Jako aihealueittainTALLENNUSTYÖNJAON AIHEALUEET

 1. Ihminen ja luonto
 2. Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä
 3. Arki
 4. Tuotanto, palvelut ja työelämä
 5. Viestintä, liikenne ja matkailu
 6. Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja urheilu
 7. Trendit, vaikuttajat ja käännekohdat


Valtakunnallisen tallennustyönjaon lista päivitetään vuosittain museoiden toiveiden mukaisesti. Mukaan voi tulla uusia tallennustehtäviä tai tallennustehtävä voi vaihtaa paikkaa aihealueen sisällä. Tallennustehtäviä voidaan myös poistaa päivityksessä.


Aihealue 1: Ihminen ja luonto


Kalastus
Ammattimainen merikalastus (Forum Marinum)
Vapaa-ajan merikalastus (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)


Kulttuuri- ja elinympäristön muutos
Kulttuuri- ja elinympäristön muutos (Museoviraston Kuvakokoelmat)


Luonnonmateriaalit ja käsityöt
Huopa (Suomen käsityön museo)
Luonnonmateriaalien hyödyntäminen (Suomen käsityön museo)
Luonnonmateriaalit käsityössä: materiaalinäytteet, materiaalilähtöinen suunnittelu ja toteutus (Suomen käsityön museo)
Luontoympäristön vaikutus käsityöhön ja ammattikäsityöhön (Suomen käsityön museo)
Poronhoitoalueen käsityöt (Suomen käsityön museo)
Saaristolaiskäsityöt (Suomen käsityön museo)


Metsien käyttö
Metsien käyttö harrastustoiminnassa (Kainuun museo, Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa (Suomen Metsämuseo Lusto)
Puun ja muiden metsätuotteiden käyttö (Suomen Metsämuseo Lusto)


Metsäkäsitykset ja -suhteet, arvot
Taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsät hyvinvoinnin, luovuuden, elämysten ja inspiraation lähteenä (Suomen Metsämuseo Lusto)


Metsästys ja eräkulttuuri
Metsästys ja eräkulttuuri (Suomen Metsästysmuseo)


Puutarhanhoito
Puutarhanhoito (Fiskarsin museo)
Puutarhanhoitovälineet (Designmuseo, Fiskarsin museo)


Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri
Saariston merelliset elinkeinot (Forum Marinum)
Saaristolaiselämä (KAMU Espoon kaupunginmuseo, Porvoon museo, Riihisaari – Savonlinnan museo)
Talonpoikaispurjehdus ja saariston kulttuuri (Forum Marinum)


Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet
Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet (Suomen Metsästysmuseo)
Aihealue 2: Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä


Julkisen sektorin palvelut
Julkinen liikenne (Designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo)
Kunta palveluntarjoajana (Helsingin kaupunginmuseo)
Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset (Saarijärven museo)
Postitoiminta (Postimuseo)
Valtion palvelut (Museoviraston Kuvakokoelmat)


Metsänomistajuus
Metsänomistajuus (Suomen Metsämuseo Lusto)


Organisaatiot
Avustusjärjestöt

 • Lotta Svärd Säätiö (Lottamuseo)
 • Suomen Naisten Huoltosäätiö (Lottamuseo)

Ilmailualan organisaatiot (Suomen Ilmailumuseo)
Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta (Työväenmuseo Werstas)
Käsityöalan organisaatiot (Suomen Käsityön museo)
Liikunta- ja urheilujärjestelmä (Suomen Urheilumuseo)
Majoitus- ja ravitsemisalan organisaatiot (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Metsäalan organisaatiot (Suomen Metsämuseo Lusto)
Rautatiealan organisaatiot (Suomen rautatiemuseo)


Siirtolaisuus
Evakot (Museoviraston Kuvakokoelmat)

 • Antrea (Riihimäen kaupunginmuseo)
 • Vpl Pyhäjärvi (Sastamalan seudun museo)

Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt (Helinä Rautavaaran museo)
Luovutettujen alueiden historia (Suomen kansallismuseo)
Luovutettujen alueiden kuvallinen historia (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Maahanmuuttajien tradition siirto (Helinä Rautavaaran museo)
Maahanmuuttajat (Museoviraston Kuvakokoelmat)

 • Venäläiset (Pohjois-Karjalan museo)


Suomen valtio ja valtion organisaatiot
Ilmailun viranomaistoiminta (Suomen Ilmailumuseo)
Poliisi

