UKK — usein kysytyt kysymykset


Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinnon haku:


Kuka voi saada palkinnon tai hakea sitä?
Palkinnon saaja voi olla museo tai museon kanssa yhteistyötä tehnyt taho (esim. yritys, yhdistys tai henkilö), myös nämä yhdessä tai ryhminä. Palkintoa voi hakea itse, tai sen saajaksi voi ehdottaa jotakin muuta tahoa. Palkittavan teon tulee ajoittua aikavälille syyskuu 2021 - elokuu 2023.


Millainen hakemuksen pitää olla?
Hakemukset tai ehdotukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksessa tulee esittää lyhyt kuvaus tehdystä työstä (esim. hankkeesta) ja perustelut sille, miksi hakija tai ehdotettu toimija ansaitsee palkinnon. Hakemuksen maksimipituus on kaksi sivua, minkä lisäksi hakemukseen voi liittää kuvia tai muuta aineistoa.

Miten hakemus toimitetaan?
Hakemukset ja esitykset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle sähköpostitse (tako@kansallismuseo.fi) 31.8.2023 mennessä.


Mitä palkinnon voittaja saa?
Palkintona on 500 euron arvoinen lahjakortti Suomen museoliiton järjestämiin koulutuksiin. Mikäli palkinnon saaja ei voi hyödyntää koulutuksia, palkinto voidaan antaa saajalle soveltuvalla tavalla, esimerkiksi Museokortteina. Jos palkinnon saa ryhmä, ryhmän jäsenet vastaavat itse palkinnon jakamisesta ryhmän kesken. Palkinnon saanut teko esitellään myös Museo-lehdessä sekä TAKO-seminaarissa.


Miten voittaja julkistetaan?
Palkinnon saaja julkistetaan TAKO-seminaarissa syksyllä 2023. Palkinnon saajalle ilmoitetaan voitosta viimeistään viikkoa ennen seminaaria. Palkinnon saaja esittelee palkittavan teon seminaarissa palkinnon jakamisen yhteydessä.


Kuka päättää palkinnosta?
Hakemukset ja ehdotukset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle, joka tekee tarvittaessa esikarsintaa. Voittajan valitsee raati, johon kutsutaan verkoston ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Lisäksi raatiin kuuluvat Suomen museoliiton edustaja, TAKO-verkoston puheenjohtaja sekä Museoviraston edustaja.

Vuonna 2023 palkintoraatiin kuuluvat Leena Tokila Suomen museoliitosta, TAKO-verkoston puheenjohtaja, yhteisömanageri Kirsi Ojala KAMU Espoon kaupunginmuseosta sekä erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki Museovirastosta.KUVA: Sinivalkoiset puut -neulegraffitikampanja Suomi 100 vuotta -juhlavuonna. Kuvaaja Soile Tirilä / Museovirasto.