Viisi henkilöä kadulla soittamassa soittimia, kaksi heistä eri puolella aitaa. Taustalla joki.
Pelimanniorkesteri Granslösa Spelmänin harjoitukset Torniossa raja-aidan molemmin puolin elokuussa 2020. Kuva: Tornionlaakson museo - Tornedalens museum.

Pooli 2


Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä


Pooli 2 tallentaa laajasti yksilöä, yhteisöä ja julkista elämää. Näkökulmana on kulttuurin ja yhteiskunnan muutoksen ja säilymisen jännite. Poolissa on mukana hyvin erilaisia museoita alueellisista vastuumuseoista paikallismuseoihin ja erikoismuseoihin.

Pooli kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Keskustelut kokouksien aikana ovat erittäin vilkkaita ja antoisia. Olemme käsitelleet kokoelmia niin kutsuttujen mustien aukkojen kautta. Tätä kautta olemme saaneet selville, että vaikka emme virallisesti kerää johonkin aiheeseen liittyvää aineistoa, niin sitä löytyy kuitenkin kokoelmistamme. Keskusteluista saa vertaistukea ja uusia ideoita omaan työhön.

Vaikka käsittelemme isoja teemoja, löytää jokainen museo itselleen sopivan näkökulman. Yhdessä tekemällä olemme voineet tarttua isoihinkin kokonaisuuksiin, kun maantieteellisesti museoita on mukana etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Poolissa 2 museo voi osallistua yhteen tai useampaan hankkeeseen aiheesta riippuen. Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme!

- Laura Lotta

puheenjohtaja Laura Lotta Andersson
laura.lotta.andersson@hanko.fi

Hangon museo


Museot

 • Hangon museo
 • Helinä Rautavaaran museo
 • Helsingin kaupunginmuseo
 • Helsingin yliopistomuseo
 • Keski-Suomen museo / Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo
 • Museoviraston kuvakokoelmat
 • Pohjois-Karjalan museo
 • Poliisimuseo
 • Saamelaismuseo Siida
 • Tornionlaakson museo
 • Työväenmuseo WerstasHankkeet

 • Sote-sektori, musta aukko museoissa (2017-2019). Tallennustyöjaon innoittamana, päätimme dokumentoida sote-sektoria, jota ei virallisesti yksikään museo dokumentoi.
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuus kouluissa ja päiväkodeissa (2014-2015). Tässä hankkeessa käsiteltiin monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta kunnallisissa palveluissa.
 • Erilaisia Suomi-kuvia (2011-2012). Museot dokumentoivat eri vähemmistöjen ja ulkomaalaistaustaisten näkemyksiä Suomesta.