 • Poliisi osana yhteiskuntaa (Poliisimuseo)
 • Poliisin työ (Poliisimuseo)
 • Rikoshistoria (Poliisimuseo)

Postilaitos (Postimuseo)
Rajavartiolaitos

 • Merivartiointi (Kymenlaakson museo)

Rautatiealan viranomaistoiminta (Suomen rautatiemuseo)
Suomen puolustusvoimat

 • Ilmatorjunta (Sotamuseo, Ilmatorjuntamuseo)
 • Ilmavoimat (Sotamuseo, Suomen Ilmailumuseo, Suomen Ilmavoimamuseo)
 • Koulutuskalusto (Sotamuseo)
 • Maavoimat: Jalkaväki (Sotamuseo, Jalkaväkimuseo)
 • Maavoimat: Panssarijoukot ja panssarintorjuntajoukot (Sotamuseo, Panssarimuseo)
 • Maavoimat: Tykistö-, pioneeri- ja viestijoukot (Museo Militaria)
 • Merivoimat (Sotamuseo, Forum Marinum)
 • Ratsuväki (Etelä-Karjalan museo/ Ratsuväkimuseo)
 • Varuskunnat, varuskuntaelämä (Kankaanpään kaupunginmuseo)

Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet (Työväenmuseo Werstas)
Suomen valtiollinen toiminta (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen Kansallismuseo)

 • Porvoon valtiopäivät (Porvoon museo)

Vankeinhoitolaitos

 • Vankeinhoidon henkinen ja aineellinen kulttuuri (Vankilamuseo)


Uskonnolliset yhteisöt
Ortodoksinen kirkko

 • Ortodoksinen kulttuuri (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)
 • Ortodoksinen luostarilaitos (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)
 • Ortodoksinen perinne ja elämäntapa (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)
 • Ortodoksiset seurakunnat (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)


Yhdistystoiminta
Ammatillisen esittävän taiteen järjestöt (Teatterimuseo)
Ammattiyhdistysliike (Työväenmuseo Werstas)

 • Kullankaivajien ammattiyhdistystoiminta (Kultamuseo)
 • Majoitus- ja ravitsemisalan ammattiyhdistystoiminta (Hotelli- ja ravintolamuseo)

Filateeliset yhdistykset ja seurat (Postimuseo)
Käsi- ja taideteolliset yhdistykset (Designmuseo, Suomen käsityön museo)
Käsityöyhdistykset (Suomen käsityön museo)
Maaseudun yhdistystoiminta (Saarijärven museo)
Metsästysyhdistykset (Suomen Metsästysmuseo)
Suomalaiset musiikkiyhdistykset (Sibelius-museo)
Suomenruotsalainen vapaaehtoistyö (Sagalundin museo)
Valokuva-alan järjestöt (Suomen valokuvataiteen museo)
Valtakunnallisesti merkittävät ilmailuyhdistykset (Suomen Ilmailumuseo)


Yhteiskunnalliset liikkeet
Kansanliikkeet (Museoviraston Kuvakokoelmat)

 • Isänmaallinen kansanliike (Lapuan kaupungin museot)
 • Kehitysmaakaupat ja Fair trade (Helinä Rautavaaran museo)
 • Kehitysmaaliike (Työväenmuseo Werstas)
 • Lapuan liike (Lapuan kaupungin museot)
 • Lotta Svärd -järjestö (Lottamuseo)
 • Naisasialiike (Työväenmuseo Werstas)
 • Poliittinen työväenliike (Työväenmuseo Werstas)
 • Rasisminvastainen toiminta (Työväenmuseo Werstas)
 • Rauhanliike (Työväenmuseo Werstas)
 • Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa (Lenin-museo)
 • Ympäristöliike (Työväenmuseo Werstas)
  • Metsiensuojelu (Suomen Metsämuseo Lusto)


Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri
Energiatekniikka (Tekniikan museo)

 • Ydinvoimalat (Satakunnan Museo)

Ilmailun infrastruktuurit/ lentoasemat (Suomen Ilmailumuseo)
Maanmittaustekniikka (Tekniikan museo)
Maantieliikenteen infrastruktuuri (Mobilia)
Rautatieliikenteen infrastruktuuri (Suomen Rautatiemuseo)
Tietoverkot (Tampereen museot/ Rupriikki)
Vesihuolto (Tekniikan museo)


