Ajankohtaista


Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry perustettiin 18.6.2024


TAKO-verkosto on nyt virallisesti yhdistys. Perustava kokous pidettiin etänä 18.6.2024 ja siinä yhdistyksen nimeksi päätettiin Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Kalle Kallio Työväenmuseo Werstaalta ja sihteerinä Kirsi Ojala KAMU Espoon kaupunginmuseosta. Kokoukseen osallistui 17 valtakirjallista yhteisönsä (museonsa) edustajaa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Ojala KAMU Espoon kaupunginmuseosta.
Hallitukseen valittiin
Sari Kainulainen, Lahden museot
Juha Hirvilammi, Suomen maatalousmuseo Sarka
Marita Viinamäki, Työväenmuseo Werstas
Johanna Rassi, Museo Leikki
Outi Penninkangas, Tampereen historialliset museot
Susanna Thiel, A & D museo
Milla-Lotta Kemiläinen, Turun museokeskus

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 20.6.2024, jolloin varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Kainulainen, sihteeriksi Marita Viinamäki, rahastonhoitajaksi Juha Hirvilammi, viestintävastaaviksi Johanna Rassi ja Milla-Lotta Kemiläinen ja jäsenvastaaviksi Susanna Thiel ja Outi Penninkangas.

Ohjeet yhdistykseen liittymiseksi lähetetään kesälomakauden jälkeen museopostilistalla, kun yhdistys on rekisteröitynyt ja saanut muut käytännön järjestelyt valmiiksi jäsenten liittymistä varten.

Lisätietoja:
Kirsi Ojala
kirsi.ojala@espoo.fi


Kutsu: Tervetuloa perustamaan TAKO-verkostoa ylläpitävää yhdistystä!


TAKO-verkosto järjestäytyy yhdistykseksi perustamiskokouksessa, joka pidetään Teamsissa 18.6. alkaen klo 15. Kokousosallistujia pyydetään ilmoittautumaan ja lähettämään valtakirja Kirsi Ojalalle (kirsi.ojala@espoo.fi) viimeistään 17.6. klo 16.

Kokoukseen osallistujilla pitää olla valtakirja. Valtakirja sisältää tiedot siitä, kuka on valtuutettu, että kyseessä on museoiden valtakunnallista tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostoa (TAKO) ylläpitävän yhdistyksen perustava kokous, kokousaika ja paikka sekä valtuudet esimerkiksi muodossa ”Valtuutettu on oikeutettu edustamaan [yhteisön nimi] sekä käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta edellä mainitussa kokouksessa. [Yhteisön nimi] on päättänyt liittyä kokouksessa perustettavaan yhdistykseen.” Valtakirjassa pitää olla nimenkirjoittajan allekirjoitus (tavallinen tai sähköinen).

Yhdistyksen perustamiskokouksen esityslista noudattaa yhdistyksen kokouksen esityslistaa, mutta sen lisäksi siinä kohdat, joissa perustetaan yhdistys, allekirjoitetaan perustamisasiakirja ja hyväksytään säännöt. Kokousaineisto ja Teams-kutsu lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Kaikki ne, jotka eivät voi osallistua perustamiskokoukseen, voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi heti perustamiskokouksen ja hallituksen järjestäytymisen jälkeen, jotta TAKO-verkoston toiminta voi jatkua saumattomasti heti lomien jälkeen.

Tervetuloa mukaan!

TAKO-verkoston puolesta
Kirsi Ojala

+358 40 636 8416
kirsi.ojala@espoo.fi
yhteisömanageri
KAMU Espoon kaupunginmuseo


Kutsu viimeiseen tiedotustilaisuuteen ennen yhdistyksen perustamista

Tervetuloa kuulemaan perusteilla olevasta TAKO-yhdistyksestä!

Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOa ylläpitäväksi suunnitellun yhdistyksen valmistelu on ollut käynnissä kevään ajan. Maalis-huhtikuussa järjestetyissä neljässä tapaamisessa aiheesta oli keskustelemassa yli sata kollegaa. Lämmin kiitos kaikille osallistujille! Näiden keskustelujen yhteenveto, tapaamisten perusteella muokattu tulevan yhdistyksen sääntöluonnos ja museoille lähetetyn kyselyn tulokset käydään läpi Teams-kokouksessa 29.5.2024 klo 12–14. Kokouksessa sovitaan myös yhdistyksen perustamiskokouksen aika ja paikka. Kokouksen ajankohta voisi olla esim. 13.6. tai kuitenkin ennen juhannusta.

Tervetuloa mukaan!

Kirsi Ojala TAKO-verkoston pj./TAKO-muutosprojekti https://www.takoverkosto.fi/
kirsi.ojala@sarka.fi (31.5. saakka) kirsi.ojala@espoo.fi (1.6. alkaen)

PS. Museonjohtaja/kokoelmatyöstä vastaava kollega: Muistathan vastata sähköpostiisi tulleeseen kyselyyn. Jos museosi ei ole saanut kyselyä, ota yhteyttä Kirsiin.


Onko toivoa? Ilmoittaudu Nykydokumentointitempaukseen ja tempaustuokioon!


Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO kutsuu kaikki suomalaiset museot mukaan yhden päivän aikana toteutettavaan nykydokumentointitempaukseen, jonka teemana tänä vuonna on "toivo".

