M/S Kristina Regina

Forum Marinum -säätiön nykyajan tallennus- ja dokumentointihanke, joka toteutettiin 1.9.-20.9.2011, kohdentui suomalaisella risteilyaluksella, M/S Kristina Reginalla vuonna 2010 tehtyjen nykyajan dokumentoinnin täydentämiseen ja eri arkistoissa olevien aineistojen kartoittamiseen.

Alun perin tavoitteena oli koko hanketta koskevan raportin kirjoittaminen, kenttätyö aineiston luetteloiminen ja säilytettävien kuvien valinta kentällä kuvatuista yli 5000 kuvasta. Valitettavasti ajateltu työmäärä oli liian suuri TAKO-hankkeeseen saatuun rahoitukseen verrattuna eivätkä toiveemme siltä osin toteutuneet.

TAKO-rahoituksella voitiin kuitenkin toteuttaa hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä asioita palkkaamalla työntekijä, jonka tehtävänä oli kartoittaa telakoilla ja suunnittelutoimistoissa olevien arkistoaineistojen sijainti, tarkistaa jo valmiina olevien kuvaluetteloiden ja kuvien numeroinnin vastaavuus, sekä koostaa valmiina olevan aineiston luettelo ja arvioida hankkeen tulevia matka- ja majoitus- sekä digitointikustannuksia. Selvityksen aikana saatiin esiin kaksi aikaisemmin käsittelemätöntä arkistoa, joissa on aluksen muutostöihin ja peruskorjauksiin liittyvää aineistoa. Toinen on Turussa Elomatic Oy:ssä ja toinen mahdollinen kokonaisuus on Valkeakoskella UPM:n Keskusarkistossa. Koska jälkimmäinen arkisto muutti hankkeen aikana, emme voineet käydä katsomassa siellä olevaa aineistoa.

M/S Kristina Reginan kenttätyöaineistoa ja raporttia työstetään edelleen aina kun tilaisuus tulee. Hankkeen jälkitöiden aikataulun pitkittymisestä olemme oppineet, että jälkitöihin pitää nykyaikaakin dokumentoitaessa varata huomattavasti enemmän aikaa kuin varsinaiseen kenttätyöhön, ja jälkityöt kannattaa myös hinnoitella hankkeen rahoitusta järjesteltäessä.

M/S Kristina Regina lähdössä Maltalta Vallettan satamasta. Etualalla, komentosillan siivellä valokuvaaja Kalle Ahti dokumentoimassa, taustalla vasemmalla laivan päällikkö ja oikealla luotsi.
M/S Kristina Regina lähdössä Maltalta Vallettan satamasta. Etualalla, komentosillan siivellä valokuvaaja Kalle Ahti dokumentoimassa, taustalla vasemmalla laivan päällikkö ja oikealla luotsi. Kuva: Titta Löppönen.
M/S Kristina Reginan konehuoneessa valmistaudutaan Trapanin satamaan saapumiseen.
M/S Kristina Reginan konehuoneessa valmistaudutaan Trapanin satamaan saapumiseen. Kuva: Titta Löppönen.
M/S Kristina Reginan kansimiehet huoltotöissä La Goulettessa Tunisiassa.
M/S Kristina Reginan kansimiehet huoltotöissä La Goulettessa Tunisiassa. Kuva: Titta Löppönen.