Fördelning enligt ämnesområdeÄMNESOMRÅDEN I ARBETSFÖRDELNING INOM DOKUMENTATIONSARBETE

1. Människan och naturen 
2. Individen, samfundet och det offentliga livet 
3. Vardagen 
4. Produktion, tjänster och arbetsliv 
5. Kommunikation, trafik och turism 
6. Utbildning, konst, högkultur och sport 
7. Trender, påverkare och vändpunkter


Listan över den nationella arbetsfördelningen inom dokumentationsarbete uppdateras årligen enligt museernas önskemål. Nya dokumentationsuppgifter kan komma med eller en dokumentationsuppgift kan flyttas inom ämnesområdet. Vid uppdatering kan man även stryka dokumentationsuppgifter. 

Tema 1: Människan och naturen 

  

Fiske 
Professionellt havsfiske (Forum Marinum) 
Fritidshavsfiske (Västra Nylands landskapsmuseum) 


Förändring av kultur- och livsmiljöer 
Förändring av kultur- och livsmiljöer (Museiverkets bildsamlingar) 

Naturmaterial och hantverk 
Fält (Finlands Hantverksmuseum) 
Utnyttjande av naturmaterial (Finlands Hantverksmuseum) 
Naturmaterial i hantverk: materialprov, materialbaserad utformning och genomförande (Finlands Hantverksmuseum) 
Naturmiljöns inverkan på hantverk och professionellt hantverk (Finlands Hantverksmuseum) 
Hantverk i renskötselområdet (Finlands Hantverksmuseum) 
Skärgårdshantverk (Finlands Hantverksmuseum) 

Skogsbruk 
Skogsbruk och fritidsaktiviteter (Kainuun museo, Lusto - Finlands skogsmuseum) 
Skogsbruk i näringsverksamhet (Lusto - Finlands skogsmuseum) 
Användning av trä och andra skogsprodukter (Lusto - Finlands skogsmuseum) 

Skogsuppfattningar och -förhållanden, värderingar 
Ekonomiska, ekologiska, sociala, kulturella och andra värderingar associerade med skogar (Lusto - Finlands skogsmuseum) 
Skogar som källan för välbefinnande, kreativitet, upplevelser och inspiration (Lusto - Finlands skogsmuseum) 

Jakt och vildmarkskultur 
Jakt och vildmarkskultur (Finlands Jaktmuseum) 

Trädgårdsskötsel 
Trädgårdsskötsel (Fiskars museum) 
Trädgårdsredskap (Designmuseet, Fiskars museum) 

Kust- och skärgårdskultur 
Havsindustrin i skärgården (Forum Marinum) 
Skärgårdslivet (KAMU Esbo stadsmuseum, Borgå museum, Riihisaari – Savonlinnan museo) 
Bondeseglation och skärgårdskultur (Forum Marinum) 

Viltvård och undersökning, villebråd 
Viltvård och undersökning, villebråd (Finlands Jaktmuseum)

Tema 2: Individen, samfundet och det offentliga livet

Offentliga tjänster 
Kollektivtrafiken (Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum) 
Kommunen som leverantör (Helsingfors stadsmuseum) 
Tjänstestruktur på landsbygden och dess ändringar (Saarijärven museo) 
Posttjänster (Postmuseum) 
Statens tjänster (Museiverkets bildsamlingar) 

Skogsägande 
Skogsägande (Lusto - Finlands skogsmuseum) 

Organisationer 
Hjälporganisationer

 • Lotta Svärd Stiftelsen (Lottamuseet) 
 • Vårdstiftelsen för Finlands Kvinnor (Lottamuseet) 

Organisationer inom luftfartssektionen (Finlands flygmuseum) 
Konsumentkooperativa rörelser och näringsverksamhet (Arbetarmuseet Werstas) 
Organisationer inom hantverkssektorn (Finlands Hantverksmuseum) 
Idrotts- och sportsystem (Finlands idrottsmuseum) 
Organisationer inom hotell- och restaurangbranschen (Hotell- och restaurangmuseet) 
Organisationer inom skogssektorn (Lusto - Finlands skogsmuseum) 
Organisationer inom järnvägssektorn (Finlands Järnvägsmuseum) 

 Migration 
Interna flyktningar (Museiverkets bildsamlingar)

 • Antrea (Riihimäen kaupunginmuseo) 
 • Pyhäjärvi, Viborgs län (Sastamalan seudun museo) 

Interkulturella företeelser (Helinä Rautavaaras museum)
De avträdda områdenas historia (Finlands nationalmuseum)
De avträdda områdenas historia i bild (Museiverkets bildsamlingar)
Överföring av invandrartraditioner (Helinä Rautavaaras museum)
Invandrare (Museiverkets bildsamlingar)