Tempauspäivä on perjantai 13.9.2024. Kukin museo päättää tallennuskohteen ja tallennuksen laajuuden itse museon omaan tallennusvastuun, toiminnan ja resurssien mukaan. Yhteistä on teema sekä se, että tallennus toteutetaan yhden päivän aikana. Dokumentoinnin muoto ja koko ovat vapaat: yksikin kuva, esine tai haastattelu riittää!

Ilmoita museonne mukaan täällä. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 30.6.2024 mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Ilmoittautumisvaiheessa yksityiskohtien ei tarvitse vielä olla valmiina ja tietoja voi päivittää myöhemmin. Ota huomioon, että listaus on julkinen ja sitä voidaan myöhemmin jakaa esimerkiksi medialle.

Toivo antaa mahdollisuuksia monenlaiseen dokumentointiin ja aihevalintaan. Miten toivo näkyy ihmisten toiminnassa? Mitä toivo on vuonna 2024? Aiheesta voi keskustella tempaustuokiossa, joka järjestetään 17.5. klo 9–10. Ilmoittaudu tempaustuokioon: kirsi.ojala@sarka.fi viimeistään 16.5.2024. Kirsi lähettää kutsun kaikille yhteisesti vasta edellisenä päivänä, joten kannattaa varata aika kalenteriin jo nyt. Toinen tempaustuokio järjestetään 3.9. klo 13.

Tulevaisuusperintöorientoitunut dokumentointi luo jatkuvuutta, suuntaa katsetta eteenpäin sekä vahvistaa sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Tempauksessa voi tallentaa aineistoa mikä tuo lohtua ja antaa resilienssiä.

Dokumentointiaihe voi liittyä esim. hyväntekeväisyyteen, auttamistyöhön, kotivaraan ja säilömiseen, konfliktitilanteiden ratkaisuun tai pieneenkin yhteiseen hyvään, mitä ihmiset tai yhteisöt tekevät toisten hyväksi.


Lisätietoja:
Kirsi Ojala
TAKO-verkoston pj.

kirsi.ojala@sarka.fi (31.5. saakka)
kirsi.ojala@espoo.fi (1.6. alkaen)


Tallennustyönjaon itsearvioinnin käynnistysklinikka Valokuvataiteen museossa, Kaapelitehtaalla 14.5.2024 klo 12-15


Valtakunnallista tallennustyönjakoa (TTJ) ylläpidetään TAKO-verkoston museoissa. Yli kymmenenvuotista työnjakoa päivitetään parhaillaan. Tavoitteena on, että jokainen mukana oleva museo arvioi tallennustyönjaon tarkoituksenmukaisuutta erityisesti suhteessa omaan kokoelmapolitiikkaansa ja oman museonsa toimintaan. Tavoitteena on museoidentiteetin vahvistaminen nimenomaan kokoelmien näkökulmasta, kokoelmatuntemuksen syventäminen ja väliarvio työnjaosta.

TTJ-itsearvioinnin käynnistysklinikka järjestetään Suomen valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla, Prosessi-tilassa 14.5.2024 klo 12-15. Kaapeliaukio 3, G-rappu, 00180 Helsinki. Saapumisohjeet: https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/tule-ja-koe Tervetuloa!

Ilmoittaudu ja kerro kahvitusta varten mahdollinen erityisruokavaliosi viimeistään 7.5.2024: https://ssl.eventilla.com/event/yW4rZ

Tilaisuuteen voi osallistua vain paikan päällä, tilaisuutta ei järjestetä hybridinä.

Osallistujille maksetaan matkalaskua vastaan matkakulut ja tarjotaan kahvit.

Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Trabassa ennen aloitusta. https://www.traba.fi/lounas

Mieti kollegoiden tai esim. tiimisi kanssa ennen pajaan tuloa (vaikkapa yhden kahvitauon ajan):

a) Tallennustyönjakoaiheiden suhde kokoelmapolitiikkaan, nykydokumentointisuunnitelmaan ja muihin käytössä oleviin ohjelmiin/suunnitelmiin?

b) Onko tallennustyönjaossa aiheita, jotka kuuluisivat kokoelmakarttaan?

c) Yhteismitallisuuden puute tallennustyönjaossa: Nyt toiset aiheet ovat hyvin laajoja ja toiset taas hyvin tiukasti rajattuja. Tarkastele aihealueita 1-7 ja niihin museoiden nimeämiä tehtäviä. https://www.takoverkosto.fi/fi/tallennustyonjako/jako-aihealueittain

Voidaanko yhteismitallisuutta kohti päästä? Miten?

d) Mitkä museot ovat oman museosi tallennustehtäviin liittyviä yhteistyömuseoita? Ketkä voisivat olla mahdollisia uusia kumppaneita?

TTJ-päivityksen tavoitteena on, että museot tarkastelevat yllä mainittujen kysymysten perusteella omia aihevalintojaan ja mahdollisesti päivittävät niitä vuoden 2025 loppuun mennessä.

OHJELMA 14.5.2024

klo 12.00-12.10 Tervetuloa! (Kirsi Ojala, TAKO-verkoston pj.) Lyhyt kertaus mitä tehty ja missä nyt mennään TTJ-päivitystyössä (Teemu Ahola, TAKO-tallennustyönjakovastaava, Tampereen historialliset museot)

12.10-12.30 Pienryhmäkeskustelu10 min. + 10 min, koonti: Mitä ajatuksia ennakkokysymykset herättivät? Valitkaa tärkein kysymys (tai korkeintaan kaksi).

