Museon näyttelytila, jonka etualalla lasivitriini ja taustalla maatalouskoneen pienoismalli, näyttelyesine ja näyttelytekstejä.
Satakunnan Museoon kuuluvan Rosenlew-museon perusnäyttelyä. Kuva: Jenni Rantalainen, Satakunnan Museo, 2020.

Pooli 4


Tuotanto, palvelut ja työelämä


Pooli 4 on suuri ja monialainen. Poolin yhteisenä tavoitteena on luoda malleja ja työkaluja tallennustyönjaon tukemiseksi museokentällä.

Nelospoolissa on mukana 40 museota, jotka ovat jakautuneet seitsemään temaattiseen työryhmään. Poolilla on sekä koko poolin kattavaa toimintaa että työryhmien sisäisiä hankkeita ja tapahtumia sen mukaan, mitä mukana olevat museot kulloinkin pitävät tarpeellisena. Kaikki museot ovat tervetulleita poolin ja sen työryhmien hankkeisiin ja tapahtumiin.

Koko pooli kokoontuu yhteen vähintään kerran vuodessa, työryhmät tarpeen mukaan. Työryhmien kokousohjelmaan sisältyy yleensä museo- ja/tai kokoelmatilavierailuja. Työryhmien puheenjohtajat ja poolin puheenjohtaja kokoontuvat tarvittaessa ohjausryhmänä keskustelemaan työryhmien hankkeista.


- Sari

puheenjohtaja Sari Kainulainen
kokoelmapäällikkö, Lahden museot
sari.kainulainen@lahti.fiMuseot


 • Emil Aaltosen museo
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
 • Fiskarsin museo
 • Forssan museo ja tekstiilimuseo Tyyki
 • Friitalan nahkamuseo
 • Hotelli- ja ravintolamuseo
 • Helsingin kaupunginmuseo
 • Hyvinkään kaupunginmuseo
 • KAMU Espoon kaupunginmuseo
 • K. H. Renlundin museo/Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
 • Karkkilan ruukkimuseo Senkka / Suomen valimomuseo
 • Keravan museo
 • Kouvolan kaupunginmuseo
 • Kultamuseo
 • Kymenlaakson museo
 • Lottamuseo
 • Lohjan museo
 • Möhkön ruukkimuseo / Ilomantsin Museosäätiö
 • Outokummun kaivosmuseo
 • Rauman merimuseo
 • Rauman museo
 • Rautpohjan tehdasmuseo / Keski-Suomen museo
 • Rosenlew-museo / Satakunnan Museo
 • Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU
 • Satakunnan Museo
 • Serlachius-museot
 • Suomen kansallismuseo
 • Suomen kellomuseo
 • Suomen käsityön museo
 • Suomen Maatalousmuseo Sarka
 • Suomen metsämuseo Lusto
 • Suomen rautatiemuseo
 • Suomen valokuvataiteen museo
 • Taalintehtaan ruukkimuseo ja Björkbodan lukkomuseo
 • Tampereen museot
 • Tekniikan museo
 • Turun museokeskus
 • Työväenmuseo Werstas
 • Varkauden museot
 • Verlan tehdasmuseoPoolin työryhmätMetsäteollisuus
Suomen metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Kymenlaakson maakuntamuseo, Varkauden museot, Serlachius-museot, Työväenmuseo Werstas, Emil Aaltosen museo

Puheenjohtaja: Tuomas Juva, Suomen metsämuseo Lusto


Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus
Helsingin kaupunginmuseo, Kankaanpään kaupunginmuseo, Hyvinkään kaupunginmuseo, Designmuseo, Forssan museo, Turun museokeskus, Työväenmuseo Werstas, Suomen käsityön museo, Suomen kansallispukukeskus, Satakunnan Museo, Lahden museot, Tampereen museot, Emil Aaltosen museo, Rauman museo

Puheenjohtaja: Kati Kivimäki, Forssan museo


Metalliteollisuus
Emil Aaltosen museo, Fiskarsin museo, Karkkilan ruukkimuseo Senkka/Suomen valimomuseo, Keravan museo, Tampereen museot, Möhkön ruukkimuseo/Ilomantsin Museosäätiö, Rauman merimuseo, Rautpohjan tehdasmuseo/Keski-Suomen museo, Rosenlew-museo/Satakunnan Museo, Suomen Maatalousmuseo Sarka, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Varkauden museot, Lapuan kaupungin museot

Puheenjohtaja: Leila Stenroos, Rosenlew-museo / Satakunnan Museo


Palvelut
Helsingin kaupunginmuseo, Hotelli- ja ravintolamuseo, Kellomuseo, Suomen Kansallismuseo ja Työväenmuseo Werstas, Valokuvataiteen museo