 • Ryssar (Pohjois-Karjalan museo) 


Finska staten och statliga organisationer 
Myndighetsverksamhet inom luftfart (Finlands flygmuseum) 
Polis 

 • Polis som en del av samhället (Polismuseet) 
  Polisarbete (Polismuseet) 
  Kriminalhistoria (Polismuseet) 

Postverket (Postmuseum) 
Gränsbevakningsväsendet

 • Sjöbevakning (Kymmenelaakson museo)

Myndighetsverksamhet inom järnvägssektorn (Finlands Järnvägsmuseum)
Finlands Försvarsmakt 

 • Luftvärn (Krigsmuseet, Flygvärnsmuseet) 
 • Flygvapnet (Krigsmuseet, Finlands flygmuseum, Flygvärnsmuseet) 
 • Utbildningsutrustning (Krigsmuseet) 
 • Armén: Infanteri (Krigsmuseet, Infanterimuseet) 
 • Armén: Pansarbrigaden och pansarvärnstrupper (Krigsmuseet, Pansarmuseum) 
 • Armén: Artilleri-, pionjär- och signaltrupper (Museum Militaria) 
 • Marinen (Krigsmuseet, Forum Marinum) 
 • Kavalleri (Etelä-Karjalan museo / Ratsuväkimuseo) 
 • Garnisoner, garnisonsliv (Kankaanpään kaupunginmuseo) 

Förbindelser mellan Finland och Ryssland/Sovjetunion (Arbetarmuseum Werstas)
Finlands statliga verksamhet (Museiverkets bildsamlingar, Finlands nationalmuseum)

 • Borgå lantdag (Borgå museum) 

Kriminalvårdssystem

 • Immateriell och materiell kultur inom kriminalvårdssystem (Fängelsemuseet) 

Religiösa samfund 
Grekisk-ortodoxa kyrkan 

 • Ortodox kultur (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) 
 • Det ortodoxa klosterväsendet (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) 
 • Ortodox tradition och livsstil (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) 
 • Ortodoxa församlingar (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Föreningsverksamhet 
Föreningar för professionell scenkonst (Teatermuseet) 
Fackföreningsrörelsen (Arbetarmuseum Werstas)

 • Guldgrävarnas fackföreningsverksamhet (Kultamuseo) 
 • Fackföreningsverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen (Hotell- och restaurangmuseet) 


Filatelistföreningar och -sällskap (Postmuseum) 
Hemslöjd- och konsthantverksföreningar (Designmuseet, Finlands Hantverksmuseum) 
Hantverksföreningar (Finlands Hantverksmuseum)
Lantliga föreningar (Saarijärven museo) 
Jaktföreningar (Finlands Jaktmuseum) 
Finländska musikföreningar (Sibeliusmuseum) 
Finlandssvenskt frivilligarbete (Sagalunds museum) 
Föreningar inom fotografering (Finlands Fotografiska museum) 
Flygföreningar av nationell betydelse (Finlands Flygmuseum)   Sociala rörelser 

Folkrörelser (Museiverkets bildsamlingar)

 • Den fosterländska folkrörelsen (Lapuan kaupungin museot) 
 • U-landsbutiker och Fair trade (Helinä Rautavaaras museum) 
 • Rörelse för utvecklingsländer (Arbetarmuseum Werstas)
 • Lapporörelsen (Lapuan kaupungin museot) 
 • Lotta Svärd -föreningen (Lottamuseet) 
 • Kvinnorörelsen (Arbetarmuseum Werstas) 
 • Den politiska arbetarrörelsen (Arbetarmuseum Werstas)
 • Den antirasistika rörelsen (Arbetarmuseum Werstas) 
 • Fredsrörelsen (Arbetarmuseum Werstas) 
 • Finländsk arbetarrörelse i Sovjetunion (Lenin-museo) 
 • Naturrörelsen (Arbetarmuseum Werstas) 
  • Skogsskydd (Lusto - Finlands skogsmuseum) 


Teknisk infrastruktur i samhället
Energiteknik (Tekniska museet)

 • Kärnkraftverken (Satakunta museum) 

Luftfartsinfrastruktur / flygplatser (Finlands Flygmuseum) 
Lantmäteriteknik (Tekniska museet) 
Trafik och infrastruktur (Mobilia) 
Järnvägsinfrastruktur (Finlands Järnvägsmuseum) 
Informationsnätverk (Tampereen museot / Rupriikki) 
Vattenförsörjning (Tekniska museet) 