12.30-13.30 Tallennustyönjaon kysymykset ja oma museoni, sessio 2 Tallennustyönjakoaiheiden suhde kokoelmapolitiikkaan, nykydokumentointisuunnitelmaan ja muihin käytössä oleviin ohjelmiin/suunnitelmiin?

Onko tallennustyönjaossa aiheita, jotka kuuluisivat kokoelmakarttaan?

13.30-13.50 TAKO-verkosto tarjoaa kahvit

13.50-14.45 Tallennustyönjako ja oma museoni, sessio 2 Yhteismitallisuuden puute tallennustyönjaossa: Nyt toiset aiheet ovat hyvin laajoja ja toiset taas hyvin tiukasti rajattuja. Tarkastele aihealueita 1-7 ja niihin museoiden nimeämiä tehtäviä. https://www.takoverkosto.fi/fi/tallennustyonjako/jako-aihealueittain

Voidaanko yhteismitallisuutta kohti päästä? Miten?

Mitkä museot ovat oman museosi tallennustehtäviin liittyviä yhteistyömuseoita? Ketkä voisivat olla mahdollisia uusia kumppaneita?

14.45-15.00 Mitä tästä päivästä mukaan omaan museoon? Ohjeistus itsearviointia varten (Kirsi Ojala)

15.00 Mahdollisuus tutustua Suomen valokuvataiteenmuseon näyttelyihin.


Lisätietoja:
Kirsi Ojala
TAKO-verkoston pj.

Kirsi.ojala@sarka.fi (31.5. saakka)
Kirsi.ojala@espoo.fi (1.6. alkaen)Ilmoittaudu nyt tapaamiseen, jossa varmistetaan TAKO-toiminnan jatkuminen!


TAKO-verkosto on järjestäytymässä museoiden yhdistykseksi, jotta verkostotoiminta voi jatkossakin saada rahoitusta ja jatkua nykyisessä muodossaan. Tarkoituksena on, että museot perustavat yhdistyksen yhdessä sitä varten. TAKO-muutosprojektin koordinaattori kutsuu TAKOssa toimineita ja toiminnasta kiinnostuneita ammatillisia museoita koolle tiedotusta ja yhteistä keskustelua varten.

Tilaisuudet järjestetään samansisältöisinä lähikokouksina, joihin voi myös osallistua Teamisilla:

Rovaniemi, Lapin maakuntamuseo, 25.3.2024 klo 10–12

Tampere, Vapriikki, 27.3.2024 klo 12–14

Lappeenranta, Etelä-Karjalan museo, 5.4. klo 13–15

Helsinki, Designmuseo, 10.4. klo 12–14

Ilmoittaudu Kirsille mahdollisimman pian, kirsi.ojala@sarka.fi ja kerro 1) mihin neljästä tilaisuudesta osallistut ja 2) oletko paikalla vai etänä. Paikalle tuleville korvataan matkat matkalaskua vastaan ja tarjotaan kokouskahvit. Kahvitilausta varten ilmoita allergiasi/ruokavaliosi. Ilmoittautuneille lähetetään saapumisohjeet/Teams-kutsu.

Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi:

Miksi yhdistys perustetaan?

Mikä muuttuu TAKO-verkostossa yhdistyksen perustamisen myötä ja mikä merkitys sillä on TAKO-museoille?

Luonnostellaan esityksen pohjalta sääntöjä ja keskustellaan jäsenmaksun suuruudesta ja jäseneduista/mihin jäsenmaksua tarvitaan

Osallistujien kysymyksille ja kommenteille varataan myös aikaa.

Paikan päälle toivotaan runsasta osanottoa. Tilaisuudet ovat hyödyllisiä erityisesti kokoelmatyön päälliköille ja museonjohtajille, mutta myös muut kokoelmatyötä tekevät ja kehittävät kollegat ovat tervetulleita paikalle!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Kirsi Ojala
kirsi.ojala@sarka.fi
045 78329457
TAKO-verkoston pj.
TAKO-muutosprojektin koordinaattori (31.5.2024 saakka)

TAKO-verkosto järjestäytyy museoiden yhdistykseksi


Valtakunnallinen Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Onnittelut kaikille museoille, jotka ovat mukana kehittämässä valtakunnallisesti merkittävää verkostoa!

Verkostomuotoinen työ jatkuu, mutta sen varmistamiseksi museoiden on perustettava yhdistys. Verkostot eivät voi jatkossa hakea valtion rahoitusta, koska eivät ole oikeuskelpoisia. TAKO-verkosto on toiminut pääasiassa museoiden yhteistyöllä ja kollegoiden oman toimen ohessa. Verkosto on hakenut Museovirastolta projektirahoitusta seminaarien järjestämiseen, matkakorvauksiin ja kehittämisprojekteihin vuosittain noin 12 000 euroa. Jatkossa yhdistyksenä TAKO voi hakea yleisavustusta, mikä helpottaa sekä verkostotoiminnan suunnittelua, kehittämistä että toteuttamista ja voi avata myös tilaisuuden hankkia rahoitusta työntekijän palkkaamiseen.

Tavoitteena on pitää yhdistyksen perustava kokous ja rekisteröidä yhdistys viimeistään kesällä 2024. Yhdistyksillä on oltava vähintään yksi hyväksytty tilinpäätös, jotta ne voivat hakea avustuksia. Näin ollen yhdistys voisi hakea yleisavustusta ensimmäisen kerran syksyllä 2025.

