Utmärkelse för samtidsdokumentation 


Vartannat år delar vi en utmärkelse, Nykydokumentointiteko, för ett museum som har arbetat utmärkt till förmån för samtidsdokumentation. Utmärkelsen inrättades år 2019 för att uppmuntra museer till samtidsdokumentation och utveckling av dess metoder samt att öka synligheten för samtidsdokumentation och dokumentationsarbete.


Pappersmaskinsoperatör arbetar i kontrollrummet. I slutet av året 2020 dokumenterade Keski-Suomen museo verksamheten i UPM Kaivolas pappersbruk som skulle stängas. Dokumentation koncentrerade sig på fabriksbyggnader, papperstillverkningsprocessen och arbetare. Bild: Raisa Nerg, Keski-Suomen museum. 


År 2021 tilldelades utmärkelsen till UPM Kaivolas fabrikssamhälle. Hedersomnämnanden fick Finlands nationalmuseums projekt och de finländska museernas gemensamma coronadokumentation.

Juryn valde vinnaren bland nio kandidater. Det belönade UPM Kaipola fabrikssamhället i Jämsä imponerade juryn med att exceptionellt aktivt och positivt delta i ett dokumentationsprojekt genomförts av Keski-Suomen museo. Projektet började när medierna berättade om pappersbrukets nedläggning i augusti 2020. Trots den krävande situationen stödde hela fabrikssamhället dokumentationsprocessen, och en särskilt högklassig helhet av Kaipola fabrik kunde dokumenteras. Juryn konstaterar att projektet var ett utmärkt exempel på hur målgruppen för dokumentationen kan med sina egna bidrag förbättra dokumentationsresultatet och dokumentera kulturarv tillsammans med museet. 

Utöver den egentliga utmärkelsen delade juryn två hedersomnämnanden för särskilt framstående projekt. Hedersomnämnandena gavs till Finlands nationalmuseums projekt för dokumentation av den romska dräktkulturen samt som ett gemensamt erkännande till finländska museers ansträngningar för att dokumentera den historiska coronapandemin. 

Utmärkelsen och hedersomnämnandena offentliggjordes på TAKO-nätverkets höstseminarium i Finlands nationalmuseum den 13 oktober 2021. Priset delas ut vartannat år, nästa gång år 2023.


Nykydokumentointiteko -utmärkelset år 2021 som tilldelades till UPM Kaipolas fabrikssamhälle mottog av Keski-Suomen museos intendent Virpi Mäkinen (t.v.). Hedersomnämnandet för dokumentationsprojekt av den romska dräktkulturen tilldelades till Finlands nationalmuseum, representerad av amanuens Maria Ollila. Bild: Reetta Lepistö, Tampereen museot, 2021.