Yhteisöt
Kaksikieliset kansalaiset: suomenruotsalaiset (Hangon museo)
Poikkitaiteelliset taiteilijayhteisöt (Järvenpään taidemuseo, Tuusulan museo)
Romanit (Nurmeksen kaupungin museot)
Saamelaiset, saamelaisuus (Siida)
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (Työväenmuseo Werstas)
Teollinen yhteisö (Varkauden museot)
Työväen kulttuuritoiminta (Työväenmuseo Werstas)
Yhteisön juhlat

 • Elämänkaarijuhlat (Satakunnan Museo)
 • Häät ja hääperinne (Satakunnan Museo)
 • Yhteisölliset käsityöt (Suomen käsityön museo)
 • Yhteisön juhlat (Suomen käsityön museo)

Valtioiden rajat ylittävä vuorovaikutus ja kontaktit (Haminan kaupungin museot, Tornionlaakson museo)
Viittomakieliset (Työväenmuseo Werstas)
Aihealue 3: Arki


Asuminen ja eläminen
Aikakäsitykset (Suomen kellomuseo)
Arjen ravintolaruokailu (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Hygienia

 • Paperista valmistetut hygieniatuotteet (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)

Kartanokulttuuri (KAMU Espoon kaupunginmuseo)
Kierrätys (Designmuseo, Suomen käsityön museo)
Koti ja arkielämä kuvallisen tallennuksen kohteena (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Kouluikäisen arki (Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo)
Lapsiperheen arki kehyskunnassa (Nurmijärven museo)
Lähiöasuminen (Vantaan kaupunginmuseo)
Opiskelijan arki ja kulttuuriympäristö (Keski-Suomen museo)
Pukeutuminen

 • Arjen ja juhlan pukeutuminen (Suomen käsityön museo)
 • Suomalaiset kansallispuvut (Suomen käsityön museo)
 • Vaatteet ja asusteet (Suomen käsityön museo)

Pääkaupunki elinympäristönä (Helsingin kaupunginmuseo)
Ruukkilaisten asumiskulttuuri 1850-1990 -luvuilla (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
Suurtilan arki ennen 1900-lukua (Vanhalinnan museo)
Teollisuustyöväen asuinkasarmit (Imatran kaupunginmuseo)
Vanhuksen arki (Lahden kaupunginmuseo)
Vapaa-ajan asuminen (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)


Harrastukset
Filatelia (Postimuseo)
Harrastajateatteritoiminta (Saarijärven museo)
Harrasteliikunnan välinekehitys (Suomen Urheilumuseo)
Ilmailuharrastus (Suomen Ilmailumuseo)
Jääkiekon yleinen varustekehitys (Suomen Jääkiekkomuseo)
Käsityöt (Suomen käsityön museo)
Lukeminen (Pukstaavi)
Postikorttien keräily (Postimuseo)
Valokuvaus (Suomen valokuvataiteen museo)
Veneilyharrastus (Suomen merimuseo)


Kodin sisustaminen ja esineet
Huonekalutyylit (Designmuseo, Heinolan kaupunginmuseo)
Käsityönä valmistetut esineet (Suomen käsityön museo)
Käyttötekstiilit ja muut -esineet (Suomen käsityön museo)
Sistustekstiilit ja muut -esineet (Suomen käsityön museo)


Leikit ja leikkiminen
Lelut

 • Lelut, nuket (Designmuseo, Tampereen museot)
 • Suomalaisten lempilelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)
 • Suomalaisvalmisteiset lelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)

Lumileikit (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)


Pelit, pelaaminen ja pelikulttuurit
Pelit, pelaaminen ja pelikulttuurit (Tampereen museot)


Populaarikulttuuri
Julkinen ja yksityinen kuva (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Nuorisokulttuuri (Pohjois-Karjalan museo)

 • Nykypäivän nuoriso, vertailukohtana 1950-luvun nuoret (Pohjois-Pohjanmaan museo)
 • Tiernapoikaperinne (Pohjois-Pohjanmaan museo)

Vapaa-ajan tapahtumat
Ilmailutapahtumat (Suomen Ilmailumuseo)
Jääkiekkotapahtumat, arvokisat (Suomen jääkiekkomuseo)
Liikunta- ja urheilutapahtumat (Suomen Urheilumuseo)
Sotilasmusiikkitapahtumat (Haminan kaupungin museot)
Suuret yleisötapahtumat (Etelä-Pohjanmaan museo)
Talviurheilutapahtumat (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)

