Etelä-Karjalan museo

Se ei ole enää pelkkä puhelin -mobiiliviestintä eteläkarjalaisten arjessa

Etelä-Karjalan museo osallistui TAKOn 5-poolin Se ei ole enää pelkkä puhelin -nykydokumentointiprojektiin selvittämällä mobiiliviestimien käyttöä eteläkarjalaisten arjessa. Museon palkkaama projektitutkija haastatteli ja valokuvasi 23 ihmistä mobiiliviestimiensä kanssa. Pääosa haastatteluista toteutettiin kasvokkain, mutta yksi haastatteluista tehtiin kirjallisesti Facebookin yksityisviestien avulla.

Projektin alussa pohdimme mihin haastatteluilla pyritään ja minkälaisilla kysymyksillä saisimme mahdollisimman monipuolisen kuvan eri-ikäisten mobiiliviestintävälineiden käytöstä. Haastateltaviksi pyrittiin valikoimaan mahdollisimman erilaisia ihmisiä Etelä-Karjalan maakunnasta. Haastateltaviksi valikoitui eri-ikäisiä ihmisiä: nuorin haastateltava oli 5-vuotias ja iäkkäin 81-vuotias. Haastattelujen alussa projektitutkija pyysi jokaista haastateltavaa määrittelemään mobiiliviestinnän käsitteen. Käsitteestä keskusteltiin, jotta osapuolet ymmärsivät asian suurin piirtein samalla tavalla. Haastateltaviksi oli tietoisesti valittu myös henkilöitä, joille käsite ei ollut jokapäiväinen asia. Haastatteluissa keskusteltiin haastateltavan käyttämistä mobiiliviestinnän välineistä ja niiden käyttötavoista arkielämässä. Tutkija kehitteli kysymysrunkoa koko projektin ajan. Haastattelut olivat puolistrukturoituja eli peruskysymysten lisäksi haastateltavalle tuttuihin ja tärkeisiin teemoihin perehdyttiin syvällisemmin.

Projektissa syntyneet äänitetyt haastattelut siirrettiin Etelä-Karjalan museon äänitearkistoon. Lisäksi tutkija litteroi tekemänsä haastattelut sekä luetteloi ottamansa digitaaliset valokuvat haastateltavista museon käyttämään Musketti -luettelointiohjelmaan. Haastattelujen pohjalta tutkija laati laajan raportin. Mobiiliviestintään liittyvä aihe tuntui aluksi haastavalta, koska mobiiliviestintä ei ole ollut erityisenä painopistealueena Etelä-Karjalan museossa. Lopputulos oli kuitenkin antoisa: globaalisti ilmiöstä saatiin irti eteläkarjalaisia sävyjä, niin paikallisen radiokanavan kuuntelemisesta mobiililaitteen avulla aina kuvauksiin mobiililaitteiden käyttökokemuksista paikallisella murteella.

Päivi toivoo puhelimen olevan mahdollisimman simppeli ja yksinkertainen käyttötoiminnoiltaan. "Älypuhelinta en ottas", toteaa haastateltava.
Päivi toivoo puhelimen olevan mahdollisimman simppeli ja yksinkertainen käyttötoiminnoiltaan. "Älypuhelinta en ottas", toteaa haastateltava. Kuva: Jani Loijas.
Saku käyttää matkapuhelintaan vain vähän, mutta mahdollisimman ytimekkäästi ja tehokkaasti.
Saku käyttää matkapuhelintaan vain vähän, mutta mahdollisimman ytimekkäästi ja tehokkaasti. Kuva: Jani Loijas.
"Ihan sellanen arjen apuväline myöskii", kertoo Piia älypuhelimestaan. Piian ja Kimmon perhe käyttää tablettia pelaamiseen ja videoiden katseluun.
"Ihan sellanen arjen apuväline myöskii", kertoo Piia älypuhelimestaan. Piian ja Kimmon perhe käyttää tablettia pelaamiseen ja videoiden katseluun. Kuva: Jani Loijas.