Evenemanget Köp från bondgården! på Nummela gård i Somero. I bilden Anna Paija från Paijas ekologiska gård med Sarka-museets amanuens Maria Vanha-Similä. Bild: Finlands lantbruksmuseum Sarka, 2020 

Pool 1

Människan och naturen 

Temat för denna pool är Människan och naturen. Poolmedlemmar är kulturhistoriska museer. Poolen skapar en diskussionsplattform för dokumentationsarbete och samlingar kring dessa museers bakgrundsteman. 

Poolen samlas 2-4 gånger om året för att diskutera aktuella och temarelaterade ämnen samt övriga samlingsfrågor. Förutom möten har poolen genomfört olika samtidsdokumentationsprojekt och producerat en webbutställning. Såsom alla TAKO-pooler främjar pool 1 den nationella dokumentationsarbetsfördelningen. 

Pool 1 främjar dialog mellan deltagande museer och uppmuntrar till mångsidigt samarbete. Poolen genomför samtidsdokumentationsprojekt men diskuterar även frågor kring museernas samlings- och dokumentationsarbete samt den nationella arbetsfördelningen. Poolens medlemskap kräver inte att museet deltar i samtidsdokumentationsprojekt.   

- Juha 

ordförande Juha Hirvilammi 
juha.hirvilammi@sarka.fi 

Finlands lantbruksmuseum Sarka