Samfunden
Tvåspråkiga medborgare: finlandssvenskar (Hangö museum)
Tvärkonstnärliga konstnärskolonier (Järvenpään taidemuseo, Tusby museum)
Romer (Nurmeksen museo) 
Samer, samisk kultur (Siida) 
Sexuella minoriteter och könsminoriteter (Arbetarmuseum Werstas) 
Industrisamhället (Varkauden museot) 
Arbetarnas kulturaktiviteter (Arbetarmuseum Werstas) 
Gemenskap och högtider

 • Livscykelfirande (Satakunta Museum) 
 • Bröllop och bröllopstradition (Satakunta Museum) 
 • Samhälleligt hantverk (Finlands Hantverksmuseum) 
 • Gemenskap och högtider (Finlands Hantverksmuseum) 

Samspel och kontakter mellan stater (Haminan kaupungin museot, Tornedalens museum) 
Personer som använder teckenspråk (Arbetarmuseum Werstas) Tema 3: Vardagen 


Boende och levande 
Tidsuppfattningar (Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu) 
Restaurangätande i vardagen (Hotell- och restaurangmuseet) 
Hygien

 • Hygienprodukter av papper (Serlachiusmuseerna Gösta och Gustaf) 

Herrgårdskultur (KAMU Esbo stadsmuseum) 
Återvinning (Designmuseet, Finlands Hantverksmuseum) 
Hem och vardagsliv som subjekt i visuell dokumentation (Museiverkets bildsamlingar) 
Vardag i skolåldern (Tavastehus stadsmuseum) 
Vardag i barnfamiljen i kranskommuner (Nurmijärven museo) 
Boende i förorter (Vantaan kaupunginmuseo) 
Studerandes vardag och kulturmiljö (Keski-Suomen museo) 
Klädsel

 • Klädsel till vardag och fest (Finlands Hantverksmuseum) 
 • Finländska folkdräkter (Finlands Hantverksmuseum)
 • Kläder och accessoarer (Finlands Hantverksmuseum) 


Huvudstaden som livsmiljö (Helsingfors stadsmuseum) 
Bruksarbetarnas boendekultur under 1850-1990 -talen (Karkkila bruksmuseum Senkka) 
En storgods vardag före 1900-talet (Liedon Vanhalinna)
Industriarbetarnas bostadsbaracker (Imatran kaupunginmuseo) 
En äldre persons vardag (Lahden kaupunginmuseo) 
Fritidsboende (Västra Nylands museum) 

Hobbyer 
Filateli (Postmuseum) 
Amatörteaterverksamhet (Saarijärven museo) 
Utveckling av amatöridrottsutrustning (Finlands idrottsmuseum) 
Luftfart (Finlands Flygmuseum) 
Allmän utveckling av ishockeyutrustning (Suomen Jääkiekkomuseo) 
Hantverk (Finlands Hantverksmuseum) 
Läsning (Pukstaavi) 
Samling av postkort (Postmuseum) 
Fotografi (Finland fotografiska museum) 
Segling (Finlands sjöhistoriska museum)   


Heminredning och föremål 
Möbelstilar (Designmuseet, Heinolan kaupunginmuseo) 
Hantverksprodukter (Finlands Hantverksmuseum) 
Brukstextilier och andra bruksföremål (Finlands Hantverksmuseum) 
Inredningstextilier och andra inredningsföremål (Finlands Hantverksmuseum) 

Lek och lekande 
Leksaker

 • Leksaker, dockor (Designmuseet, Tampereen museot) 
 • Finländarnas favoritleksaker (Leikki - Lekmuseet) 
 • Finsktillverkade leksaker (Leikki - Lekmuseet) 

Snölekar (Lahden kaupunginmuseo / Hiihtomuseo)  Spel, spelande och spelkulturer 
Spel, spelande och spelkulturer (Tampereen museot) 

Populärkultur 
Offentlig och privat bild (Museiverkets bildsamlingar) 
Ungdomskultur (Pohjois-Pohjanmaan museo) 

 • Dagens ungdom, 1950-talets ungdom som referenspunkt (Pohjois-Pohjanmaan museo) 
 • Stjärngossetraditionen (Pohjois-Pohjanmaan museo) 


Fritidsevenemang
Flygevenemang (Finlands Flygmuseum) 
Ishockeyevenemang, mästarskapstävlingar (Suomen Jääkiekkomuseo) 
Idrott- och sportevenemang (Finlands idrottsmuseum) 
Militärmusikevenemang (Haminan kaupungin museot) 
Offentliga evenemang (Södra Österbottens museum) 
Vintersportsevenemang (Lahden kaupunginmuseo / Hiihtomuseo) 

