Symboler och grafisk utformning 


På denna sida hittar du TAKO-symboler. Vänligen bekanta dig med våra grafiska instruktioner där du hittar närmare riktlinjer för användning av symbolen (bl.a. skyddsområde och färger): 

TAKO-nätverkets grafiska instruktioner 
(på finska)


TAKO-symbol (färg/ webb) 

TAKO-symbol (vit/ webb) 
TAKO-symbol (färg/ trycksak) 

TAKO-symbol med text (färg/ webb) 
TAKO-symbol med text (vit/ webb) 
TAKO-symbol med text (färg/ trycksak) Kontakta oss
om du behöver logotyp som tryckbar PDF-fil eller en TAKO-symbol i svart.