Finlands nationalmuseum och Museiverkets bildsamlingar dokumenterar den avstängda gränsen till Nylands på grund av coronan den 8 april 2020. Överkommissarie Jussi Päivänsalo berättade om gränskontrollen från polisens synvinkel. Bild: Hannu Häkkinen, Museiverket, 2020. 

Coronadokumentation 


I början av coronapandemin började flera museer i Finland dokumentera de exceptionella omständigheterna i sina samlingar. I april 2020 organiserade TAKO-nätverket ett distansmöte för museerna där befintliga och planerade samtidsdokumentationer av coronan diskuterades. Även gemensamma praxis dryftades och tips på dokumentationsarbetet i det exceptionella läget delades ut. Från och med våren 2020 har museisamlingar runt om i Finland utökats med varierande coronarelaterade teman. 

Hösten 2021 publicerade museerna sina dokumentationer gällande coronan på sina webbplatser, i sociala medier och på Finna-tjänsten. Du får tillgång till coronarelaterad samtidsdokumentation i sociala medier med att följa hashtaggen #koronadokumentointi. Veckans mål var att tillsammans presentera samtidsdokumentation och museernas samlingsarbete genom ett ämne som berör alla. 
Museernas foton av coronadokumentationen


En kvinna sätter livsmedel i en insamlingslåda i en Prisma-affär. Kvinnan bär en ansiktsmask. 
Pirkkala Prismas ansvariga expedit Wilma Yli-Mäkelä sätter nätbeställda livsmedel i en av de lådorna på insamlingskärran i augusti 2021. E-handel med livsmedel har ökat starkt under coronatiden. Bild: Marita Viinamäki, Arbetarmuseum Werstas, 2021. 
En blå container med en röd och vit skylt med texten "COVID-19 test. Rajalta, från gränsen, from the border". Till höger ett trafikljus med rött ljus.
Coronatestningscontainers för dem som passerar gränsen i Torneå i februari 2021. De som kommit att testas styrdes med trafikljus vid containerna. Bild: Saija Pietiläinen, Tornedalens museum, 2021. 
I förgrunden ett cykelskjul med flera cyklar i rad. Bakom den en trätunnel som leder till en fryscontainer. 
En lik/kylcontainer placerad på grund av coronaviruspandemin i oktober 2020 på Pohjois-Karjalan sairaalas gård i Joensuu. Bild: Henna Palovaara, Pohjois-Karjalan museo, 2020.
En man sitter på soffan med fötterna på bordet i vardagsrummet. Han har en bärbar dator i famnen och hörlurar på sig. På båda sidor av mannen sover en liten hund, av vilka den ena har hakan på mannens vänster hand. 
Under coronatiden ersatte hundarna arbetskamraterna för dem som fjärrarbetade hemma på soffan. Bild: Jarna Hietanen, Helsingfos universitetsmuseum, 2021. 
En mask som hör till intensivvårdssjukskötares uniform på COVID-19 -intensivvårdsavdelning i Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors i juni 2020. Bild: Ilari Järvinen, Museiverket, Finlands nationalmuseum, 2020.
En mask som hör till intensivvårdssjukskötares uniform på COVID-19 -intensivvårdsavdelning i Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors i juni 2020. Bild: Ilari Järvinen, Museiverket, Finlands nationalmuseum, 2020. 
Ett stort fartyg som heter Finlandia bredvid en kaj. I hamnen en person i arbetskläder håller förankringslinan. 
Dokumentering av rese- och rörlighetsbegränsningar i Västterminalen (T2) och Eckerö Lines M/S Finlandia den 17 mars 2020. Bild: Mikko Patrikainen, Museiverket, 2020. 


Mera bilder på museernas coronadokumentation hittar du på Finna-tjänsten


I tabellen nedan får du mer detaljerad information på vilka tema och hur museerna i alla delar av landet har dokumenterat (endast på finska):  Museernas gemensamma samlingstabell av coronadokumentationen