 • Ishockeyevenemang, mästerskapstävlingar (Suomen Jääkiekkomuseo) 


Tema 4: Produktion, tjänster och arbetsliv

 Yrkesmässigt hantverk 
Yrkesmässigt hantverk (Finlands Hantverksmuseum) 

Arbetsgrupper 
Alkos expediter (Hotell- och restaurangmuseet) 
Gruvarbetare (Outokummun kaivosmuseo) 
Urmakare (Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu) 
Författare (Pukstaavi) 
Bokbindare (Pukstaavi) 
Guldgrävare (Kultamuseo) 
Bildjournalister (Museiverkets bildsamlingar) 
Illustratörer (Designmuseet, Pukstaavi) 
Översättare (Pukstaavi) 
Pressfotografer (Museiverkets bildsamlingar) 
Yrken inom hotell- och restaurangbranschen (Hotell- och restaurangmuseet) 
Sjömän (Forum Marinum, Rauman merimuseo) 
Formgivare (Designmuseet) 
Kvinnliga fotografer (Pohjois-Pohjanmaan museo) 
Postarbetare (Postmuseum) 
Järnvägsarbetare (Finlands Järnvägsmuseum) 
Professionella inom civil- och militär luftfart (Finlands flygmuseum) 
Fotografer (Finlands Fotografiska Museum)  


Vapenindustri 
Sportvapen (Finlands Jaktmuseum) 
Patronindustri (Lapuan kaupungin museot 

Elektronikindustri 
Elektronikindustri   

 • Radiomottagare (Designmuseet, Lahden kaupunginmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniska museet) 
 • Radio- och mobiltelefoner (Designmuseet, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniska museet) 
 • Televisionsmottagare (Designmuseet, Lahden kaupunginmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniska museet) 
 • Datormonitorer (Designmuseet, Salon historiallinen museo SAMU) 

Näringsliv 
Infrastruktur och nationell förändring (Museiverkets bildsamlingar) 

 Livsmedelsindustri
Köttindustri (Södra Österbottens museum) 
Konfektindustri (Åbo museicentral) 
Konservindustri (Åbo museicentral) 
Tobaksindustri (Designmuseet, Jakobstads museum) 
Färdigmatsindustri (Södra Österbottens museum)    


Preindustriell verksamhet 
Vattenkvarnar (Nautelankosken museo) 


Skoindustri 
Skoindustri (Designmuseet, Kankaanpään kaupunginmuseo, Tampereen museot) 

  

Grafisk industri 
Grafisk industri (Tekniska museet) 
Frimärkstillverkning (Postmuseum) 


Gruvindustri 
Gruvindustri (Tekniska museet) 
Gruvverksamhet: metallmineraler (Outokummun kaivosmuseo) 
Gruvverksamhet: bergmineraler (Lojo Museum) 


Keramisk industri 
Kera Oy keramikindustri (KAMU Esbo stadsmuseum) 
Tegelindustri (Tusby museum) 
Ugnsindustri (Designmuseet, Åbo museicentral) 

  

Handel 
E-handel (Postmuseum) 
Detaljhandel   

 • Alkos butiker (Hotell- och restaurangmuseet) 
 • Marknader (Kristinestads museiväsende)
 • Torghandel (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) 

Kemisk industri
Kemisk industri (Designmuseet, Tekniska museet) 
Glasindustri 

 • Köklax glasindustri (KAMU Esbo stadsmuseum) 
 • Glastillverkning (Finlands glasmuseum) 
 • Glasprodukter (Finlands glasmuseum) 

Plastindustri (Designmuseet, Lojo Museum, Tekniska museet) 

  

Guldutvinning 
Guldutvinning (Kultamuseo) 


Gummiindustri 
Gummiindustriprodukter och deras tillverkning (Tampereen museot) 

  

Konsthantverk 
Konsthantverk (Finlands Hantverksmuseum)

 • Yrkesmässigt hantverk (Finlands Hantverksmuseum) 
 • Vapentillverkning (Finlands Jaktmuseum) 
 • Organisationer, företag och företeelser i hantverk och konstindustri (Finlands Hantverksmuseum) 
 • Knyppling (Designmuseet, Rauman museo) 
 • Råvaror, provexemplar, mallar, verktyg och tillbehör i hantverksprocessen (Finlands Hantverksmuseum) 

Jordbruk 
Jord- och skogsbruk och binäringar (Finlands lantbruksmuseum Sarka) 
Jordbruksarbete och jordbruksföretagare (Finlands lantbruksmuseum Sarka) 


