Kadun varressa useita henkilöitä uniformussa kädessään soihtu. Vasemmalta saapumassa lippukulkue ja orkesterin jäseniä. Taustalla puurakennus.
Porvoon museo ja taiteilija Kari Holopainen dokumentoivat kansallisrunoilija J. L. Runebergin päivän juhlintaa 5. helmikuuta 2020 Porvoossa. Kuva: Kari Holopainen, Porvoon museo.

Pooli 6


Taide, oppi ja kokemus


Pooli 6 toimii nimellä Taide, oppi ja kokemus. Pooliin kuuluu kulttuurihistoriallisia museoita, taide- ja taideteollisuusmuseoita sekä yliopistomuseoita. Pooli tarjoaa keskustelualustan näiden museoiden taustalla olevien aihepiirien kokoelmatyöhön ja kokoelmiin.

Pooli 6 kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista, teemansa mukaisista kokoelmakysymyksistä. Kokousten lisäksi pooli on toteuttanut myös työpajoja teemoista kokoelmien avainesineet ja nk. mustista aukoista, kokoelma-/museokentän karttumattomista alueista. Pooli 6 edistää muiden TAKO-poolien lailla valtakunnallista tallennustyönjakoa.

Pooli pyrkii edistämään toiminnassa jo mukana olevien museoiden keskinäistä vuoropuhelua ja kannustaa monipuoliseen yhteistyöhön. Yhteistyö poolissa ei edellytä osallistumista nykydokumentointihankkeisiin. Pooli 6 on jatkuvasti avoin uusille toimijoille ja integroi mukaan myös taidemuseoita.

- Anni

puheenjohtaja Anni Wallenius
anni.wallenius@fmp.fi
Suomen valokuvataiteen museoMuseot

 • Aalto-yliopisto
 • Aboa Vetus & Ars Nova
 • Designmuseo
 • Gallen-Kallelan museo
 • Helsingin yliopistomuseo
 • Hiekan taidemuseo
 • Jyväskylän taidemuseo
 • Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
 • Järvenpään taidemuseo
 • Lahden kaupunginmuseo / julistekokoelma
 • Lasten ja nuorten taidekeskus
 • Lastentarhamuseo
 • Pohjois-Pohjanmaan museo
 • Porvoon museo
 • Sastamalan seudun museo / Suomen kirjainstituutti - Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
 • Suomen kansallisgalleria / kuvakokoelmat
 • Suomen kansallismuseo
 • Suomen lasimuseo
 • Suomen valokuvataiteen museo
 • TeatterimuseoPoolin hankkeet


 • Sadonkorjuu-yhteishanke (2018). Museot keskittyivät osahankkeissaan muistitiedon keruuseen, osa käyttäen sähköisiä verkkoalustoja, osa taas muisteluiltoja järjestäen.
 • Kokoelmien avaimet (2018). Museokokoelmia tarkastelevan dokumentointihankkeen keskiössä olivat museokokoelmien tunniste- tai avainobjektit tai -teokset.
 • Tekijän lähellä (2012) keskittyi taiteilijan työn dokumentointiin. Muun muassa pimiötyöskentelyä ja taiteilijaresidenssitoimintaa tallentaneesta hankkeesta julkaistiin raportti vuonna 2014.
 • Tekijä – museo – yleisö (2011). Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa käsitteli museoyleisöjä ja näyttelyjen vastaanottoa.