Svarta hål


På denna sida har man samlat dokumentationsteman som hittills saknas från den nationella dokumentationsarbetsfördelningen, eller arbetsfördelnings “svarta hål”. Museer kan plocka nya dokumentationsuppgifter från listan.   

Om ett museum börjar dokumentera något av dessa teman, ber vi att kontakta TAKO. På det sättet förblir listan uppdaterad.   

Man kan även föreslå tillägg till Svarta hål -listan om det fattas några dokumentationsteman. Förslag kan ges på poolmöten, TAKO-rummet eller genom att kontakta den ansvarige för dokumentationsarbetsfördelning.  

TEMA 1: MÄNNISKAN OCH NATUREN

 Insjöfiske  


TEMA 2: INDIVIDEN, SAMFUNDET OCH DET OFFENTLIGA LIVET 


Kommunal förvaltning 
Logistik 
Jordbruksföreningar 
Andra ideella föreningar (exkl. religiösa grupper) 
Banker och finansinstitut
Räddningstjänsten
Social- och hälsosektorn
Tandvård 
Sjukhus 
Hälsocentraler
Statsförvaltningen 
Frivilligt arbete 
Veteranföreningar 


TEMA 3: VARDAGEN

Vardagssäkerhet 
Säkerhetskläder för barn, fritidsbruk och andra 
Vardagsklädsel 
Fest (vs. vardag) 
Kändis-/ fankultur 
Hemmens mat- och dryckeskultur 
Hemmens matlagnings- och bespisningsföremål 
Finländsk alkoholkultur 

 TEMA 4: PRODUKTION, TJÄNSTER OCH ARBETSLIV 

Välfärdstjänster 
Trycktekniker (fotograf) 
Tjänsteyrken
Industriell produktion av fotografier 

 TEMA 5: KOMMUNIKATION, TRAFIK OCH TURISM 

  

TEMA 6: UTBILDNING, KONST, HÖGKULTUR OCH SPORT   

Språkskolor
Flerspråkigt läromaterial 
Nya idrottsgrenar och -aktiviteter 
Privat idrottsbusiness


TEMA 7: TRENDER, PÅVERKARE OCH VÄNDPUNKTER 

Recessionen på 1990-talet 
Första världskriget 
EU-medlemskap 
Urbaniseringen
Flykt från landsbygden 
Presidenter / statsöverhuvud 
Emigrationen till Sverige 
Finlands självständighet