Puheenjohtaja: Kati Selänniemi, Helsingin kaupunginmuseo


Kaivosala
Outokummun kaivosmuseo, Tekniikan museo, Lohjan museot, Kultamuseo

Puheenjohtaja: Hanna Mattila, Kultamuseo


Peliala
Tekniikan museo, Mediamuseo Rupriikki, Designmuseo

Puheenjohtaja: Niklas Nylund, Suomen pelimuseo


Elintarviketeollisuus
Turun museokeskus, Werstas, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Suomen Maatalousmuseo Sarka

Puheenjohtaja: Milla-Lotta Kemiläinen, Turun Museokeskus


Hankkeet, julkaisut ja tapahtumat:


Elintarviketeollisuustyöryhmä kartoitti museoiden elintarviketeollisuuteen tai -tuotantoon liittyviä kokoelmia ja aineistoja (2020). Kyselyn koonti tulossa tälle sivulle.

Pooli 4 ja Teollisuusperintöseura ry kartoittavat ja tunnistavat elävää, aineetonta teollista kulttuuriperintöä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Aiheesta pidettiin esitelmä CIMUSETin konferenssissa ICOMin triennaalissa Kiotossa 1.-7.2019 (2019)

Opintoretki Helsingin kaupunginmuseon kokoelmakeskukseen 11.4.2018. (2018)

Metalliteollisuustyöryhmän Museoiden yritysyhteistyö -työpaja Työväenmuseo Werstaalla 12.4.2018. Työpajan aluksi seitsemän museota esitteli yritysyhteistyökokemuksiaan. Työpajan keskusteluissa pohdittiin käytännön kysymyksiä rahoituksesta aiherajauksiin eri alojen ja eri kokoisten yritysten kanssa yhteistyötä tehdessä. (2018)

Poolin puheenjohtaja ja Teollisuusperintöseura ry:n puheenjohtaja osallistuivat TICCIH:n kongressiin Santiago de Chilessä ja pitivät esitelmän TAKO 4. poolin toiminnasta kestävän teollisen kulttuuriperintötyön näkökulmasta. (2018)

Palvelut-työryhmän ja Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuustyöryhmän Pelastusdokumentoinnin ABC-hankkeessa 2016 - 2017 julkaistiin oppaat sekä museoille että yrityksille. Hankkeeseen osallitui useita poolin museoita. Julkaisut ovat osa Suomen museoliiton sähköistä julkaisusarjaa (Huttunen, Kristiina: Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017. Huttunen, Kristiina: Yritys – tallenna toimintasi! Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.) (2017)

Palvelut-työryhmän ja Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuustyöryhmän Pelastusdokumentoinnin ABC -hanke. (2016)

Näkökulmapohjainen yhteistallennus -hanke. Hankkeen lähtökohtana oli, että jokainen museo tallensi saman teollisesti tuotetun esineen omasta tallenustehtävänsä näkökulmasta Hankkeeseen osallistui 25 museota ja kuusi työryhmää (metsä-, metalli-, muovi- ja tekstiiliteollisuus, kaivosala sekä palvelut). Yhteistallennukseen valittiin esineitä, jotka ovat mahdollisimman monen hankemuseon kokoelmissa ja ovat mahdollisimman identtisiä suhteessa toisiinsa.Tavoittena oli problematisoida päällekkäistä museotyötä, parantaa luettelointitiedon laatua, jakaa asiantuntijuutta ja pohtia ratkaisuja säilytystilakysymyksiin kokoemien suunnitelmallisen kartuttamisen ja perustelluiden kokoelmapoistojen näkökulmasta. (2014)

Teollisuuden ja työelämän murros -hanke. Hankkeessa oli mukana poolin museoista 17. Yhteisenä dokumentointiteemana on "Teollisuuden ja työelämän murros. Uusien ammattien syntyminen ja vanhojen muuttuminen." Tässä hankkeessa museot dokumentoivat omalle museolleen tai toiminta-alueelleen keskeisen työelämän muutoksen, joka on tapahtunut teollisuudessa tai yksittäisessä ammatissa. (2011-2012)

Lisäksi poolin museot ovat tehneet yhteistyötä myös ns. virallisen TAKO-työn ulkopuolella. Esimerkiksi vuosina 2015-2016 kartoitettiin ja tunnistettiin kokoelmapoistojen hyviä käytäntöjä sekä kulttuurihistoriallisten ja taidemuseoiden yhteisiä käytäntöjä kokoelmapoistoissa. Kaksi julkaisua ja englanninkielinen yhteenveto hankkeista on julkaistu Suomen museoliiton sähköisessä julkaisusarjassa.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (Eds.): Deaccessioning. Sharing Experiences from Finland. Publications of Finnish Museums Association No 72. Finnish Museums Association 2016.

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 71. Suomen museoliitto 2016

Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 65. Suomen museoliitto 2015.