Metallindustri
Industrin för hushållsapparater

 • UPO Oy:s maskiner och apparater (Lahden kaupunginmuseo)

Verkstadsindustri (Emil Aaltosen museo, Brahestads museum, Tekniska museet, Varkauden museot) 

 • Bilindustri 
  • Personbilsindustri (Uudenkaupungin museo) 
  • Lastbilsindustri (Mobilia) 
  • Bussindustri (Mobilia) 
 • Finmekanisk industri 
  • Urindustri (Suomen Kello- ja korumuseo Kruunu) 
 • Luftfartindustri (Finlands flygmuseum) 
 • Hushållsapparater (Designmuseet, Satakunta Museum, Tekniska museet) 
 • Uppvärmningsapparater i hemmet (Satakunta Museum) 
 • Sjöfartsindustri (Forum Marinum) 
 • Varvsindustri (Finlands sjöhistoriska museum, Varkauden museot) 
 • Utformning och produktion av jordbruksmaskiner (Finlands lantbruksmuseum Sarka) 
 • Järnvägsrelaterad industri (Finlands Järnvägsmuseum) 

Låsindustri (Designmuseet, Sagalunds museum) 
Basmetallindustri 

 • Gjuteriindustri (Karkkila bruksmuseum Senkka) 
 • Gjuteriindustri: myrmalmer (Möhkön ruukkimuseo) 

Belysningsindustri (Designmuseet, Keravan museo) 


Skogsbruk 
Skogsvärdering (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Skogsvård (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Skogsodling (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Skogsförbättring (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Skogsföryngring (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Planering och ordnande av skogsbruk(Finlands skogsmuseum Lusto) 
Skogsidrott (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Avverkning och timmertransport (Finlands skogsmuseum Lusto)

 • Fjärrtransport (Finlands skogsmuseum Lusto) 
 • Skogsarbetstraditioner före 1950-talet (Pielisen museo) 
 • Vinterarbete (Pielisen museo) 
 • Flottningsarbete (Pielisen museo, Äänekosken kaupunginmuseo) 

Skogsindustri
Skogsindustri (Kymenlaakson museo, Finlands skogsmuseum Lusto, Tekniska museet, Varkauden museot)

 • Massa- och pappersindustri (Finlands skogsmuseum Lusto) 
 • Pappersförädlingsindustri (Serlachiusmuseerna Gösta och Gustaf) 
 • Träindustri (Finlands skogsmuseum Lusto) 

Andra verksamheter 
Förlagsverksamhet (Pukstaavi) 


Läderindustri 
Industriella processer i läderindustrin (Designmuseet, Friitala lädermuseum) 
Läderindustris slutprodukter (Friitalan nahkamuseo) 


Programindustri 
Digital spelindustri (Tampereen museot) 


Optik 
Kameror, förstoringsapparater (Finlands Fotografiska Museum) 
Optiska apparater och deras tillverkning (Tampereen museot)


Köpcentrum 
Köpcentrum (Vantaan kaupunginmuseo) 


Tjänsteföretag
Alkos butiker (Hotell- och restaurangmuseet) 
Apotek, farmaceutisk industri (Åbo museicentral) 
Bokhandlar (Pukstaavi) 
Inkvarterings- och förplägnadsaffärer (Hotell- och restaurangmuseet) 
Allmänflygets tjänster (Finlands flygmuseum) 
Fotograftjänster (Finlands Fotografiska Museum) 
Industriell fotografiproduktion (Finlands Fotografiska Museum) 
Fotoaffärer (Finlands Fotografiska Museum)


Snickeriindustri 
Möbelindustri (Designmuseet, Keravan museo, Lahden kaupunginmuseo)

 • AB Iris (Borgå museum) 

Byggnadsindustri 
Byggnadsindustri (Tekniska museet)

 • Puolimatka Oy, Rakennusvalmiste Oy (Forssan museo) 

Robotik och automation 
Robotik och automation (Tekniska museet) 


Teknokemisk industri
Ljusindustri (Designmuseet, Riihimäen kaupunginmuseo) 

  

Textil- och beklädnadsindustri 
Textilindustri (Designmuseet, Forssan museo, Tampereen museot)

 • Industriellt tryckta textilier (Designmuseet) 
 • Ullindustri (Hyvinkään kaupunginmuseo) 

Beklädnadsindustri (Designmuseet) 

 • Konfektionsindustri (Lahden kaupunginmuseo, Åbo museicentral)
  • Reima Oy (Kankaanpään kaupunginmuseo) 