Museovirasto on myöntänyt verkostolle 22 650 euroa yhdistyksen perustamisen valmistelua varten. Projektin toteuttaa TAKO-verkoston puheenjohtaja Kirsi Ojala 1.2.-31.5.2024. TAKO-verkoston taloutta koordinoi tänä vuonna Suomen maatalousmuseo Sarka, joka hallinnoi myös muutosprojektin.

TAKO-verkostossa on nyt mukana noin 100 museota, ja ovet ovat aina avoinna kaikille ammatillisille museoille. Jotta kaikki museot voivat vaikuttaa perustettavan yhdistyksen sääntöihin, tehtävään, tavoitteisiin ja toimintaan, järjestetään tämän kevään aikana neljä lähityöpajaa eri puolella Suomea ja tarvittava määrä etätyöpajoja. Työpajoista ilmoitetaan museopostilistalla ja TAKO-verkoston verkkosivuilla. Työpajaan osallistuville korvataan matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskua vastaan.

Asiasta lähetetään viestin kaikille TAKO-tallennustyönjakosopimuksen solmineille museoille, alueellisille vastuumuseoille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Myös ammatilliset museot, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, ovat tervetulleita perustamaan yhdistystä TAKO-verkostotoiminnan jatkumisen takaamiseksi.

Yhdistyksen perustajajäseniksi kutsutaan kaikkia ammatillisia museoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kokoelma- ja tallennusalan asiantuntijuutta katsomatta museon tehtäväkenttään, henkilökunnan määrään, vuosibudjettiin tai sijaintiin.

Lämpimästi tervetuloa mukaan, museot!

Lisätietoa:
Kirsi Ojala, TAKO-verkoston pj.
kirsi.ojala@sarka.fi
045 783 294 57
(1.2.-31.5.2024)

Pedaali ry:n ja TAKO-verkoston seminaari 20.3.2024 Tampereella

Pedaali ry ja TAKO-verkosto järjestävät seminaarin kokoelmatyön ja yleisötyön yhteisistä kysymyksistä Tampereella Työväenmuseo Werstaan auditoriossa 20.3.2024 klo 9.30-16.30.

Lisätietoja ja ohjelma.

Pedaali ry:n ja TAKO-verkoston puolesta

Tuuli Uusikukka, pj. Pedaali ry
Kirsi Ojala, pj. TAKO-verkosto

Lisätietoja: tuuli.uusikukka@museoleikki.fi

TAKO-tech ryhmäkokous pidetään Tampereella, Vapriikissa 19.3. klo 12-16. Etäosallistumismahdollisuus Teamsissa


Mukaan ovat tervetulleita kaikki kokoelmien digitoinnista ja kokoelmienhallinnan teknisistä aiheista kiinnostuneet. Tällä kertaa aiheina ovat tekoäly, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä kuvien laadukkaan digitoimisen haasteet.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 11.3. mennessä.

Lisätietoja: nina.repo@museovirasto.fi

TAKO-verkoston moninaisuustyöryhmän tapaaminen Hämeen linnassa 13.3.2024 klo 13.30-16


Tervetuloa Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn syksyllä 2023 perustetun moninaisuustyöryhmän yhteiseen tapaamiseen. Tapaamme nyt ensimmäistä kertaa työryhmän jakauduttua neljään pienryhmään eri museotyön alueiden perusteella. Tapaamisessa päästään kuulemaan puheenvuoroja ja keskustelemaan moninaisuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteistä ja käytännöistä.

Kaikki TAKOn moninaisuustyöryhmän toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 6.3. mennessä.

Lisätietoja: rania.taina@kansallismuseo.fi

Moninaisuustyöryhmän toiminta käynnistynyt, ilmoittaudu mukaan pienryhmiin!TAKOn eli Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston moninaisuustyöryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin tiistaina 28.11., tapaamisessa oli 22 osallistujaa. Tapaamisessa sovittiin yhteisistä käytänteistä sekä otettiin käyttöön toimintaa ja tapaamisia koskevat turvallisemman tilan periaatteet.
Lisäksi tapaamisessa jakauduttiin neljään pienryhmään. Pienryhmät muotoiltiin yhdessä käydyn keskustelun perusteella ja eri teemoista kiinnostuneiden osallistujien toiveiden mukaan. Pienryhmät nimettiin ja numeroitiin tapaamisen aikana seuraavasti:

1. Yhteisötyö / museot yhteiskunnallisena toimijana / museo työpaikkana
2. Kokoelmatyö ja nykydokumentointi
3. Yleisötyö
4. Näyttelyt

Pienryhmissä on tarkoitus etsiä valitun teeman näkökulmasta moninaisuuteen liittyvää tietoa, aineistoja ja case-esimerkkejä, sekä kirjata ylös kysymyksiä, joihin halutaan yhdessä löytää vastauksia. Löydettyjä aineistoja ja heränneitä kysymyksiä tullaan esittelemään tulevissa työryhmätapaamisissa.

Ilmoittaudu yhteen tai useampaan pienryhmään 8.12.2023 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rania.taina@kansallismuseo.fi.


Pienryhmille lähetetään ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse yhteinen starttiviesti, jonka jälkeen ryhmät päättävät viestintäkanavistaan ja organisoitumisestaan itse. Vaikka ryhmien teemat ovat laajat, niissä ei ole tarkoitus käsitellä kaikkea ja heti, vaan käsiteltävät aiheet muovautuvat ja tarkentuvat työskentelyn myötä osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Seuraava moninaisuustyöryhmän yhteinen tapaaminen järjestetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 13 alkaen, tarkemmat tiedot tapaamisesta ilmoitetaan lähempänä.
Pienryhmä 1. valmistelee löytämistään aineistoista ja kysymyksistä tapaamiseen esityksen, jonka pohjalta käydään yhteistä keskustelua.

