Birkarlarnastatyerna flyttas från Tavastbron i Tammerfors i november 2017. En helhet av fyra statyer designad av Wäinö Aaltonen lossades en efter en, och transporterades till Tammerfors museernas samlingscentrum. Statyerna återlämnades till Tavastbron i slutet av september 2020. Bild: Saana Säilynoja, Vapriikkis bildarkiv. 

Pool 7

Trender, påverkare och vändpunkter


I pool 7 ingår kultur- och personhistoriska museer, specialmuseer samt konstmuseer. I poolens ansvarsområden hör trender, påverkare och vändpunkter. Alla ovannämnda teman kan närmas från både konkreta och abstrakta perspektiv. Poolen skapar en diskussionsarena för museiprofessionella, som tillför nya och utvidgande synvinklar till varandras samlings- och dokumentationsarbete. 

För närvarande arbetar pool 7 med pool 1 på en smidig vägledning för samtidsdokumentation. Temat har intresserat även andra poolmuseer, så arbetet överskrider poolgränserna. Arbetsgruppen är aktiv och entusiastisk och samlas ungefär sex gånger om året. Den smidiga vägledningen för samtidsdokumentation som poolen arbetar med svarar på museernas behov för kortfattade och tydliga instruktioner för snabb och smidig samtidsdokumentation som genomförs med begränsade resurser. Ett annat centralt tema i pool 7:s arbete är att dokumentera det gröna. Med temat synliggörs både hållbar nutid och framtid.

Pool 7 är öppen för nya museer – ni är välkomna att bekanta er med vår verksamhet! 

 - Reetta 

ordförande Reetta Lepistö
reetta.lepisto@tampere.fi

Tampereen museot