 • Jääkiekkotapahtumat, arvokisat (Suomen jääkiekkomuseo)Aihealue 4: Tuotanto, palvelut ja työelämä


Ammattikäsityö
Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo)


Ammattiryhmät
Alkon myyjät (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Kaivostyöläiset (Outokummun kaivosmuseo)
Kellosepät ja kellontekijät (Suomen kellomuseo)
Kirjailijat (Pukstaavi)
Kirjansitojat (Pukstaavi)
Kullankaivajat (Kultamuseo)
Kuvajournalistit (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Kuvittajat (Designmuseo, Pukstaavi)
Kääntäjät (Pukstaavi)
Lehtivalokuvaajat (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Majoitus- ja ravitsemisalan ammatit (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Merimiehet (Forum Marinum, Rauman merimuseo)
Muotoilijat (Designmuseo)
Naisvalokuvaajat (Pohjois-Pohjanmaan museo)
Postilaiset (Postimuseo)
Rautatieläiset (Suomen Rautatiemuseo)
Siviili- ja sotilasilmailun ammattilaiset (Suomen Ilmailumuseo)
Valokuvaajat (Suomen Valokuvataiteen museo)


Aseteollisuus
Metsästysaseet (Suomen Metsästysmuseo)
Patruunateollisuus (Lapuan kaupungin museot)


Elektroniikkateollisuus
Elektroniikkateollisuus

 • Radiovastaanottimet (Designmuseo, Lahden kaupunginmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniikan museo)
 • Radio- ja matkapuhelimet (Designmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniikan museo)
 • Televisiovastaanottimet (Designmuseo, Lahden kaupunginmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniikan museo)
 • Tietokonemonitorit (Designmuseo, Salon historiallinen museo SAMU)


Elinkeinoelämä
Infrastruktuuri ja valtakunnallinen muutos (Museoviraston Kuvakokoelmat)


Elintarviketeollisuus
Lihateollisuus (Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo)
Makeisteollisuus (Turun museokeskus)
Säilyketeollisuus (Turun museokeskus)
Tupakkateollisuus (Designmuseo, Pietarsaaren kaupunginmuseo)
Valmisruokateollisuus (Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo)


Esiteollinen toiminta
Vesimyllyt (Nautelankosken museo)


Jalkineteollisuus
Jalkineteollisuus (Designmuseo, Kankaanpään kaupunginmuseo, Tampereen museot)


Graafinen teollisuus
Graafinen teollisuus (Tekniikan museo)
Postimerkkien valmistus (Postimuseo)


Kaivosteollisuus
Kaivosteollisuus (Tekniikan museo)
Kaivostoiminta: metallimineraalit (Outokummun kaivosmuseo)
Kaivostoiminta: kivimineraalit (Lohjan museo)


Keraaminen teollisuus
Kera Oy keramiikkateollisuus (KAMU Espoon kaupunginmuseo)
Tiiliteollisuus (Tuusulan museo)
Uuniteollisuus (Designmuseo, Turun museokeskus)


Kauppa
Verkkokauppa (Postimuseo)
Vähittäiskauppa

 • Alkon myymälät (Hotelli- ja ravintolamuseo)
 • Markkinat (Kristiinankaupungin museotoimi)
 • Torimyynti (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo)


Kemianteollisuus
Kemianteollisuus (Designmuseo, Tekniikan museo)
Lasiteollisuus

 • Kauklahden lasiteollisuus (KAMU Espoon kaupunginmuseo)
 • Lasin tuotanto (Suomen Lasimuseo)
 • Lasituotteet (Suomen Lasimuseo)

Muoviteollisuus (Designmuseo, Lohjan museo, Tekniikan museo)

Kullankaivu
Kullankaivu (Kultamuseo)


Kumiteollisuus
Kumiteollisuuden tuotteet ja niiden valmistus (Tampereen museot)


Käsiteollisuus
Käsiteollisuus (Suomen käsityön museo)

 • Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo)
 • Aseiden valmistus (Metsästysmuseo)
 • Käsi- ja taideteollisuusalan sekä pienteolliset organisaatiot, yritykset ja ilmiöt (Suomen käsityön museo)
 • Pitsinnypläys (Designmuseo, Rauman museo)
 • Raaka-aineet, näytteet, mallit, työvälineet ja tarvikkeet käsityön prosessissa (Suomen käsityön museo)


