För medlemsmuseer


Över etthundra finländska museer från olika delar av Finland är med i TAKO-nätverket. På den här sidan finns det nyttig information för medlemsmuseerna i nätverket.


TAKO-rummet för nätverksmedlemmar


Den interna kommunikationskanalen för nätverket heter TAKO-rummet, som är ett SharePoint-baserat intranet för nätverket. Där kan museiprofessionella diskutera, informera om aktuella möten, projekt eller andra evenemang samt bearbeta filer tillsammans och spara materialen. För tillgång krävs att användarens e-postadress finns i systemet. Registrerade medlemmar kan öppna sidan via länken nedan:    


Här kommer du till TAKO-rummet


Om du jobbar med i TAKO-nätverket och inte ännu har tillgång till TAKO-rummet, kontakta oss. 


TAKO och kommunikation 


Grundläggande uppgifter om TAKO-nätverkets verksamhet finns på denna webbplats. Webbplatsen verkar även som en plattform för innehållsutbyte och meddelande om aktuella evenemang. TAKO-rummet möjliggör diskussion medlemmar emellan, en bred tillgång till bakgrundsmaterial och informationsutbyte under planeringsstadiet. 

Vår- och höstseminarierna är också viktiga forum för TAKO-kommunikationen. Där utbyter man aktuella nyheter inom nätverket. TAKO meddelar även via Museiposten och sociala medierna (Facebook, Instagram, Twitter). 



Hur kan mitt museum kommunicera om TAKO? 

Här nedan hittar du förslag på hur TAKO:s medlemsmuseer kan kommunicera om nätverket via sina egna kanaler: 
  

  • Nämn TAKO-nätverket i museets verksamhetsberättelse. 

  • Tillsätt information på museets webbsida om att museet tillhör nätverket samt en länk till TAKO:s webbsida www.takoverkosto.fi (OBS! adressen har ändrats)

  • Använd TAKO-logotypen vid lämpliga tillfällen (enligt grafisk utformning). Logotypen hittar du i TAKO-rummet avsett för medlemsmuseerna.
  • Använd hashtaggen #takonätverket, #takoverkosto, #samtidsdokumentation och #nykydokumentointi i uppdateringar gällande nätverksarbete i sociala medier. 
  • Använd hashtag som gäller aktuella gemensamma evenemang eller samtidsdokumentationsprojekt. Vi informerar närmare om dessa vid tillfället. 

  • Nämn TAKO till exempel i ett blogginlägg som handlar om museets egen samtidsdokumentation eller gemensamma evenemang. 

  • Presentera TAKO-nätverket vid lämpliga tillfällen (till exempel för museipersonalen, studerande i branschen, praktikanter och andra samarbetspartners). 

Har du några ytterligare förslag? Berätta oss, och så tillägger vi dem hit!