Museotyöntekijä haastattelee lentomatkustajaa, molemmat istuvat penkillä. Kuvan etualalla näkyy toisen museotyöntekjän käsi ja kamera.
Amanuenssi Eijakristina Sumelius haastattelee Kuusamon lennolle lähtevää matkustajaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla 18.9.2020 osana Kulutuksentallentajat-tempausta . Kuva: Tapio Juutinen, Suomen Ilmailumuseo.

Pooli 5


Viestintä, liikenne ja matkailu


Tämän poolin aihealueina ovat viestintä, liikenne ja matkailu. Tällä hetkellä poolin jäseninä toimii monipuolinen joukko kulttuurihistoriallisia museoita kaupunginmuseoista eri alojen erikoismuseoihin. Mukaan ovat kuitenkin lämpimästi tervetulleita myös taidemuseot.

Poolin toiminta on alusta saakka ollut yhdistelmä sekä yhteistä nykydokumentointia että kokoelmatyön ja tallennustyönjaon tarkastelua.

Poolikokouksissa on keskusteltu yhteisten hankkeiden lisäksi laajasti museoiden kokoelmatyöstä, päivittäisistä haasteista ja jo olemassaolevista kokoelmista. Poolikokoukset on pyritty järjestämään eri museoissa, jolloin kokoustamisen lisäksi on tutustuttu myös järjestävän museon kokoelmiin ja tiloihin.

Nykydokumentointia, tallennustyönjakoa, yhteisiä aihealueita, hyviksi todettuja käytänteitä ja konkreettisia esimerkkejä on käsitelty monipuolisesti yhteisissä keskusteluissa. Vuosittain on pidetty keskimäärin 3-4 poolikokousta, joista osa TAKO-seminaarien yhteydessä tai etänä.

Poolimuseot ovat tehneet lukuisia yhteisiä nykydokumentointeja vuodesta 2011. Jokainen museo on hoitanut oman tallennuksensa itsenäisesti. Poolityön kautta on saatu haettua projekteille vuosien mittaan myös ulkoista rahoitusta: yksittäisiin hankkeisiin on saatu avustusta Museoviraston innovatiivisista hankkeista ja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. Hankkeisiin on osallistunut yleensä kymmenkunta museota.

Museot osallistuvat poolitoimintaan parhaiten, kun vuorovaikutus koetaan tarpeelliseksi ja virkistäväksi. Yhteisten hankkeiden aihealueita ja tavoitteita pyritään jatkuvasti muokkaamaan museoiden toiveita kuunnellen.

Osallistumiskynnys halutaan pitää matalana: kokouksiin kannattaa osallistua, vaikkei museo olisikaan sen hetkisessä nykydokumentointihankkeessa mukana. Poolissa voi olla myös seuraajajäsenenä sähköpostilistalla, osallistuen kokouksiin resurssien mukaan ja museolle sopivana ajankohtana.

Lisätietoja poolityöskentelystä saa puheenjohtajalta. Lämpimästi tervetuloa kysymään lisää, ottamaan osaa ja ideoimaan!


- Outi

puheenjohtaja Outi Penninkangas
outi.penninkangas@tampere.fi
Mediamuseo Rupriikki, Tampereen historialliset museotMuseot

 • Etelä-Karjalan museo
 • Forum Marinum
 • Hangon museo
 • Hotelli- ja ravintolamuseo
 • Lahden kaupunginmuseo / Radio- ja tv-museo
 • Lapin maakuntamuseo
 • Mobilia
 • Naantalin museo
 • Postimuseo
 • Riihisaari – Savonlinnan museo
 • Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU
 • Suomen Ilmailumuseo
 • Suomen merimuseo
 • Suomen Rautatiemuseo
 • Suomen valokuvataiteen museo
 • Tampereen museot / Mediamuseo Rupriikki
 • Tekniikan museo


Poolin hankkeet


 • Harrastajat (2019-2021). Museot dokumentoivat tallennusalueillaan olevien harrastaryhmien toimintaa. Samalla pyritään keräämään käytännön kokemuksia ja luomaan ohjeistusta harrastajien osallistamiseksi aktiivisesti heidän toimintansa tallentamiseen.
 • Kuljetusliikenteen kulttuuriperintö (2015–2017). Liikenteeseen keskittynyt tallennushanke dokumentoi kuljetusliikenteen kulttuuriperintöä museoiden kokoelmiin. Aihealueita olivat mm. logistiikka, tietoliikenne ja liikennealueet kuten satamat ja lentokentät.
 • Se ei ole enää pelkkä puhelin (2014). Nykydokumentointihanke keskittyi digitaaliseen viestintäkulttuuriin, erityisesti mobiiliviestintään. Projektissa käytiin vuoropuhelua ja tehtiin yhteistyötä museoiden, teknologian kehittäjien, kuluttajien ja tutkimusverkostojen kanssa.
 • Suomi matkustaa (2011–2012). Nykydokumentointihankkeessa tallennettiin tie-, rautatie- ja lentoliikenteen matkustamista, majoitustoimintaa ja matkamuistoja.