Arbetsliv 
Arbetsvardag inom inkvarterings- och förplägnadsbranschen samt i Alkos butiker (Hotell- och restaurangmuseet) 
Industriarbete (Varkauden museot) 
Arbetslivskvalitet (Arbetarmuseum Werstas) 
Arbetsmiljö (Arbetarmuseum Werstas) 
Arbetslöshet (Arbetarmuseum Werstas) 


Tillverkningsteknologier 
Tjärbränning (Kuhmon museot, Pohjois-Pohjanmaan museo / Turkansaaren ulkomuseo) 
Fotografitillverkningsteknologier (Finlands Fotografiska Museum)

Båtbyggnad 
Båtvarv (Forum Marinum, Finlands sjöhistoriska museum) 


Tema 5: Kommunikation, trafik och turism 

 Trafik 
Flygtrafik 

 • Yrkesluftfart (Finlands flygmuseum) 
 • Flygresande (Finlands flygmuseum) 
 • Flygfrakt (Finlands flygmuseum) 
 • Flygtransport av passagerare (Finlands flygmuseum) 

Postbilstrafik (Postmuseum)

 • Postens godstransport (Postmuseum) 

Järnvägstrafik

 • Persontransport (Finlands Järnvägsmuseum) 
 • Godstransport (Finlands Järnvägsmuseum) 

Vägtrafik (Mobilia)

 • Vajerfärjor och färjor (Mobilia) 

Sjöfart

 • Kanaltrafik (Varkauden museot) 
 • Sjöfart 
  • Sjöfartshandel (Forum Marinum, Finlands sjöhistoriska museum) 
  • Insjöfarten på Saimen (Riihisaari – Savonlinnan museo) 

Logistik 
Logistik relaterad till Postens verksamhet (Postmuseum) 


Inkvarterings-, turism- och förplägnadsverksamhet 
Alkoholutskänkning (Hotell- och restaurangmuseet) 
Bilturism (Mobilia) 
Turism i Södra Karelen (Etelä-Karjalan museo, Imatran kaupunginmuseo) 
Sommarturism i Hangö (Hangö museum) 
Guldkulturrelaterad turism (Kultamuseo) 
Guldvaskningstävlingar i Finland och utomlands (Kultamuseo) 
Temat guld i Lapplands turismen (Kultamuseo) 
Utländska samlingar av kulturturister och samlare (Finlands Hantverkmuseum) 
Badanläggningar (Nådendals museum) 
Handtillverkade souvenirer (Finlands Hantverkmuseum) 
Laplands turism (Lapplands landskapsmuseum) 
Flygturism (Finlands flygmuseum) 
Inkvartering och yrkesmässig mat- och dryckeskultur från synvinklar av företag, arbetare och kunder (Hotell- och restaurangmuseet) 
Souvenirer (Finlands Hantverkmuseum) 
Jaktturism i Finland (Finlands Jaktmuseum) 
Jaktturism från Finland utomlands (Finlands Jaktmuseum) 
Sovjetturism (Arbetarmuseum Werstas)

 • Sovjetföremål/-souvenirer (Lenin-museo) 

Familjturism (Nådendals museum) 
Huvudstaden som resemål (Helsingfors stadsmuseum) 
Järnvägsturism (Finlands Järnvägsmuseum) 
Restauranginteriörer (Designmuseet) 

  

Statens sjöfartsdelegation 
Funktioner inom statsförvaltningens civilsjöfartsverksamhet, inklusive bolagiserade och tjänsteinköpsverksamheter (Finlands sjöhistoriska museum) 


Kommunikation 
Affischer (Designmuseet, Lahden kaupunginmuseo) 
Brevkommunikation (Postmuseum) 
Bildjournalistik (Museiverkets bildsamlingar) 
Tidningsfotografering (Museiverkets bildsamlingar, Finlands Fotografiska Museum) 
Pionjärverksamhet i kommunikationsbranschen (Tampereen museot / Rupriikki) 
Vykort (Postmuseum) 
Postverksamhet (Postmuseum) 
Radio (Lahden kaupugninmuseo) 
Radioamatörer (Tekniska museet) 
Tidningstillverkningsrelaterad teknologi (Päivälehtimuseet) 
Tidningsredaktionellt arbete (Päivälehtimuseet) 
Elektronisk kommunikation (Postmuseum) 
Förändringar i elektronisk kommunikation (Tampereen museot / Rupriikki) 
Television (Lahden kaupunginmuseo) 
Kommunikation, datakommunikation och media (Tampereen museot / Rupriikki, Tekniska museet) 


Tema 6: Utbildning, konst, högkultur och sport Arkitektur 
Byggd kulturmiljö (Museiverkets bildsamlingar)