Maatalous

Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen (Suomen Maatalousmuseo Sarka)
Maataloustyö ja maatalousyrittäminen (Suomen Maatalousmuseo Sarka)


Metalliteollisuus
Kodinkoneteollisuus

 • UPO Oy:n koneet ja laitteet (Lahden kaupunginmuseo)

Konepajateollisuus (Emil Aaltosen museo, Raahen museo, Tekniikan museo, Varkauden museot)

 • Autoteollisuus
  • Henkilöautoteollisuus (Uudenkaupungin museo)
  • Kuorma-autoteollisuus (Mobilia)
  • Linja-autoteollisuus (Mobilia)
 • Hienomekaaninen teollisuus
  • Kelloteollisuus (Suomen kellomuseo)
 • Ilmailuteollisuus (Suomen Ilmailumuseo)
 • Kotitalouskoneet (Designmuseo, Satakunnan Museo, Tekniikan museo)
 • Kodin lämmityslaitteet (Satakunnan Museo)
 • Meriteollisuus (Forum Marinum)
 • Telakkateollisuus (Suomen Merimuseo, Varkauden museot)
 • Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto (Suomen Maatalousmuseo Sarka)
 • Rautateihin liittyvä teollisuus (Suomen Rautatiemuseo)

Lukkoteollisuus (Designmuseo, Sagalundin museo)
Metallien perusteollisuus

 • Valimoteollisuus (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
 • Valimoteollisuus: järvimalmit (Möhkön ruukkimuseo)

Valaisinteollisuus (Designmuseo, Keravan museo)


Metsätalous
Metsänarviointi (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsänhoito (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsän kasvatus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsänparannus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsänuudistaminen (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsätalouden suunnittelu ja järjestely (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsäurheilu (Suomen Metsämuseo Lusto)
Puunkorjuu ja -kuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto)

 • Kaukokuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto)
 • Metsätyöperinne ennen 1950-lukua (Pielisen museo)
 • Talvityöt (Pielisen museo)
 • Uittotyöt (Pielisen museo, Äänekosken kaupunginmuseo)


Metsäteollisuus
Metsäteollisuus (Kymenlaakson museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Varkauden museot)

 • Massa- ja paperiteollisuus (Suomen Metsämuseo Lusto)
 • Paperinjalostusteollisuus (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)
 • Puuteollisuus (Suomen Metsämuseo Lusto)


Muu toiminta
Kustannustoiminta (Pukstaavi)


Nahkateollisuus
Nahkateollisuuden teolliset prosessit (Designmuseo, Friitalan nahkamuseo)
Nahkateollisuuden lopputuotteet (Friitalan nahkamuseo)


Ohjelmistoteollisuus
Digitaalinen peliteollisuus (Tampereen museot)


Optiikka
Kamerat, suurennuskoneet (Suomen valokuvataiteen museo)
Optiset laitteet ja niiden tuotanto (Tampereen museot)


Ostoskeskukset ja -keskittymät
Ostoskeskukset ja -keskittymät (Vantaan kaupunginmuseo)


Palveluyritykset
Alkon myymälät (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Apteekit, apteekkitoiminta (Turun museokeskus)
Kirjakaupat (Pukstaavi)
Majoitus- ja ravitsemisliikkeet (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Yleisilmailun palvelut (Suomen Ilmailumuseo)
Valokuvaamot (Suomen valokuvataiteen museo)
Valokuvien teollinen tuotanto (Suomen valokuvataiteen museo)
Valokuvausliikkeet (Suomen valokuvataiteen museo)


Puusepänteollisuus
Huonekaluteollisuus (Designmuseo, Keravan museo, Lahden kaupunginmuseo)

 • AB Iris (Porvoon museo)


Rakennusteollisuus
Rakennusteollisuus (Tekniikan museo)

 • Puolimatka Oy, Rakennusvalmiste Oy (Forssan museot)


Robotiikka ja automaatio

Robotiikka ja automaatio (Tekniikan museo)


Teknokemian teollisuus
Kynttiläteollisuus (Designmuseo, Riihimäen kaupunginmuseo)


Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
Tekstiiliteollisuus (Designmuseo, Forssan museo, Tampereen museot)

 • Teollisesti painetut kankaat (Designmuseo)
 • Villateollisuus (Hyvinkään kaupunginmuseo)

Vaatetusteollisuus (Designmuseo)

 • Valmisvaateteollisuus (Lahden kaupunginmuseo, Turun museokeskus)
  • Reima Oy (Kankaanpään kaupunginmuseo)


