Poolit


Verkostossamme toimii seitsemän yhteistyöryhmää eli poolia, jotka on muodostettu tallennustyönjaon aihepiirien mukaan. Poolitoiminta mahdollistaa kokoelma-ammattilaisten kohtaamisen sekä osaamisen ja resurssien jakamisen.

Pooli 5 kokous
Pooli 5:n jäsenmuseoiden edustajia Rovaniemellä kesäkuussa 2019. Poolin työpajassa pohdittiin vapaaehtoisten ja harrastajien osallistamista tallentamistoimintaan. Kuva: Tapio Juutinen, 2019.


Poolityöskentely tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kokoelmien parissa työskentelevien museoammattilaisten keskustelulle, mikä antaa uusia näkökulmia, synnyttää yhteistyötä ja edistää tallennustyöjakoa. Poolimuseot suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä nykydokumentointia ja muita kokoelmatyöhankkeita.

TAKO-verkoston teettämän kyselyn mukaan museoiden kokoelmavastaavilla poolitoimintaan osallistumisen syinä ovat etenkin verkostoituminen, vertaistuki ja nykydokumentoinnin tuki.


Miten käytännössä?


Museot voivat liittyä yhteen tai useampaan pooliin kokoelmapolitiikkansa ja kiinnostuksensa mukaan. Poolityöskentely ei edellytä museoilta sitoutumista tiettyyn yhteistyömuotoon, vaan kukin osallistuu toimintaan resurssiensa mukaisesti. Toisaalta museo voi olla mukana TAKO-verkoston tallennustyönjaossa, vaikka se ei osallistuisi poolityöskentelyyn. Poolijäsenyys on kuitenkin suositeltavaa sen moninaisten hyötyjen ja tiedonkulun vuoksi.

Poolit kokoontuvat noin 2–4 kertaa vuodessa jäsenmuseoissa eri puolilla Suomea, etäkokouksissa tai TAKO-seminaarien yhteydessä. Poolit työskentelevät itsenäisesti ja päättävät toteutettavista hankkeista mukana olevien museoiden kiinnostuksen ja resurssien mukaisesti. Poolit myös vastaavat itse mahdollisen projektirahoituksen hankkimisesta. Poolien puheenjohtajat toimivat TAKO-verkoston ohjausryhmän jäseninä.

Kaikkien poolien toimintaan voi tutustua matalalla kynnyksellä. Lue lisää eri pooleista TAKOn verkkosivuilta, ota yhteyttä poolin puheenjohtajaan ja osallistu vaikka tutustumismielessä poolin kokoukseen!Tutustu pooleihin tarkemmin