Täydennettäviä tallennusteemoja


Tälle sivulle on koottu valtakunnallisesta tallennustyönjaosta toistaiseksi puuttuvia tai täydennettäviä tallennusteemoja. Tästä listasta museot voivat poimia tallennustehtäviä itselleen.

Mikäli museo alkaa tallentaa jotakin näistä teemoista, pyydämme ottamaan yhteyttä TAKOon. Näin lista pysyy ajantasaisena.

Listalle on mahdollista myös tehdä lisäysehdotuksia tallennustyönjaosta puuttuvista tallennusteemoista. Ehdotuksia voi tehdä poolikokouksissa, TAKO-huoneessa tai ottamalla yhteyttä tallennustyönjakovastaavaan.
AIHEALUE 1: IHMINEN JA LUONTO

 • Sisävesikalastus


AIHEALUE 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

 • Kunnallishallinto
 • Logistiikka
 • Maatalousjärjestöt
 • Muut aatteelliset yhteisöt (pl. uskonnolliset yhteisöt)
 • Pankit ja rahalaitokset
 • Pelastustoimi
 • Sosiaali- ja terveysalan sektori
 • Hammashuolto
 • Sairaalat
 • Terveyskeskukset
 • Valtionhallinto
 • Vapaaehtoistyö
 • Veteraanijärjestöt


AIHEALUE 3: ARKI

 • Arjen turvallisuus
 • Turva-asut lapsilla, harrastajilla ja muilla
 • Arkivaatetus
 • Juhla (vs. arki)
 • Julkkis-/ fanikulttuuri
 • Kotien ruoanvalmistus- ja ruokailuesineistö
 • Suomalainen alkoholikulttuuriAIHEALUE 4: TUOTANTO, PALVELUT JA TYÖELÄMÄ

 • Hyvinvointipalvelut
 • Painotekniikat (valokuva)
 • Palveluammatit
 • Valokuvien teollinen tuotantoAIHEALUE 5: VIESTINTÄ, LIIKENNE JA MATKAILU
AIHEALUE 6: KOULUTUS, TAIDE, KORKEAKULTTUURI JA URHEILU

 • Kielikoulut
 • Monikielinen oppimateriaali
 • Uudet liikuntalajit ja -muodot
 • Yksityinen urheilubisnes


AIHEALUE 7: TRENDIT, VAIKUTTAJAT JA KÄÄNNEKOHDAT

 • 1990-luvun lama
 • Ensimmäinen maailmansota
 • Kaupungistuminen
 • Maaltamuutto
 • Siirtolaisuus Ruotsiin
 • Suomen itsenäistyminen