Työelämä
Majoitus- ja ravitsemisalan sekä Alkon myymälöiden työarki (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Teollisuustyö (Varkauden museot)
Työelämän laatu (Työväenmuseo Werstas)
Työturvallisuus (Työväenmuseo Werstas)
Työttömyys (Työväenmuseo Werstas)


Valmistustekniikat
Tervanpoltto (Kuhmon museot, Pohjois-Pohjanmaan museo/ Turkansaaren ulkomuseo)
Valokuvan valmistustekniikat (Suomen valokuvataiteen museo)


Veneenrakennus
Veneveistämöt (Forum Marinum, Suomen Merimuseo)
Aihealue 5: Viestintä, liikenne ja matkailu


Liikenne
Lentoliikenne

 • Ammatti-ilmailu (Suomen Ilmailumuseo)
 • Lentomatkustaminen (Suomen Ilmailumuseo)
 • Lentorahtiliikenne (Suomen Ilmailumuseo)
 • Matkustajalentoliikenne (Suomen Ilmailumuseo)

Postiautoliikenne (Postimuseo)

 • Postin tavarankuljetus (Postimuseo)

Rautatieliikenne

 • Henkilöliikenne (Suomen Rautatiemuseo)
 • Tavaraliikenne (Suomen Rautatiemuseo)

Tieliikenne (Mobilia)

 • Lossit ja lautat (Mobilia)

Vesiliikenne

 • Kanavaliikenne (Varkauden museot)
 • Merenkulku
  • Kauppamerenkulku (Forum Marinum, Suomen merimuseo)
  • Saimaan sisävesiliikenne (Riihisaari – Savonlinnan museo)


Logistiikka
Postin toimintaan liittyvä logistiikka (Postimuseo)


Majoitus-, matkailu- ja ravitsemustoiminta

Alkoholin anniskelu (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Automatkailu (Mobilia)
Etelä-Karjalan matkailu (Etelä-Karjalan museo, Imatran kaupunginmuseo)
Kesämatkailu Hangossa (Hangon museo)
Kultakulttuuriin liittyvä matkailu (Kultamuseo)
Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla (Kultamuseo)
Kultateema Lapin matkailussa (Kultamuseo)
Kulttuurimatkailijoiden ja keräilijöiden ulkomaiset kokoelmat (Suomen käsityön museo)
Kylpylät (Naantalin museo)
Käsityönä valmistetut matkamuistot (Suomen käsityön museo)
Lapinmatkailu (Lapin maakuntamuseo)
Lentomatkailu (Suomen Ilmailumuseo)
Majoittuminen ja ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Matkamuistot (Suomen käsityön museo)
Metsästysmatkailu Suomessa (Suomen Metsästysmuseo)
Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille (Suomen Metsästysmuseo)
Neuvostomatkailu (Työväenmuseo Werstas)

 • Neuvostoesineet/ -matkamuistot (Lenin-museo)

Perhematkailu (Naantalin museo)
Pääkaupunki matkailukohteena (Helsingin kaupunginmuseo)
Rautatiematkailu (Suomen rautatiemuseo)
Ravintolasisustukset (Designmuseo)


Valtion merenkulkuhallinto
Valtionhallinnon siviilimerenkulun toiminnot, mukaan lukien yhtiöitetty ja palvelunostotoiminta (Suomen merimuseo)


Viestintä

Julisteet (Designmuseo, Lahden kaupunginmuseo)
Kirjeviestintä (Postimuseo)
Kuvajournalismi (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Lehtikuvaus (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen valokuvataiteen museo)
Pioneeritoiminta viestintäalalla (Tampereen museot/ Rupriikki)
Postikortit (Postimuseo)
Postitoiminta (Postimuseo)
Radio (Lahden kaupunginmuseo)
Radioamatöörit (Tekniikan museo)
Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka (Päivälehden museo)
Sanomalehden toimitustyö (Päivälehden museo)
Sähköinen viestinvälitys (Postimuseo)
Sähköisen viestinnän murrokset (Tampereen museot/ Rupriikki)
Televisio (Lahden kaupunginmuseo)
Viestintä, tietoliikenne ja media (Tampereen museot/ Rupriikki, Tekniikan museo)
Aihealue 6: Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja urheiluArkkitehtuuri
Rakennettu kulttuuriympäristö (Museoviraston Kuvakokoelmat)

