Amanuens Eijakristina Sumelius intervjuar en passagerare som ska till flyget till Kuusamo på Helsingfors-Vanda flygplats den 18 september 2020 som en del av Kulutuksentallentajat (Konsumtionsdokumenterare)-evenemang. Bild: Tapio Juutinen, Finlands flygmuseum. 

Pool 5

Kommunikation, trafik och turism 

Denna pools områden är kommunikation, trafik och turism. För närvarande utgör poolens medlemmar en mångsidig grupp av kulturhistoriska museer, från stadsmuseer till specialmuseer inom olika områden. Vi välkomnar varmt även konstmuseer.   

Från början har poolens verksamhet varit en sammansättning av gemensam samtidsdokumentation och granskning av samlingsarbete och dokumentationsarbetsfördelning.   

På poolmötena har man diskuterat gemensamma projekt, museernas samlingsarbete, dagliga utmaningar och de befintliga samlingarna. Vi har ordnat möten i olika museer, så att förutom mötet har man haft möjlighet att lära känna samlingarna och lokalerna som värdmuseet verkar i.  

Samtidsdokumentation, arbetsfördelning, gemensamma teman, bästa praxis och konkreta exempel har behandlats under gemensamma diskussioner. Årligen har vi ordnat i medeltal 3-4 poolmöten, av vilka en del vid TAKO-seminarier eller som distansmöten.   

Poolmuseerna har gjort flera gemensamma samtidsdokumentationer från och med 2011. Varje museum har tagit hand om sin egen dokumentation. Genom poolarbetet har man kunnat ansöka om externt stöd för projekten: enskilda projekt har finansierats med bidrag från Museiverkets innovativa museiprojekt samt Jenny och Antti Wihuris fond. Vanligtvis har ett tiotal museer deltagit i ett projekt.   

När samspelet mellan museerna upplevs som nödvändigt och uppfriskande, deltar museerna gärna i poolarbetet. Teman och mål för de gemensamma projekten bearbetas ideligen med hänsyn till museernas önskemål.   

Vi vill hålla en låg tröskel för deltagande: det är värt att delta i möten även om museet inte verkar i det aktuella samtidningsdokumentationsprojektet. Det är möjligt att vara en åskådare i poolen, följa e-post och delta i möten enligt resurser och vid ett lämpligt tillfälle.   

Mer information om poolarbetet får du av ordföranden. Du är varmt välkommen att fråga, delta och komma med idéer!     

-Tapio 

ordförande Tapio Juutinen 
tapio.juutinen@ilmailumuseo.fi

Finlands flygmuseum