 • Trädgårdsstadens uppbyggnad, Hagalund (KAMU Esbo stadsmuseum) 

Finländsk arkitektur (Finlands arkitekturmuseum)

 • Akseli Gallen-Kallela (Gallen-Kallela Museet) 
 • Alvar Aalto (Alvar Aalto -museo) 

Scenkonst
Professionell inhemsk scenkonst (Teatermuseet) 
Professionell inhemsk opera (Teatermuseet) 
Professionell inhemsk cirkus (Teatermuseet) 
Professionell inhemsk dans (Teatermuseet) 
Professionell inhemsk teater (Teatermuseet) 
Cirkus- och tivolitradition (Keravan museo) 


Internationell design
Internationell design (Designmuseet) 

Utbildning 
Kommersiell utbildning i luftfart (Finlands flygmuseum) 
Teknisk utbildning i luftfart (Finlands flygmuseum) 
Utbildning i fritidsflyg (Finlands flygmuseum) 
Utbildning i luftkrig (Finlands flygmuseum) 
Folkbildning och lärarutbildning (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo) 
Forskning, undervisning och studentlivet vid Helsingfors universitet (Helsingfors universitetsmuseum) 
Yrkesutbildning inom hantverk (Finlands Hantverkmuseum) 
Slöjdpedagogik: Dokumentation av slöjdutbildningshistoria och slöjdpedagogik i samhällets omstrukturering (Finlands Hantverkmuseum) 
Grundläggande konstundervisning i slöjd (Finlands Hantverkmuseum) 
Förskollärarutbildning före år 1993 (Lastentarhamuseo) 
Idrottsvetenskap och idrottslärarutbildning (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo) 
Yrkesutbildning i inkvarterings- och förplägnadsbranschen (Hotell- och restaurangmuseet) 
Utbildning i sjöfart (Rauman merimuseo) 
Utbildning i sjökrig (Forum Marinum) 
Yrkesmässigt skogsbruk och utbildning i skogsbranschen (Finlands skogsmuseum Lusto) 
Slöjd i grundläggande utbildning (Finlands Hantverkmuseum) 
Utbildning i järnvägsbranschen (Finlands Järnvägsmuseum) 
Militärutbildning

 • Fredrikshamns kadettkårer (Haminan kaupungin museot) 

Konstundervisning (Kankaanpään kaupunginmuseo) 
Forskning, undervisning och studentlivet vid Jyväskylä universitet och föregångare (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Småbarnspedagogik (Lastentarhamuseo)   

Musik 
Instrument (Sibeliusmuseum) 
Finländska tonsättare (Sibeliusmuseum) 


Finländsk design
Finländsk design (Designmuseet, Finlands Hantverkmuseum)

 • AB Iris (Borgå museum) 
 • Akseli Gallen-Kallela (Gallen-Kallela museet)
 • Alvar Aalto (Alvar Aalto -museo) 
 • Keramikkonst (Heinolan kaupunginmuseo) 
 • Utformning av glas (Suomen lasimuseo) 
 • Glasformgivare (Suomen lasimuseo) 
 • Glaskonstverk (Suomen lasimuseo) 
 • Norrösterbottniska formgivare (Pohjois-Pohjanmaan museo) 
 • Saara Hopea-Untracht (Borgå museum) 
 • Hushållsgjutning (Karkkila bruksmuseum Senkka) 
 • Hushållsgjutningsformgivare (Karkkila bruksmuseum Senkka) 
 • Industriell konstgjutning (Karkkila bruksmuseum Senkka) 

Konst
Vildmarkskonst (Finlands Jaktmuseum) 
Amatörkonst (Saarijärven museo) 
Outsiderkonst (Finlands Hantverkmuseum) 
Folkkonst, materiell folkkultur (Vasa stads museer) 
Frimärkskonst (Postmuseum) 
Postkonst (Postmuseum) 
Konst och konsthantverk: konstnärer, formgivare och de kunniga (Finlands Hantverkmuseum)
Fotokonst (Finlands Fotografiska Museum) 
Konstnärsresidensverksamhet (Aboa Vetus & Ars Nova -museerna) 

Vetenskap och forskning 
Skogsforskning (Finlands skogsmuseum Lusto) 


Sport
Skidgrenar (Lahden kaupunginmuseo / Hiihtomuseo)
Elitidrott (Finlands idrottsmuseum) 
Ishockey

 • FM-ligan i ishockey (Suomen Jääkiekkomuseo) 
 • Finländska ishockeyspelare i utländska serier (Suomen Jääkiekkomuseo) 
 • Finlands landslag i ishockey (Suomen Jääkiekkomuseo) 