 • Puutarhakupungin rakentuminen, Tapiola (KAMU Espoon kaupunginmuseo)

Suomalainen arkkitehtuuri (Arkkitehtuurimuseo)

 • Akseli Gallen-Kallela (Gallen-Kallelan museo)
 • Alvar Aalto (Alvar Aalto -museo)


Esittävä taide
Ammatillinen kotimainen esitystaide (Teatterimuseo)
Ammatillinen kotimainen ooppera (Teatterimuseo)
Ammatillinen kotimainen sirkus (Teatterimuseo)
Ammatillinen kotimainen tanssi (Teatterimuseo)
Ammatillinen kotimainen teatteri (Teatterimuseo)
Sirkus- ja tivoliperinne (Keravan museo)


Kansainvälinen muotoilu
Kansainvälinen muotoilu (Designmuseo)


Koulutus
Ilmailualan kaupallinen koulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Ilmailualan tekninen koulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Harrasteilmailun lajikoulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Ilmasotakoulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Kansanopetus ja opettajakoulutus (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Tutkimus, opetus ja opiskelijaelämä Helsingin yliopistossa (Helsingin yliopistomuseo)
Käsityöalan ammatillinen koulutus (Suomen käsityön museo)
Käsityökasvatus: Käsityöalan koulutushistorian tallennus ja käsityökasvatus yhteiskunnan rakennemuutoksessa (Suomen käsityön museo)
Käsityötaiteen perusopetus (Suomen käsityön museo)
Lastentarhanopettajan koulutus ennen vuotta 1993 (Lastentarhamuseo)
Liikuntatiede ja liikunnanopettajakoulutus (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Majoitus- ja ravitsemisalan ammatillinen koulutus (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Merenkulkualan koulutus (Rauman merimuseo)
Merisotakoulutus (Forum Marinum)
Metsäammattilaisuus ja metsäalan koulutus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Peruskoulun käsityöopetus (Suomen käsityön museo)
Rautatiealan koulutus (Suomen rautatiemuseo)
Sotilaallinen koulutus

 • Haminan kadettikoulut (Haminan kaupungin museot)

Taidekoulutus (Kankaanpään kaupunginmuseo)
Tutkimus, opetus ja opiskelijaelämä Jyväskylän yliopistossa ja sen edeltäjissä (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Varhaiskasvatus (Lastentarhamuseo)


Musiikki
Soittimet (Sibelius-museo)
Suomalaiset säveltäjät (Sibelius-museo)


Suomalainen muotoilu

Suomalainen muotoilu (Designmuseo, Suomen käsityön museo)

 • AB Iris (Porvoon museo)
 • Akseli Gallen-Kallela (Gallen-Kallelan museo)
 • Alvar Aalto (Alvar Aalto -museo)
 • Keramiikkataide (Heinolan kaupunginmuseo)
 • Lasin muotoilu (Suomen lasimuseo)
 • Lasin muotoilijat (Suomen lasimuseo)
 • Lasitaideteokset (Suomen lasimuseo)
 • Pohjoispohjalaiset suunnittelijat (Pohjois-Pohjanmaan museo)
 • Saara Hopea-Untracht (Porvoon museo)
 • Talousvalut (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
 • Talousvalujen muotoilijat (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
 • Teollisesti valmistetut taidevalut (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)


Taide
Erätaide (Suomen metsästysmuseo)
Harrastajataide (Saarijärven museo)
Itetaide (Suomen käsityön museo)
Kansantaide, esineellinen kansankulttuuri (Vaasan kaupungin museot)
Postimerkkitaide (Postimuseo)
Postitaide (Postimuseo)
Taide ja taidekäsityö: taiteilijat, muotoilijat ja taitajat (Suomen käsityön museo)
Valokuvataide (Suomen valokuvataiteen museo)
Taiteilijaresidenssitoiminta (Aboa Vetus & Ars Nova -museot)


Tiede ja tutkimus
Metsäntutkimus (Suomen Metsämuseo Lusto)

Urheilu
Hiihtolajit (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)
Huippu-urheilu (Suomen Urheilumuseo)
Jääkiekko

 • Jääkiekon SM-liiga (Suomen Jääkiekkomuseo)
 • Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomaisissa sarjoissa (Suomen jääkiekkomuseo)
 • Suomen jääkiekkomaajoukkueet (Suomen jääkiekkomuseo)

