Borgå museum och konstnären Kari Holopainen dokumenterar nationalskalden J.L. Runeberg dagens firande den 5 februari 2020 i Borgå. Bild: Kari Holopainen, Borgå museum. 

Pool 6

Konst, kunskap och erfarenhet


Pool 6 verkar under namnet Konst, kunskap och erfarenhet. I poolen ingår kulturhistoriska museer, konst- och konsthantverksmuseer samt universitetsmuseer. Poolen skapar en diskussionsplattform för dokumentationsarbete och samlingar kring dessa museers bakgrundsteman.

Pool 6 samlas 2-4 gånger om året för att diskutera aktuella och temarelaterade ämnen samt övriga samlingsfrågor. Förutom möten har poolen genomfört workshoppar på teman kring samlingarnas nyckelföremål och så kallade svarta hål, de områdena som inte har förvärvats inom samling-/museifältet. Såsom alla TAKO-pooler främjar pool 6 den nationella dokumentationsarbetsfördelningen. 

Poolen främjar dialog mellan deltagande museer och uppmuntrar till mångsidigt samarbete. Poolens medlemskap kräver inte att museet deltar i samtidsdokumentationsprojekt. Pool 6 är ideligen öppen för nya aktörer och integrerar även konstmuseer. 

 - Anni 

ordförande Anni Wallenius
anni.wallenius@fmp.fi 

Finlands fotografiska museum