Useita, eri värisiä Jopo-merkkisiä pyöriä, joista näkyy vain osa.
Hangon museo hankki kokoelmiinsa Helkaman tehtaalta nuorison suosiman Jopon. Kuva: Linda Svennblad, Hangon museo, 2012.

Matkalaskut


Poolikokouksiin osallistuvien matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Majoituskuluja ja päivärahoja ei makseta, ei myöskään lounasruokailuja eikä kahvitarjoiluja. Oman auton käytöstä on laskutettava julkisen kulkuneuvon taksan mukaan.


Laskujen maksaja on vuonna 2024 Suomen maatalousmuseo Sarka.


Matka- ja kululaskuohje:

 • pooli- ja työryhmäkokouksiin maksetaan TAKO-verkoston tuella kaksi matkaa / museo / pooli tai työryhmä / vuosi
 • tämä tarkoittaa sitä, että esim. jos museo on mukana kahdessa poolissa niin TAKO maksaa vuodessa neljä matkaa, kolmessa kuusi matkaa jne.
 • tämän lisäksi kustannetaan 4-poolin ohjausryhmän matkoja kaksi / vuosi
 • 4-poolin työryhmien ja muiden työryhmien kokouksiin maksetaan myös kaksi matkaa / museo / alatyöryhmä / vuosi
 • TAKO-seminaareihin osallistumiseen ei myönnetä matkakorvauksia (mutta jos poolikokous pidetään seminaarin yhteydessä, voidaan matkalasku hyväksyä)
 • osallistujat laskuttavat matkat kaksi kertaa vuodessa: ennen kesäkuuta tehdyt matkat laskutetaan 1.–15.6. ja loppuvuoden matkat 30.11.–15.12. Suomen maatalousmuseo Saralta.
 • matka- tai kululaskuun on merkittävä alla mainitut tiedot, jotta lasku voidaan hyväksyä


Matka- ja kululaskuja voi lähettää Sarkaan kaksi kertaa vuodessa, 1.-15.6 ja 31.11.-15.12.

Pooli- ja ryhmätyökokoustajat sekä seminaaripuhujat lähettävät laskun yksityishenkilönä, ellei heidän työnantajansa voi tehdä laskua (ks. verkkolaskun ohje). Selvitä tämä työnantajaltasi.

Yksityishenkilönä ostettu matka laskutetaan lähettämällä sähköpostin liitteenä lasku ja siihen liittyvät kuitit yhdelle pdf-tiedostolle tallennettuna.

Mikäli lähetät varsinaisen laskun ja kuitin erillisinä tiedostoina, skannauspalvelu tekee niistä jokaisesta oman laskunsa, eivätkä tiedot yhdisty samalle laskulle.

Voit myös lähettää useita laskuja samalla sähköpostilla, kunhan jokainen lasku siihen liittyvine kuitteineen muodostaa erillisen liitteen.

Laskuun merkitään seuraavat tiedot:

 • laskuttajan nimi, osoite, sähköpostiosoite
 • laskuttajan pankkiyhteys
 • laskun erittely ja loppusumma
 • eräpäivä
 • viitteenä TAKO-verkosto, poolin/työryhmän nro/nimi ja kokouksen päivämäärä sekä 1/2024 tai 2/2024 sen mukaan onko ensimmäinen vai toinen kokous (kaksi matkakorvausta hyväksytään yhdelle museolle per pooli tai työryhmä)
 • kuitit skannattuina liitteinä

Skannauspalvelun ohje:

Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa tiedostossa itse laskun kanssa.

Sähköpostilaskun osoite: 15680520@scan.netvisor.fi

Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi. Yhden sähköpostin maksimikoko on 5Mb.
PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen.

Verkkolaskut (yritykset)

Suomen maatalousmuseosäätiö sr, 1568052-0
Verkkolaskuosoite: 003715680520
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Käyttäkää tätä välittäjätunnusta, mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Kysyttävää matkalaskuista?

kirsi.ojala@sarka.fi 1.2.-31.5.2024
kirsi.ojala@espoo.fi 31.5.2024 -