5.-6.10.2022. Kooste tulee myös TAKOn verkkosivuille kaikkien museoiden saataville.

3. Ehdotamme kakkukahvihetken järjestämistä itsellesi ja muille tempaukseen osallistuneille museossasi. Hienosti hoidettu tämäkin museoammattilaisen työ!