SAMU

Salon tuotanto- ja kulttuurihistorialliseen museoon SAMUun kuuluvassa Salon Elektroniikkamuseossa toteutettiin ”Se ei ole enää pelkkä puhelin – nykydokuhanke 7.10 – 30.11.2014 yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Turun yliopistossa projektin yhteistyöhenkilönä oli lehtori Timo Virtanen. Haastatteluja tekivät kansatieteen opiskelijat ja yksi heistä myös videoi ja yksi opiskelija litteroi haastattelumateriaalin. Elektroniikkamuseossa hankkeesta vastasi tutkija Leena Järvelä.

Salossa on valmistettu erilaisia puhelimia jo vuodesta 1964 alkaen, jolloin Salora aloitti VHF-puhelimien valmistuksen ja myöhemmin myös autoradiopuhelimien tuotannon. Salora ja Nokian yhteinen yritys, Mobira jatkoi autoradioiden ja kannettavien NMT-puhelimien valmistusta ja aloitti kännyköiden valmistuksen 1980-luvun lopulla. Mobiran nimi vaihtui Nokia Mobile Phonesiksi ja kännyköiden ja viimeksi älypuhelimien tuotekehitystä ja tuotantoa jatkettiin Nokian Salon yksikössä syksyyn 2012. Lisäksi Salossa on toiminut myös toinen kännyköiden valmistaja Benefon Oyj.

Opiskelijat haastattelivat erilaisissa puhelintuotannon ja tuotekehityksen ym. tehtävissä olleita saloralaisia, mobiralaisia ja nokialaisia, Haastatteluja tehtiin 12 kappaletta. Ajallisesti haastattelut kattavat koko salolaisen puhelintuotekehityksen ja tuotannon jakson 1964 –2012, Lisäksi saatiin talteen monia työtehtäväkuvauksia ja kertomuksia Nokian puhelintuotannon loppumisesta syksyllä 2012 Salossa. Kuvattiin myös muutama video, jossa haastateltavat saivat kertoa itselleen tärkeästä tai tärkeistä puhelinmalleista ja miksi ne ovat tärkeitä. Haastattelu- ja videointimateriaalia voidaan käyttää muun muassa Salon elektroniikkamuseon tulevan perusnäyttelyn puhelinnäyttelyosassa. Kertynyttä materiaalia voidaan käyttää myös Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen opinnäytetöissä ja opetuksessa.