TAKO-verkoston Moninaisuus-työryhmän ensimmäinen tapaaminen 28.11.


Tule mukaan muodostamaan TAKO:n Moninaisuus-työryhmää! Työryhmän on tarkoitus toimia museoalan yhteisenä alustana moninaisuutta, yhteisölähtöisyyttä ja osallisuutta käsittelevälle keskustelulle ja työskentelylle.

Oletko pohtinut työssäsi sitä, miten edistää yhdenvertaisuutta museossa? Tai esimerkiksi sitä, miten lisätä yhteisöjen osallisuutta museosisältöihin? Entä miten moninaisuutta voisi nykydokumentoida? Moninaisuudella viitataan tässä yhteydessä ihmisten identiteettien ja ominaisuuksien kirjoon laajasti, mutta työryhmätoiminnassa termi tarkentunee eri yhteyksissä eri tavoin.

Pooleja läpileikkaavan työryhmän on tarkoitus olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille, jotka työskentelevät esimerkiksi moniäänisyyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ensimmäisessä tapaamisessa kuullaan toisiltamme kunkin työn/työpaikan ajankohtaisista, moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä, ideoista tai projekteista sekä kartoitetaan, minkälaisia tarpeita työryhmälle on. Mukaan on myös lämpimästi tervetullut, vaikka moninaisuus olisi museossasi vielä käsittelemätön aihe.


Ensimmäinen tapaaminen järjestetään Teamsissa 28.11. klo 13-15.

Ilmoittaudu 14.11. mennessä osoitteeseen rania.taina@kansallismuseo.fi, ja kerro ilmoittautumisesi yhteydessä, minkälaisia asioita tai aiheita toivoisit työryhmässä käsiteltävän.


Lisätietoja: Rania Taina, rania.taina@kansallismuseo.fi

Ilmoittaudu TAKO-tech ryhmäkokoukseen 17.11.2023


TAKO-tech ryhmäkokous pidetään Teamsissa perjantaina 17.11. klo 9.30–11.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.11. tästä linkistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan kiinnostavin keskusteluryhmä, johon kokouksen aikana osallistutaan. Mukaan voivat tulla kaikki kokoelmien digitoinnista ja muista kokoelmienhallinnan teknisistä aiheista kiinnostuneet.


Ohjelma:


Klo 9.30–10.00 alustuspuheenvuorot (10 min/aihe):
• Digitaalisten kuvien laatusuositus käyttöön ja käytäntöön (Hannu Häkkinen, Museoviraston kuvakokoelmat)
• CSC-yhteistyö ja PAS-palvelut museoissa, miten saadaan PAS käyttöön? (Kari Peiponen, Kansallisgalleria ja Olli Nordling, Postimuseo)
• Suuret ja hankalat tiedostot ja niiden säilytys, esimerkkinä 3D-aineistot. (3D-erikoisasiantuntija Tuuli Ahlholm, Museovirasto)

Klo 10.00–10.30 jakaannutaan ryhmäkeskusteluihin aiheittain

Klo 10.30–11 ryhmien keskustelujen purku ja seuraavista askelmerkeistä sopiminen


Lisätietoja:
Nina Repo
TAKO-tech ryhmän koollekutsuja
nina.repo@museovirasto.fi

TAKO-verkoston Tallennustyönjako2.0 -lähipaja 23.11.2023


Tervetuloa työpajoihin terävöittämään omaa kokoelmapoliittista ajattelua ja pureutumaan kokoelmatyön laajempiin merkityksiin museossasi!

Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston TAKOn ylläpitämää museoiden valtakunnallista tallennustyönjakoa päivitetään ja kevään TAKO-seminaarissa aloitettu verkoston yhteiskehittämistyö saa nyt jatkoa. Tallennustyönjako2.0-työryhmä järjestää kaksi työpajaa, jossa lähtökohtana on museonne tallennusvastuiden rakentavan kriittinen tarkastelu ja pohdinta siitä, kuinka tallennusvastuualueet toimivat museon päivittäisessä kokoelma- ja tallennustyössä, nykydokumentoinnissa sekä tallennusvastuiden merkityksestä museon toiminnassa yleensä.

Ensimmäisessä työpajassa tapasimme etänä lokakuussa. Toinen työpaja järjestetään lähitapaamisena Lahden Malvassa 23.11. klo 13–15.30. Malvassa pidettävän toisen työpajan ohjelma perustuu ensimmäisen työpajan tuloksiin, mutta siihen voi osallistua, vaikka ei olisi ollut mukana ensimmäisessä pajassa.


Paikka: Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa, neuvottelutila Kumma. Malvan sijainti ja saapuminen

Museon naapurissa sijaitsevassa Malskilla voi lounastaa omakustanteisesti ennen työpajaa. Malskin Bistro

Matkakulut: voidaan korvata TAKOn käytännön mukaisesti


Ilmoittautuminen (vielä muutama paikka vapaana!) viimeistään 16.11. tästä linkistä TAKOn Tallennustyönjako-työpaja 23.11.2023 (eventilla.com)


OHJELMA


Klo 13.00 Tervetuloa, Sari Kainulainen, Lahden museot, 4. poolin pj. ja Kirsi Ojala KAMU Espoon kaupunginmuseo/TAKO-verkoston pj.

