Mukaan verkostoon


Verkostomme muodostavat jäsenmuseot ja niiden osaavat ammattilaiset. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ammatillisesti hoidetut museot riippumatta museon kiinnostuksen kohteesta, koosta, sijainnista tai resursseista. Yhteistyössä on voimaa!


Työväenmuseo Werstaan museoammattilaiset nykydokumentoimassa Tarastenjärven jätekeskusta osana Kulutuksentallentajat-nykydokumentointitempausta 18.9.2020. Kuva: Antti Makkonen, Työväenmuseo Werstas.


Yksittäinen museo voi olla mukana verkoston toiminnassa monin eri tavoin. Suosituin ja suositeltavin on osallistuminen sekä valtakunnalliseen tallennustyönjakoon että sopivan aihealueen poolityöskentelyyn. Museo voi olla mukana myös tallennustyönjaossa, vaikka se ei osallistuisi poolityöskentelyyn tai nykydokumentointihankkeisiin. Poolijäsenyys on kuitenkin suositeltavaa sen moninaisten hyötyjen ja tiedonkulun vuoksi.”On mahtavaa, että tunnen poolityöskentelyn ansiosta kollegoja ympäri Suomen, ja voin jakaa hyviä käytäntöjä heidän kanssaan sekä tehdä yhteistyötä.”

Leila Stenroos, Rosenlew-museo / Satakunnan MuseoTAKO-verkoston hyödyt museoammattilaiselle:

  • Saat konkreettista apua kokoelmien parissa työskentelyyn.
  • Voit jakaa omaa osaamistasi muille ja oppia muilta.
  • Saat lisäresursseja yhteisestä ideoinnista ja toteutuksesta.
  • Verkostoidut luontevasti kollegoihin eri puolilla Suomea.
  • Kuulet alan ajankohtaisista teemoista ja hankkeista.
  • Olet mukana edistämässä kokoelmatyötä ja sen näkyvyyttä.Kuinka tulla mukaan verkostoon?


Voit helposti tutustua TAKO-tunnelmaan seminaareissa, jotka ovat kaikille avoimia. TAKO-museoita ovat kaikki museot, jotka osallistuvat poolitoimintaan ja/tai tallennustyönjakoon. Jos haluat museosi poolin jäseneksi tai tutustua poolitoimintaan, ota yhteyttä kyseisen poolin puheenjohtajaan ja/tai sihteeriin. Mikäli museosi haluaa solmia tallennustyönjakosopimuksen, ota yhteyttä verkoston tallennustyönjakovastaavaan ja/tai puheenjohtajaan. Vastaamme ja autamme mielellämme!

Tutustu eri poolien toimintaan

TAKO-verkoston yhteystiedot


TAKO korvaa sille vuosittain myönnettävästä toiminta-avustuksesta ohjausryhmä- ja poolikokousten matkakustannukset, mikä parantaa myös pienin resurssein toimivien tai kaukana kokouspaikasta sijaitsevien museoiden osallistumismahdollisuuksia. Kullekin museolle maksetaan kaksi matkaa / pooli / vuosi.


TAKO-verkoston intra ja keskustelufoorumi TAKO-huone on tarkoitettu TAKO-museoiden henkilökunnalle. Pyydä pääsyä huoneeseen osoitteesta tako@kansallismuseo.fi ja verkoston sihteerit lisäävät sinut jäseneksi.TAKO-museon vastuut


TAKO-verkoston omarahoitus perustuu siihen kuuluvien museoiden tarjoamaan työaikaan ja muihin resursseihin. Verkostotyöhön onkin hyvä resursoida aikaa, ja huomioida tämä myös TAKO-vastaavan työnkuvassa.

Tallennustyönjakoon liittyvät museot allekirjoittavat Museoviraston kanssa yhteistyösopimuksen. Sen tarkoituksena on turvata tallennustoiminnan jatkuvuus, seuranta ja päivittyminen. Museo sitoutuu kirjaamaan osuutensa tallennustyönjaosta kokoelmapoliittiseen asiakirjaansa sekä priorisoimaan tämän aineiston luettelointia ja digitointia. Lisäksi museon tulee sisällyttää toimintakertomukseensa osio, jossa tarkastellaan tallennustyönjaon vaikutuksia kartuntaan. Museot raportoivat tallennusvastuualueensa kartunnasta vuosittain sähköisesti.

Museovirasto puolestaan sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään valtakunnallista tallennustyönjakomallia ja siihen liittyviä sovelluksia tai palveluita, kuten tallennustyönjaon sähköistä työkalua.