Basutställningen i Rosenlew-museet, som är en del av Satakunta Museum. Bild: Jenni Rantalainen, Satakunta Museum, 2020. 

Pool 4

Produktion, tjänster och arbetsliv 

Pool 4 är stor och övergripande. Poolens gemensamma mål är att skapa modeller och verktyg för att stödja arbetsfördelningen i museifältet.   

40 museer är med i pool 4, som är delat i sju tematiska arbetsgrupper. En del av poolens verksamhet gäller hela poolen, men det finns också gruppernas interna projekt och evenemang, enligt de deltagande museernas behov. Alla museer är välkomna att delta i poolens och dess gruppers projekt och evenemang.   

Hela poolen samlas minst en gång om året, grupperna vid behov. Arbetsgruppernas mötesprogram innebär ofta ett besök till ett museum eller samlingsmagasin. Arbetsgruppernas ordförande träffas vid behov med poolens ordförande som en styrgrupp för att diskutera arbetsgruppens projekt.     

- Sari 

ordförande Sari Kainulainen 
samlingschef, Lahden museot 
sari.kainulainen@lahti.fi

   

Arbetsgrupper i poolen Skogsindustri 

Ordförande: Tuomas Juva, Finlands skogsmuseum Lusto 


Textil-, klädsel-, läder- och skoindustri 

Ordförande: Kati Kivimäki, Forssan museo 


Metallindustri 

Ordförande: Leila Stenroos, Rosenlew-museo / Satakunta Museum 


Tjänster 

Ordförande: Kati Selänniemi, Helsingfors stadsmuseum 


Gruvindustri 

Ordförande: Hanna Mattila, Kultamuseo 


Spelindustri 

Ordförande: Niklas Nylund, Suomen pelimuseo 


Livsmedelsindustri 

Ordförande: Milla-Lotta Kemiläinen, Åbo museicentral