Poolerna


I vårt nätverk verkar sju samarbetsgrupper eller pooler, som är formade enligt teman i dokumentationsarbetsfördelning. Poolverksamheten möjliggör mötet mellan samlingsproffs och utbyte av kunskaper och resurser. 

   

Pool 5:s medlemsmuseers representanter i Rovaniemi i juni 2019. På poolens verkstad funderade man över hur frivilliga och amatörer kunde delta i dokumentationsarbetet. Bild: Tapio Juutinen, 2019. Poolarbetet skapar en utmärkt möjlighet för diskussioner mellan museiproffs som arbetar med samlingar, vilket ger nya synvinklar, stimulerar samarbetet och främjar dokumentationsarbetsfördelningen. Poolmuseerna planerar och genomför samtidsdokumentation och andra samlingsprojekt tillsammans.  

TAKO-nätverket genomförde en förfrågan som visade att nätverksarbete, kollegialt stöd och stöd i samtidsdokumentation var huvudorsakerna för att museernas samlingsansvariga deltar i poolarbetet. 

     

Och i praktiken? 


Museer kan delta i en eller flera pooler enligt deras samlingspolitik och intressen. Poolarbetet kräver inte att museerna binder sig till någon viss form av samarbete, utan var och en deltar enligt sina resurser. Å andra sidan kan museet delta i TAKO-nätverkets dokumentationsarbetsfördelning även om det inte är med i poolarbetet. Poolmedlemskap rekommenderas ändå eftersom det erbjuder fördelar och information.

Pooler möts ungefär 2–4 gånger om året i medlemsmuseer runtom i Finland, i distansmöten eller vid TAKO-seminarier. Poolerna arbetar självständigt och bestämmer om de projekt som ska genomföras enligt intresse och resurser av de deltagande museerna. Pooler är även ansvariga för anskaffning av eventuell projektfinansiering. Poolernas ordförande verkar som medlemmar i TAKO-nätverkets styrgrupp. 

Man kan bekanta sig med låg tröskel i alla poolers verksamhet. Läs mera om poolerna på TAKO-webbsidan, kontakta poolens ordförande eller delta i ett poolmöte för att lära känna oss bättre!