Liikunta- ja urheilupaikat (Suomen Urheilumuseo)
Moottoriurheilu

 • Ralliurheilu (Mobilia)

Urheiluilmailu (Suomen Ilmailumuseo)
Urheiluvälineet (Designmuseo)


Valokuvaus
Ilmavalokuvaus (Suomen Ilmailumuseo)
Kuvajournalismin historia (Museoviraston kuvakokoelmat)
Valokuvauksen kulttuurit (Suomen valokuvataiteen museo)
Aihealue 7: Trendit, vaikuttajat ja käännekohdatKäännekohdat
Käännekohtien vaikutus käsityöalaan (Suomen käsityön museo)
Toinen maailmansota

 • Ilmasota (Suomen Ilmailumuseo)
 • Luovutetut alueet: Petsamo (Lapin maakuntamuseo)
 • Luovutetut Suomenlahden ulkosaaret (Kymenlaakson museo)
 • Luovutettu Karjala: Kannaksen alue (Etelä-Karjalan museo)
 • Luovutettu Karjala: Kannaksen alue: Vpl. Pyhäjärvi (Sastamalan seudun museo)
 • Päämaja (Mikkelin kaupungin museot)
 • Salpalinja (Miehikkälän museot)
 • Saksan armeijan joukot Lapissa (Lapin maakuntamuseo)
 • Talvisodan arki ja siviiliväestö (Kuhmon museot)
 • Viipuri (Etelä-Karjalan museo, Lahden kaupunginmuseo)

Valokuva sosiaalisessa mediassa (Suomen valokuvataiteen museo)
Valokuvauksen digitalisoituminen (Suomen Valokuvataiteen museo)
Valtakunnallisesti merkittävät käännekohdat (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen kansallismuseo)


Trendit
Harrasteliikunnan trendit (Suomen Urheilumuseo)
Liikunnan ja urheilun muutossuunnat (Suomen Urheilumuseo)
Pukeutuminen

 • Jalkineet ja vaatteet (Tampereen museot)

Ruoka- ja juomakulttuurin trendit (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Trendit käsityössä (Suomen käsityön museo)
Ympäristömyötäinen käsityö (Suomen käsityön museo)


Vaikuttajat
Juhani Aho (Järvenpään taidemuseo)
Alkoholiliike ja Alko (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Emil Aaltonen (Emil Aaltosen museo)
Gustaf Mauritz Armfelt (Suomen kansallismuseo)
Minna Canth (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo)
Emil Cedercreutz (Harjavallan museotoimi)
Carl Olof Cronstedt (Suomen kansallismuseo)
Albert Edelfelt (Porvoon museo)
Akseli Gallen-Kallela (Akseli Gallen-Kallelan museo)
Jonas, Maikki ja Vappu Heiska (Keski-Suomen museo)
Hiihtolajien merkkihenkilöt (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)
I.K. Inha (Suomen valokuvataiteen museo)
Eero Järnefelt (Järvenpään taidemuseo)
Käsityöalan vaikuttajat (Suomen käsityön museo)
Urho Lehtinen (Keski-Suomen museo)
V.I. Lenin Suomessa (Työväenmuseo Werstas)
Lauri Leppänen (Huittisten museo)
C.G.E. Mannerheim (Mannerheim-museo)
Merkittävät suomalaiset valokuvaajat ja valokuvataiteilijat (Suomen valokuvataiteen museo)
Mikko Niskanen (Äänekosken kaupunginmuseo)
Samuli Paulaharju (Pohjois-Pohjanmaan museo)
J.L. Runeberg (Porvoon museo, Saarijärven museo)
Jean Sibelius (Sibelius-museo)
Venny Soldan-Brofeldt (Järvenpään taidemuseo)
Kari Suomalainen (Visavuoren museo)
Suomalaiset muotoilijat (Designmuseo)
Suomen jääkiekkoleijonat (Suomen jääkiekkomuseo)
Reidar Särestöniemi (Särestöniemi-museo)
Rettig-suku (Aboa Vetus & Ars Nova -museo)
Risto Ryti (Huittisten museo)
Kain, Harri, Marko ja Yrjö Tapper (Saarijärven museo)
Urheilusankarit (Suomen Urheilumuseo)
Valtakunnallisesti keskeiset vaikuttajat (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen kansallismuseo)
Ville Vallgren (Porvoon museo)
Emil Wikström (Visavuoren museo)
Tyyne-Kerttu Virkki (Suomen käsityön museo)