Samlingskarta 


Samlingskartans visualisering lägger museerna på Finlands karta. Genom att klicka en museisymbol på Samlingskartan öppnar du de samlingar som detta museum har fört in.Med Samlingskartan du kan granska museernas samlingar och delsamlingar med hjälp av olika visualiseringar. I Samlingskartan hittar du också samlingarnas innehållsdata, orter som är relaterade till samlingarna, antal föremål i samlingarma samt indexord som är relaterade till samlingarna. Om objekt i samlingen har digitaliserats i Finna-tjänsten, finns det en länk i samlingskontexten som tar dig till Finna där du kan forska information om objektet i samlingen.   

Museerna för själva information om deras egna samlingar till Samlingskartan, och därför utökas tjänstens datainnehåll gradvis. I Samlingskartan publiceras inte information om enskilda objekt, foton eller andra föremål, utan större helheter och delsamlingar.   

Noggrannare bruksanvisningar för tjänsten och visualiseringar hittar du genom att klicka på Instruktioner-knappen på Samlingskartans första sida.   

Tjänsten Samlingskarta publicerades i februari 2020 och den genomfördes av Vividin Oy i samarbete med TAKO och Museiverket. Projektet stöddes av undervisnings- och kulturministeriet. Tjänsten grundar sig på ett visualiseringsverktyg som tidigare publicerats för TAKO-nätverkets dokumentationsarbetsfördelnings visualisering. 

Samlingskartan


Kontaktinformation 


Praktiska frågor om tjänsten och införande av information: tako@kansallismuseo.fi 

Frågor om museernas samlingar: kontakta museet som äger samlingen 

För in information till Samlingskartan med denna blankett (på finska)

PDF-anvisning för att spara samlingsinformation (80 KB) (på finska)