Samtidsdokumentation

Med samtidsdokumentation kan museerna samla nytt material eller komplettera befintliga samlingar. På det sättet dokumenteras nutidshistoriska företeelser (som till exempel vardagliga vanor och föremål, miljöer, fordon, yrkesgrupper eller evenemang) även för framtida generationer, som en del av det gemensamma kulturarvet.


Arabiastrandens gemenskapliga Seniorhus Loppukiris allsångsevenemang “isolerade invånares taptot” i Helsingfors den 19 mars 2020. Fotograf: Hannu Häkkinen, Museiverket.
Att genomföra nutidsdokumentation kräver mycket planering från val av ämne och perspektiv till bakgrundsinformation, från anpassande av dokumenteringsplanen till resurser, från hantering av tillståndsärenden till praktiska arrangemang samt uppföljningsarbete som gäller dokumentering, bevarande och rapportering av materialet. 

Museerna samlar inte bara föremål eller bilder, utan fokuserar på en företeelse som dokumenteras på många sätt. Ofta menar samtidsdokumentation fältarbete genomförd av museiprofessionella, där ämnet och aktörerna intervjuas, fotograferas och filmas på video. Samtidsdokumentation kan dock genomföras på andra sätt också, till exempel med hjälp av webbenkäter eller sociala medier. 


Vartannat år organiserar TAKO en gemensam samtidsdokumentationsdag för hela museifältet. Å sin sida delas vartannat år ut en utmärkelse för samtidsdokumentation. Dessutom genomför poolerna i TAKO-nätverket samtidsdokumentationsprojekt, som presenteras på poolernas webbsidor.