Graafinen ilme


TAKOn viestinnän kehittäminen on ollut vuosien 2020-2021 verkoston tärkeä tavoite. Osana kehitystyötä TAKOlle on toteutettu uusi graafinen ilme, jonka on suunnitellut Hahmo Design.


Logo


TAKOn uusi tunnus muodostuu kirjaimista, jotka ovat vasta täydentymässä; tämä viittaa verkostoon alati muuttuvana ja kasvavana toimijana johon mahtuu aina mukaan. Verkosto ei ole koskaan valmis. Tunnus on elementti, josta verkosto tunnistetaan. Siitä muodostuu ajan myötä asiantuntemuksen ja yhteistyön tae.

TAKO-verkoston logo
TAKO-verkoston logo ja tarkenne

Värit ja fontit

TAKOn väriskaala on kirkas ja tunnistettava. Väreille on annettu nimet, jotka kuvaavat TAKOn toimintaa: Asiantuntemus, Nykyisyys, Perinne, Intohimo, Ilo ja Tehokkuus.

Painotuotteissa ja verkkosivuilla käytetään otsikkofonttina Red Rosea (leikkaus Bold) ja leipätekstissä, väliotsikoissa ja muussa typografiassa Opens Sansia. Molemmat ovat maksuttomia Google-fontteja.Brändikuvat

Uuden ilmeen brändikuvat muodostuvat värikäsitellyistä kuvituskuvista, erilaisista persoonallisuuksista, jotka kuvaavat erityyppisiä museoita ja kokoelmia. Niiden joukossa on mukana museoalan asiantuntija, verkoston jäsen. TAKOn ilmeeseen kuuluu myös logon kirjainmuodoista johdettuja abstrakteja graafisia muotoja. Ydinilmeen kuvitukset ovat muuttumattomina pysyvä ilmeen elementti, joka osaltaan luo tunnistettavuutta. Näitä kuvituksia käytetään, kun puhutaan TAKOsta kattotasolla ulkopuolisille yleisöille (esimerkiksi rollupeissa).


Verkoston käytössä on graafisen ilmeen käyttöön ohjeisto, jota noudatetaan kaikessa viestinnässä. Lisäksi TAKOlla on käytössään uusi PowerPoint-esityspohja uudella ilmeellä. TAKO on teettänyt 4 kpl uuden ilmeen mukaista rollupia, jotka luovat yhtenäistä ilmettä esim. TAKOn seminaareihin.


Löydät TAKO-verkoston tunnukset ja graafisen ohjeen täältä