Klo 13.05–13.15 Paja 1: Tallennustyönjaon suhde nykydokumentointiin, yhteistyön tarpeisiin (mm. alvat, valvat, erikoismuseot, taidemuseot ja muut) sekä Kokoelmakarttaan

Klo 13.15–14.00 PAJA 2: Teemakeskustelu

Klo 14.00–14.30 Kahvitauko

Klo 14.30–15.25 PAJA 3: Ryhmätyö ja yhteenveto

Klo 15.25–15.30 Kuinka jatkamme kohti TAKO-tallennustyönjaon uudistamista? Teemu Ahola, Tampereen Historialliset museot, tallennustyönjakovastaava ja Kirsi Ojala KAMU/TAKO-verkosto

Museoiden Nykydokumentointiteko-palkinnon voitti Museo Leikki


Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO palkitsi kolmatta kertaa ammatillisessa museossa toteutetun nykydokumentointiteon. Museoiden nykydokumentoinnilla tarkoitetaan ajankohtaisen ilmiön, aiheen, tapahtuman tai tilanteen tallentamista osaksi museon kokoelmia. TAKO-verkosto jakaa nykydokumentoinnin kannustinpalkinnon ammatillisille museoille joka toinen vuosi.

Palkintoraati valitsi voittajan 14 hankkeen joukosta yksimielisellä päätöksellä. Voittaja on espoolainen Museo Leikki Käärijä-ilmiötä tallentaneella hankkeellaan, Käärien museoon. Museo Leikki sai voitokkaasta hankkeestaan palkinnoksi 500 euron arvoisen Suomen museoliiton koulutuslahjakortin.

Voittajavalinnan perusteluissaan raati totesi, että Museo Leikki tarttui nopeasti ja ketterästi Käärijän synnyttämään ilmiöön ja käytti onnistuneesti nettiä ja sosiaalista mediaa tallennuksen välineenä. Raati kiitti erityisesti museon kykyä reagoida nopeasti myös ilmiön kansainväliseen laajenemiseen, jolloin verkkolomakkeet käännettiin englanniksi ja kansainväliset fanit pääsivät mukaan museon hankkeeseen. Museo Leikki tavoitti sosiaalisessa mediassa eri-ikäisiä Käärijä-faneja, myös lapsia. Ilmiön ympärille syntynyt yhteisö tuotti valokuvia, muistoja, esineitä ja taidetta, joita museo tallensi kokoelmiinsa ja myös esitteli heti tuoreeltaan.

Museo Leikin ansiot hankkeessa olivat onnistunut kansainvälisen fanikulttuurin tallentaminen sosiaalisessa mediassa ja fanien osallistaminen ilmiön tallentamiseen. Hankkeessa nostettiin esiin myös ilmiöön liittynyt tee-se-itse-näkökulma esimerkiksi fanitaiteen ja käsitöiden muodossa. Ilmiö, kuten museon hankekin, sai ihmiset innostumaan ja toi museolle kansainvälistä näkyvyyttä somessa.

Palkintoraatiin kuuluivat vuoden lehtikuva- ja vuoden uutiskuva- palkittu Helsingin Sanomien valokuvaaja Sami Kero, Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila, Museoviraston erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki ja TAKO-verkoston puheenjohtaja, KAMU Espoon kaupunginmuseon yhteisömanageri Kirsi Ojala.


Lisätietoja:

Johanna Rassi
Museonjohtaja
Museo Leikki
+358 (0)50 576 7677
johanna.rassi@museoleikki.fi

Kirsi Ojala
TAKO-verkoston puheenjohtaja
KAMU Espoon kaupunginmuseo
+358(0)40 636 8416
kirsi.ojala@espoo.fi

TAKO-verkoston Tallennustyönjako-työpajat syksyllä 2023


Tervetuloa työpajoihin terävöittämään omaa kokoelmapoliittista ajattelua ja pureutumaan myös kokoelmatyön laajempiin merkityksiin museossasi!

Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston TAKOn ylläpitämää museoiden valtakunnallista tallennustyönjakoa päivitetään ja kevään TAKO-seminaarissa aloitettu verkoston yhteiskehittämistyö saa nyt jatkoa. Tallennustyönjako2.0-työryhmä järjestää kaksi työpajaa, jossa lähtökohtana on museonne tallennusvastuiden rakentavan kriittinen tarkastelu ja pohdinta siitä, kuinka tallennusvastuualueet toimivat museon päivittäisessä kokoelma- ja tallennustyössä, nykydokumentoinnissa sekä tallennusvastuiden merkityksestä museon toiminnassa yleensä.

TAKO-verkostossa on mukana noin sata ammatillisesti hoidettua museota ympäri Suomen. Museot ovat solmineet Museoviraston kanssa tallennustyönjakosopimuksen, josta museot raportoivat valtakunnallisen tallennustyönjaon mukaisen kartunnan verkostolle. Lisäksi TAKO-verkosto ylläpitää avointa Kokoelmakarttaa, johon museot voivat ilmoittaa kokoelmiaan ja niiden perustietoja.


Mikä on tallennustyönjaon ja Kokoelmakartan välinen ero?