Idrottsplatser (Finlands Idrottsmuseum) 
Motorsport 

 • Rally (Mobilia) 

Flygsport (Finlands flygmuseum) 
Sportutrustning (Designmuseet) 

  

Fotografi 
Flygfotografi (Finlands flygmuseum) 
Bildjournalistikhistoria (Museiverkets bildsamlingar) 
Fotografiska kulturer (Finlands Fotografiska Museum) 

Tema 7: Trender, påverkare och vändpunkter Vändpunkter 
Vändpunkters påverkan på hantverksindustrin (Finlands Hantverkmuseum) 
Andra världskriget

 • Luftkrig (Finlands flygmuseum) 
 • Avträdda områdena: Petsamo (Lapin maakuntamuseo) 
 • Avträdda utöar i Finska viken (Kymenlaakson museo) 
 • Avträdda Karelen: Näset (Etelä-Karjalan museo) 
 • Avträdda Karelen: Näset: Pyhäjärvi, Viborgs län (Sastamalan seudun museo) 
 • Högkvarteret (Mikkelin kaupungin museot) 
 • Salpalinjen (Miehikkälän museot) 
 • Tyska arméns trupper i Lappland (Lapin maakuntamuseo) 
 • Vardag och civilbefolkningen under vinterkriget (Kuhmon museot) 
 • Viborg (Etelä-Karjalan museo, Lahden kaupunginmuseo) 

Fotografiet i sociala medier (Finlands Fotografiska Museum) 
Digitalisering av fotografier (Finlands Fotografiska Museum) 
Vändpunkter av nationell betydelse (Museiverkets bildsamlingar, Finlands nationalmuseum) 


Trender 
Trender i fritidsidrott (Finlands Idrottsmuseum) 
Trendriktningar i sport och idrott (Finlands Idrottsmuseum) 
Klädsel   

 • Skor och kläder (Tampereen museot) 

Trender i mat- och dryckeskultur (Hotell- och restaurangmuseet) 
Trender i hantverk (Finlands Hantverkmuseum) 
Miljövänligt hantverk (Finlands Hantverkmuseum) 


Påverkare 
Juhani Aho (Järvenpään taidemuseo) 
Alkoholrörelsen och Alko (Hotell- och restaurangmuseet) 
Emil Aaltonen (Emil Aaltosen museo) 
Gustaf Mauritz Armfelt (Finlands nationalmuseum) 
Minna Canth (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) 
Emil Cedercreutz (Harjavallan museotoimi) 
Carl Olof Cronstedt (Finlands nationalmuseum) 
Albert Edelfelt (Borgå museum) 
Akseli Gallen-Kallela (Akseli Gallen-Kallela museet) 
Jonas, Maikki och Vappu Heiska (Keski-Suomen museo) 
Betydande personer inom skidgrenar (Lahden kaupunginmuseo / Hiihtomuseo)
I.K. Inha (Finlands Fotografiska Museum) 
Eero Järnefelt (Träskända konstmuseum) 
Påverkare inom hantverk (Finlands Hantverkmuseum) 
Urho Lehtinen (Keski-Suomen museo) 
V.I. Lenin i Finland (Arbetarmuseum Werstas) 
Lauri Leppänen (Huittisten museo) 
C.G.E. Mannerheim (Mannerheim-museet) 
Betydande finländska fotografer och fotokonstnärer (Finlands Fotografiska Museum) 
Mikko Niskanen (Äänekosken kaupunginmuseo) 
Samuli Paulaharju (Pohjois-Pohjanmaan museo) 
J.L. Runeberg (Borgå museum, Saarijärven museo) 
Jean Sibelius (Sibeliusmuseum) 
Venny Soldan-Brofeldt (Järvenpään taidemuseo) 
Kari Suomalainen (Visavuoren museo) 
Finländska formgivare (Designmuseet) 
Finlands ishockeylejon (Suomen Jääkiekkomuseo) 
Reidar Särestöniemi (Särestöniemi-museo) 
Släkten Rettig (Aboa Vetus & Ars Nova -museerna) 
Risto Ryti (Huittisten museo) 
Kain, Harri, Marko och Yrjö Tapper (Saarijärven museum) 
Sporthjältar (Finlands Idrottsmuseum) 
Nationellt centrala påverkare (Museiverkets bildsamlingar, Finlands nationalmuseum) 
Ville Vallgren (Borgå museum) 
Emil Wikström (Visavuoren museum) 
Tyyne-Kerttu Virkki (Finlands Hantverkmuseum)