Spelmansgruppen Gränslösa Spelmäns träning i Torneå på båda sidor om gränsstaketet i augusti 2020. Bild: Tornionlaakson museo - Tornedalens museum. 

Pool 2

Individen, samfundet och det offentliga livet


Pool 2 dokumenterar brett individen, samfundet och det offentliga livet. Synvinkeln är spänningen mellan förändringen och bevarandet av kultur och samhälle. Poolen innehåller många olika museer från regionala ansvarsmuseer till specialmuseer.  

Poolen samlas 2–3 gånger om året. Diskussionerna på mötena är väldigt livliga och fruktbara. Vi har behandlat samlingar genom de så kallade svarta hålen. På det viset har vi kommit fram till att fast vi inte officiellt dokumenterar material som är relaterade till ett visst tema, kan det ändå finnas i våra samlingar. Diskussionerna ger upphov kollegialt stöd samt nya idéer för arbetet.  

Fast vi behandlar stora teman, hittar alla museer en lämplig synvinkel för sig själv. Tillsammans har vi kunnat gripa stora helheter, med museer från olika håll i Finland. I pool 2 kan ett museum delta i ett eller flera projekt beroende på ämnet. Alla är välkomna med! 

   

- Laura Lotta 

ordförande Laura Lotta Andersson 
laura.lotta.andersson@hanko.fi 

Hangö museum