Tallennustyönjako vastaa kysymykseen: Mitä kokoelmia museoon kartutetaan? Tai mihin aiheisiin tai teemoihin liittyvää aineistoa museo ottaa vastaan?

Kokoelmakartta vastaa kysymykseen: Mitä keskeisiä kokoelmia museossa on (esimerkinomaisesti)?


Työpajoja on kaksi, joista toinen pidetään etänä ja toinen lähitapaamisena.

Torstai 12.10.2023 klo 13–15 Teamsissa

Torstai 23.11. klo 13–15.30 Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa, neuvottelutila Kumma (matkakulut voidaan korvata). Tilan vuoksi mukaan mahtuu 25 henkilöä.

Ilmoittaudu työpajoihin viimeistään 6.10.2023 tästä linkistä https://ssl.eventilla.com/event/D42We


Voit osallistua molempiin tai vain toiseen työpajaan. Saat Teams-kutsun ensimmäiseen pajaan ilmoittauduttuasi lomakkeella.

Lahden Malvassa pidettävän toisen työpajan ohjelma perustuu ensimmäisen työpajan tuloksiin, mutta siihen voi osallistua, vaikka ei olisi ollut mukana ensimmäisessä pajassa. Lahden työpajan tarkka ohjelma ilmoitetaan marraskuun puolella museopostilistalla, TAKO-verkoston sivuilla ja TAKO-huoneessa.

https://www.malvamuseo.fi/tule...


Ennen ensimmäistä pajaa, tee ennakkotehtävä: Mitkä ovat museosi tallennusvastuualueet? Mitä ajatuksia, toiveita tai pohdintoja ne herättävät? Pohdi mielellään oman museosi kollegoiden kanssa!


OHJELMA

Tallennustyönjako-työpaja 12.10. Teams-alusta Klo 13–15

Klo 13.00–13.10 Tervetuloa ja ohjeistus, TAKO-verkoston pj. Kirsi Ojala, KAMU Espoon kaupunginmuseo

Klo 13.10–13.25 Keskusteleva alustus tallennustyönjaosta, Tallennustyönjakovastaava Teemu Ahola, Tampereen historialliset museo ja Tuotanto, palvelut ja työelämä -poolin pj. Sari Kainulainen, Lahden museot

Klo 13.25–13.30 Osallistujat siirretään pienryhmiin Teamsissa

Klo 13.30–14.15 Työpajatyöskentely

Klo 14.15–14.20 Tauko

Klo 14.20–15.00 Yhteenveto ja yhteinen päätös siitä, miten jatketaan Lahdessa 23.11.

TAKO-verkoston ja Museoviraston Elävän perinnön teemavuoden yhteisseminaari:

Aineeton kulttuuriperintö, moninaisuus ja museot


Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen solmimisesta ja 10 vuotta Suomen liittymisestä sopimukseen. Sen vuoksi vietämmekin elävän perinnön teemavuotta, ja TAKO-verkosto juhlistaa sitä yhteisseminaarilla Museoviraston kanssa. Seminaari järjestetään keskiviikkona 4.10.2023 Suomen Ilmailumuseossa.

Mitä aineettoman kulttuuriperinnön näkökulma tarkoittaa museoiden työssä? Miten yhteisölähtöisyys voidaan ottaa paremmin mukaan? Seminaarissa kuulet lisää ajankohtaisista aineettoman elävän kulttuuriperinnön hankkeista Suomessa ja muualla Euroopassa. Moninaisuus on tärkeä teema myös aineettomassa kulttuuriperinnössä, ja sitä pohdimme sekä esityksissä, että yhdessä keskustellen.

Lisäksi ohjelmassa on TAKO-verkoston Nykydokumentointiteko-palkinnon ja kunniamainintojen jakaminen!

Seminaariin voi osallistua paikan päällä Suomen Ilmailumuseossa tai striimin välityksellä. Ilmoittaudu viimeistään 25.9 tästä linkistä.

Lämpimästi tervetuloa TAKO-verkoston ja Museoviraston yhteisseminaariin!


OHJELMA

Klo 9.30 Aamukahvi (Museovirasto tarjoaa)

Seminaarin juontaa Kirsi Ojala, TAKO-verkoston pj., KAMU Espoon kaupunginmuseo

Klo 10.00 Seminaarin avauspuheenvuoro, Tiina Merisalo, pääjohtaja, Museovirasto

Klo 10.05 Ilmailumuseon tervehdys, Pia Illikainen, museonjohtaja, Suomen Ilmailumuseo

Klo 10.10 Aineeton kulttuuriperintö, moninaisuus ja museot, Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto

Klo 10.30 Museoiden tapausesittelyt, osa 1

Suomen ilmailumuseon yhteisöt: tietotaito, suullinen perinne, Tapio Juutinen, amanuenssi

Pelitallennusta peliyhteisön kanssa, esimerkkinä GTA 5 RP Pori -pelitallennus, Niklas Nylund, tutkija, Suomen pelimuseo

Tekniikan museon yhteisöllinen työ, Riina Linna, yhteisömanageri, Tekniikan museo

Klo 11.10–11.40 Keynote: Living Heritage in Museums, Kia Tsakiridis and Shana Van Hauwermeire Intangible Heritage Workshop (BE)

Klo 11.40–11.50 Keynotea kommentoiva vuoropuhelu Leena Marsio, Museovirasto ja Kirsi Ojala, TAKO-verkosto

Yleisökeskustelu salissa ja chatissa

Klo 12.00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00 Johdanto iltapäivän ohjelmaan, Daria Agapova, moninaisuusagentti, Kulttuuria kaikille -palvelu (englanniksi)

Klo 13.15 Museoiden tapausesittelyt, osa 2

Being Black -projekti, Eero Salmio, tutkija, Helsingin kaupunginmuseo

Paluu Keniaan -näyttelyn kokoelmayhteistyö, Salla Tiainen, kokoelmapäällikkö, Gallen-Kallelan museo

Klo 14.00 Parikeskustelu salissa ja chatissa: Mitä ajatuksia päivän esitykset ovat herättäneet? Mitä voimme nähdä ja tehdä toisin?

