Rapporter om dokumentationsarbetet


Museerna som deltar i den nationella dokumentationsarbetsfördelningen rapporterar årligen om utökandet till sina dokumentationsuppgifter. Rapporteringen gäller utökandet som förverkligades under det föregående året. 

De årliga rapporterna om dokumentationsarbetsfördelningen presenteras i samband med TAKO:s höstseminarium. Rapporteringsmaterialet från tidigare år finns på TAKO:s webbsida i visualiserad form. Visualisering hittar du här på finska. 

Förutom visualiseringen sammanställer vi allt rapporteringsmaterial från museerna i en gemensam exceltabell. Materialet kan organiseras, och databasen är sökbar. Funktionerna hittas med att klicka på hakar på högra sidan av rubrikspalten. Rapportens årtal betyder året när dokumentationen genomfördes.   

Rapporten om TAKO-dokumentationsarbete 2019 (135 kb) 
Rapporten om TAKO-dokumentationsarbete 2018 (116 kb) 

Om du är intresserad av rapporter från tidigare år, kontakta gärna oss.