Sopplunch bjuds i Oppipuoti, en kafé-butik i Jyväskylä. Bild: Raisa Nerg, Keski-Suomen museo, 2020.   

Pool 3

Vardagen 

Museerna i vardagspoolen dokumenterar den enskilda individens dagliga liv. Centrala teman är hemmet och boende, familjen, hobbyer och konsumtionsbeteende - hela den personliga omgivningen.   

Verksamheten betonar samtidsdokumentation samt aktuella dokumentationsämnen. Årligen ordnas 2-4 möten. Även utbildning och workshoppar ordnas.   

Vi i 3-poolen, eller vardagsdokumenterare, samarbetar gärna över poolgränserna! 

   

- Mari 

ordförande Anna-Mari Immonen 
anna-mari.immonen@kansallismuseo.fi

Finlands nationalmuseum