Klo 14.20 Yhteenveto Leena Marsio, Museovirasto ja Kirsi Ojala, TAKO-verkosto

Klo 14.30 Iltapäiväkahvit (Museovirasto tarjoaa)

Klo 15.00–15.30 TAKO-verkoston ajankohtaiset asiat

verkoston Moninaisuustyöryhmä esittäytyy

Kokoelmien liikkuvuus -julkaisu

Klo 15.30–16.00 TAKO-verkoston nykydokumentointiteko-palkinnon julkistus ja voittajan esitelmä


Lisätietoja ennen seminaaria:

Kirsi Ojala

TAKO-verkoston puheenjohtaja

kirsi.ojala@espoo.fi

TAKO Tech: Verkkoaineistojen tallennus –webinaari

TAKO Tech -ryhmä kutsuu kaikki verkkoaineistojen tallennuksesta ja tallennusvastuusta kiinnostuneet mukaan Verkkoaineiston tallennus –webinaariin, joka järjestetään keskiviikkona 13.9.2023 klo 10.00-12.00 (Teams)

Webinaarissa käsitellään verkkoaineistojen tallentamista Kansalliskirjaston ja museoiden näkökulmasta.

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, mitä Kansalliskirjasto tallentaa verkosta ja mikä rooli museoilla on tai voisi olla verkkoaineistojen tallentamisessa.


Ohjelma:


Klo 10.00-10.05

Webinaarin avaus, TAKO Tech -ryhmä, Nina Repo (Museovirasto)

Klo 10.05-11.00

Verkkoaineistot ja niiden tallennus, Aija Vahtola ja Sanna Haukkala (Kansalliskirjasto)

Johdanto verkkoaineistojen tallentamiseen

Verkkoarkisto ja sen sisältö

E-vapaakappaleet ja verkkoaineistojen tutkimuskäyttö

Klo 11.00-11.15

Museon näkökulma verkkoaineistojen tallentamiseen yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa – mitä ja miksi?, Hannu Häkkinen (Museoviraston Kuvakokoelmat)

Museoviraston verkkotallennukset

Klo 11.15-11.30

Collecting internet history, John Reis (MuseoX) (esitys englanniksi)

MuseoX:n digitaalisen tallennustyön suunnitelma

Klo 11.30-12.00

Keskustelua


Tervetuloa!

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua.

Linkki TAKO Tech: Verkkoaineistojen tallennus –webinaariin

TAKO-verkoston syysseminaari 4.10.2023

Tervetuloa TAKO-verkoston ja Museoviraston Elävän perinnön -teemavuoden yhteisseminaariin Suomen Ilmailumuseoon 4.10.2023 klo 10-16!

Seminaarissa on tarjolla tietoa ajankohtaisista aineettoman kulttuuriperinnön ja elävän perinnön hankkeista Suomessa ja kansainvälisesti.
Lisäksi ohjelmassa on TAKO-verkoston Nykydokumentointiteko-palkinnon ja kunniamainintojen jakaminen!

Perinteiseen tapaan osallistua voi paikan päällä tai striimiä seuraten. Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan lähempänä seminaaria.

Lisätietoja:
Kirsi Ojala
TAKO-verkoston puheenjohtaja
kirsi.ojala@espoo.fi

Ohjeistus ketterään nykydokumentointiin

TAKOn 1- ja 7-poolien yhteistyössä kokoama joustavien ja ketterien nykydokumentointimenetelmien ohjeistus on valmis. Tavoitteena oli koota erilaisia menetelmiä, käytäntöjä ja vinkkejä, joiden avulla nykydokumentointia voisi tehdä helposti, nopealiikkeisesti ja pienin resurssein.

Nykyhetken ilmiöitä voi tallentaa ketterästi monella eri tavalla ja ohjeistuksen tarkoituksena onkin kannustaa museoita kokeilemaan ja toteuttamaan nykydokumentointia matalalla kynnyksellä.

Ohjeistuksen luvuissa tarkastellaan nykydokumentoinnin etenemistä, erilaisia tallennusmenetelmiä ja -välineitä sekä dokumentoijan oikeuksia ja velvollisuuksia. Ohjeistuksen liitteenä on lisäksi kaksi erilaista lomakepohjaa, aineiston tallennus- ja käyttölupapohja sekä dokumentoinnin informointilomake. Molemmista lomakkeista on tuotettu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Työskentely nykydokumentointiohjeen laatimiseksi alkoi vuonna 2020 ja Museoviraston myöntämä innovatiivisten hankkeiden avustus mahdollisti ohjeen kokoamisen ja muotoilun vuonna 2022.

Ohjeistus on tehty kaikkien museoiden vapaaseen käyttöön ja se on luettavissa TAKOn verkkosivuilla. Ohje ja ladattavat lomakkeet löytyvät myös TAKO-huoneesta.