TAKO


Vi är ett samarbetsorgan för professionella museer inom dokumentations- och samlingsarbete. Vi koordinerar den nationella arbetsfördelningen inom dokumentationsarbete, utvecklar mångsidigt insamlingsarbete och erbjuder ett forum för utbyte av sakkunskap.

  

Välkommen till TAKO webbsidan! Här hittar du information om nätverkets verksamhet, poolarbete samt aktuella händelser. TAKO nätverket består av olika museer som kulturhistoriska museer, konstmuseer, personhistoriska museer och specialmuseer. Museerna ligger på olika håll i Finland och har olika resurser, vilket är en av de fördelarna i TAKO-samarbete. Tillsammans utvecklar våra museer hela det finländska museifältets samlingsarbete på lång sikt.  

Vi organiserar två årliga seminarier om aktuella teman i samlingsarbete. Seminarierna som hålls i början av året och på hösten är avgiftsfria och öppna för alla. Dessutom organiserar vi diskussionstillställningar och temautbildningar för medlemsmuseer. 
"Det tätare samarbetet mellan museerna är säkert den mest givande saken. TAKO har skapat mycket samarbete som har utvidgats också utanför nätverket. Jag gillar särskilt det att med TAKO-samarbetet man har lärt känna andra museer och bokstavligen fått tillgång till dem då man har haft poolmöten i olika museer." 

Hanna-Kaisa Melaranta, Varkaus museerI bilden står två leende personer, och den till höger räcker en mobiltelefon till museiproffsen till vänster. I bakgrund syns ett konstverk på väggen.   
Samlingsintendent Anni Wallenius tar emot en kameramobil till museisamlingarna under TAKO-nätverkets evenemang Kulutuksentallentajat (Konsumtionsdokumenterare) i september 2020. Bild: Virve Laustela, Finlands fotografiska museum, 2020.